Spotkania w 2021 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie pt. "W upale życia". Premiera zbioru opowiadań Macieja Bieszczada "Ulewa"

Prowadzenie spotkania Robert Gawłowski
24 września (piątek) 2021 roku o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie transmitowane online

Plakat [pdf]

Maciej Bieszczad. ''Ulewa'' (okładka) [pdf]


Maciej Bieszczad - urodzony 12 czerwca 1978 roku w Wieluniu. Poeta i prozaik. Debiutował w 2005 roku na łamach "Tygla Kultury". Wiersze publikował w wielu czasopismach literackich: "Pogranicza", "Nowa Okolica Poetów", "Kresy", "Akcent", "Fraza", "Arterie", "Migotania", "Nowy Napis", "Topos", "Czas Literatury", „Śląsk” i "Twórczość". Wydał zbiory poezji: ''Elipsa'' (2010), ''Okolice Gerazy'' (2012), ''Arnion'' (2014), ''Pogrzeby wróbli'' (2017), Kołatanie (2019), Niteczka (2020) oraz tom opowiadań Ulewa (2020) Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury (2017), laureatem konkursów: VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Złoty Środek Poezji na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2010 za tom Elipsa (2011) oraz XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego (2017), należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (Oddział Kraków).


Robert Gawłowski – urodzony 7 czerwca 1957 roku w Mierczycach. Absolwent wrocławskiej polonistyki. Poeta, prozaik, krytyk literacki, dramaturg, scenarzysta, a także autor audycji i słuchowisk radiowych, w przeszłości związany z Polskim Radiem we Wrocławiu. Jako poeta debiutował w roku 1977. Opublikował tomy wierszy: ''Nie ukrywajmy tego szaleństwa'' (1983), ''Ograniczony wybór'' (1984), ''Marko Polo szuka nowej drogi'' (1984), ''Marko Polo'' (1987), ''Podróż chroniczna'' (1997), ''Georg – ostatnie chwile, ostatnie błyski'' (1998), ''Pył'' (2020), ''Dotknięcie'' (2020), ''Wieża wiatrów'' (2021) oraz esej ''Książeczka o poezji'' (1997). Jest też autorem sztuki teatralnej o Edycie Stein zatytułowanej ''Droga w ciemności'' (1992 – premiera radiowa, 1997 – premiera teatralna) i zbioru opowiadań ''Pan Świat'' (2018). Wiersze, recenzje, szkice i eseje drukował w wielu czasopismach literackich w Polsce i za granicą. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Laureat nagrody I stopnia w dziedzinie literatury im. Stanisława Wyspiańskiego (1988) oraz nagrody Fundacji Kultury (1994). Współtwórca Międzynarodowego Forum Sztuk Akustycznych pro arte acustica MACROPHON (1991, 1994) oraz artystycznego Radia Copernicus (2005), honorowo wyróżnionego podczas światowego festiwalu sztuk multimedialnych Ars Electronica (2006).


''Kiedy jest się w samym centrum nawałnicy, deszcz nas nie dotyczy, jego coraz cięższe i cięższe krople po jakimś czasie przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Decydowanie bardziej liczy się sam moment stanięcia w środku, poprzedzony odwagą.''
Fragment opowiadania ''Zbigniew''.


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki Janusza Jaroszewskiego pt. ''Od prehistorii do pohistorii''

Prowadzenie spotkania: Urszula Małgorzata Benka
21 września (wtorek) 2021 roku o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie transmitowane online

Plakat [pdf]

Janusz Jaroszewski. ''Od prehistorii do pohistorii'' (okładka) [pdf]


Wszystkie książki autora dostępne są w księgarni Pod Arkadami przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu.

