Akwedukt. Oficyna Wydawnicza Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu

rok założenia: 1999
Każda książka w Akwedukcie jest źródłem.

Od ponad 20 lat Akwedukt publikuje poezję, wspomnienia, opracowania krytyczno-
-naukowe, albumy fotograficzne, tłumaczenia – w przeświadczeniu o wartości słowa, dbając o różnorodną i interesującą dla czytelników ofertę wydawniczą. Poszukiwanie autorek i autorów wrażliwych, wnikliwych, oryginalnych, niezależnych, dokładność edytorska, piękna szata graficzna – wynikają z przekonania, że literatura jest dobrem kultury, jej bogactwo, płynące z wiary i odwagi, tworzą książki i ich czytelnicy.

O Akwedukcie pisze w eseju Urszula M. Benka [pdf]
Czesław Sobkowiak ''Późne lata''

Wybór wierszy
Wydanie polsko-czeskie
Tłumaczył Libor Martinek

''O czym są późne lata Czesława Sobkowiaka? Bliska trafności będzie odpowiedź, że o zakorzenianiu. Jeśli z jednej strony popatrzeć na poezję jako na ruch, pęd, pragnienie nieustannej zmiany położenia, a z drugiej jako na zapuszczanie korzonków tworzących się powiązań, możliwych połączeń - to jego poezja jest właśnie po tej drugiej stronie najbogatszą i najmocniejszą. W tym punkcie zaczyna się podmiotowa dziedzina Sobkowiaka. Szukając trwałości na późne lata życia, znajduje on ją łatwo, jak się wydaje, w źródle swojej poezji.
Poeta cofa się do lat dziecięcych, do wielkopolskiego Jaromierza, gdzie wychował się, wyrósł, chodził do szkoły; wraca jakby do wielkopolskiego ojcowskiego gospodarstwa. To pejzaż nie tak odległy geograficznie od podmiejskiej Zawady, gdzie poeta mieszka - od dzisiejszego jego domu, ogrodu i całego obejścia, o które dba od dziesięcioleci. Jednak historycznie i politycznie to różne krainy, rozmaite społeczności.''
Jacek Łukasiewicz


Okładka - front [pdf]

Okładka - tyl [pdf]

Wstęp. Jacek Łukasiewicz, ''Tylko o jeden centymetr'' [pdf]

Posłowie. Czesław Sobkowiak, ''Wymyka się poza wszelkie granice'' [pdf] 

Zygmunt Wielowiejski "Japonia na starej fotografii. Narodziny i rozwój fotografii w Japonii w drugiej połowie XIX wieku"

Album Zygmunta Wielowiejskiego "Japonia na starej fotografii" to zupełne novum na polskim rynku wydawniczym. Prezentuje unikalny i niepowtarzalny obraz kulturowo-obyczajowy dziewiętnastowiecznej Japonii.
[...] Zamglone, delikatne pejzaże, tajemnicze gejsze, odległe świątynie i posągi, ascetyczni, skupieni mnisi, migotliwe porty, panoramy drewnianych, parterowych osad, statyczne i wystylizowane ceremonie, majestatyczni, dumni samurajowie, spowita niezwykłą, powietrzną aurą Fudżijama, pozowane sceny rodzajowe to najczęstsze jej tematy. [...] Świat tej fotografii to obraz feudalnej, hierarchicznej Japonii, kraju żyjącego od wieków w rytmie swoistego, niepowtarzalnego czasu, odmiennego od reszty świata.
Witold Liszkowski


Zygmunt Wielowiejski, ''Japonia na krawędzi przemian'' [pdf]


 

Jerzy Wojciechowski "Boskie nadfiolety"


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 15

Aktualności

Koncert pt. "Obrazy z Nowego Jorku"

20.8 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Prelekcja dr U. Bończuk-Dawidziuk pt. ''Pobożna wdowa i skuteczna lobbystka. Hrabina Friederike von Reden w centrum wydarzeń w Prusach w I połowie XIX wieku''

23.8 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert fortepianowy Z. Dynak-Chwałko oraz M. Kociołek

24.8 (wtorek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Koncert transmitowany online

Wystawa pt. ''Odra, rzeka, kanały, starorzecza''

do 26 sierpnia (czwartek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Recital fortepianowy P. Winnickiego

27.8 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert J. Królikowskiego pt. ''Czesław Niemen we Wrocławiu''

2.9 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wykład P. Juckiewicz pn. „Polskie media na Białorusi w latach 1944-2021”

9.9 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

13.9 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital fortepianowy P. Banasika pt. ''Polska muzyka fortepianowa''

13.9 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Recital fortepianowy dla młodzieży pt. ''Polska muzyka fortepianowa''

14.9 (wtorek) br. o godz. 12.30
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

14.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki J. Jaroszewskiego pt. ''Od prehistorii do pohistorii''

21.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie pt. "W upale życia". Premiera zbioru opowiadań Macieja Bieszczada "Ulewa"

24.9 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

29.9 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.