Komentarz autora książki ''Od prehistorii do pohistorii''. Kilka początkowych rozdziałów niniejszej książki poświęciłem omówieniu zagadnień tyczących najwcześniejszych ludzkich wyobrażeń i wyrosłych z nich wierzeń. Niejako w kontraście do nich opisałem niektóre naukowe hipotezy związane z budową, wielkością i wiekiem Wszechświata. Przedstawiłem też dowody na poparcie tezy, iż wcześniejsze od Homo sapiens gatunki hominidów znajdowały się na dużo wyższym poziomie ewolucyjnego i duchowego rozwoju niż zwykło się sądzić, a dokonania kultur zbieraczy-łowców okresu górnego paleolitu wciąż pozostają mocno niedoszacowane. W moim głębokim przekonaniu historia ludzkości musi być znacznie skorygowana, bo dotychczasowe jej wersje (zarówno te oficjalne jak i alternatywne) zawierają zbyt wiele uproszczeń i przeinaczeń, które negatywnie rzutują na postrzeganie pierwotnych kultur, ich wyobrażeń i wierzeń oraz wyrosłych z nich religii. Dokonałem zatem interpretacji artefaktów, zwyczajów pogrzebowych i wniosków płynących z badań etnograficznych w celu zrekonstruowania pierwotnego panteonu bogów, który w górnym paleolicie wyewoluował z animizmu. W mojej ocenie jest to kwestia fundamentalna dla właściwego pojmowania wszystkich późniejszych kultur, wierzeń i religii, bowiem, zgodnie z teorią synkretyzmu, ten pierwotny panteon w późniejszym okresie poddawano nieustannym modyfikacjom, czyli był on kanwą do tworzenia wszystkich następnych nadwartościowych intersubiektywnych porządków wyobrażeniowych. Jego wyraźne ślady odnajdziemy nawet w dominujących wciąż jeszcze monoteistycznych religiach o rodowodzie agrarnym (chrześcijaństwie, islamie i judaizmie), co w następnych rozdziałach starałem się wykazać. Ponadto w rozdziale VII. Pierwotna gynokracja opowiedziałem się za poglądem głoszącym, iż społeczno-obyczajowe konstrukcje pierwotnych plemion w przewadze oparte były na wiodącej roli kobiet. Argumenty na poparcie tej tezy przytoczone w książce mogą być traktowane jako mój głos w toczącej się współcześnie dyskusji na temat roli i znaczenia kobiet w społeczeństwie i pierwiastka żeńskiego w obszarze kształtujących nasze konstrukcje mentalne intersubiektywnych porządków wyobrażeniowych. W rozdziałach XI i XII opisałem procesy przemian klimatycznych, które dokonały się na Ziemi pod koniec ery plejstocenu, gdy doszło do nagłego ocieplenia klimatu zwanego interstadiałem Allerod, co miało niebagatelny wpływ na społeczno-kulturowe przemiany dokonujące się na przestrzeni ostatnich kilkunastu tysiącleci. To wszystko umożliwiło mi wyrobienie sobie klarownego poglądu na temat kultur mezolitu i neolitu oraz pierwszej uniwersalnej religii o zasięgu ogólnoświatowym w naszych dziejach, czyli megalityzmu. Ich opisy zawarłem w kolejnych rozdziałach. Dodam, że jako profesor sztuk plastycznych, artysta, a nie naukowiec, nie czułem się skrępowany pomijanymi zwykle przez oficjalny nurt nauki kwestiami typu: Atlantyda, Potop i popularna dziś teoria paleoastronautyczna, wszak i one sytuują się w obszarze ludzkich wyobrażeń, który jest zasadniczym tematem tej książki. Spróbowałem w kilku rozdziałach odnieść się do nich w sposób analityczny, bez uprzedzeń i jednoznacznego opowiadania się za jakimkolwiek ze scenariuszy, choć przyznaję, że istnieje wiele anomalii kulturowych, do których doprawdy trudno odnosić się bez uwzględniania sensacyjnych hipotez.
Autor

Książka niniejsza jest dziełem fascynująco drapieżnym. To jeden z kluczowych właściwie esejów w dyskursie nad istotą przemian, które już dawno wybiegły poza problematykę ciasnych jednoczących tożsamości zbiorowych w rodzaju narodu, państwa, wyznania, klasy społecznej, jakie zaciążyły na polskim myśleniu o historii i teraźniejszości, i oczywiście o przyszłości. Janusz Jaroszewski w „Od prehistorii do pohistorii” daje syntezę w nieomal pełnym spektrum związków kultury z mikro i makrokosmosem - i zaznaczę to już od razu: chodzi o syntezę wraz z dopuszczeniem wreszcie myślenia także sztuką; sztuka zawsze uosabia nieodparte coś i jednocześnie wszystko - owo wypierane poza nawias świadomości wszystko, do niedawna w chrześcijaństwie uznawane omal w całym zakresie za zło, esencjonalne zło.
Urszula Benka w posłowiu do ''Od prehistorii do pohistorii''


Prof. Janusz Jaroszewski jest artystą malarzem, pisarzem, twórcą multimedialnym, nauczycielem akademickim, także krytykiem oraz teoretykiem sztuki. Do 2021 roku wziął udział w ponad 80 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, zrealizował też przeszło 40 wystaw indywidualnych. W latach 1996-99 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a w latach 2005-2008 był dziekanem tego Wydziału. Obecnie kieruje Studiami Zaocznymi prowadzonymi na kierunku Malarstwo. W latach 1991-92 był stypendystą The Pollock-Krasner Fund. Inc. Janusz Jaroszewski jest też autorem kilkudziesięciu tekstów publikowanych między innymi w pismach: Że, Format, Format Literacki, Dyskurs, Gazecie Wyborczej-Wrocław, Wysokich Obcasach oraz w kilkunastu katalogach i monografiach poświęconych sztuce. W 2012 opublikował, nakładem ASP we Wrocławiu, plastyczno-literacką, eksperymentalną książkę Historia naturalna, czyli patyczki Pana Boga. W roku 2016 ukazała się jego powieść „&” (wydana przez OKiS we Wrocławiu w serii Arch2Pelag), a w roku 2017 traktat artystyczno-naukowy TO COŚ... bez nazwy, wydany przez ASP we Wrocławiu w ramach serii wydawniczej Biblioteka Formatu. Prace nad książką Od prehistorii do pohistorii rozpoczął w 2013 roku i trwały one z przerwami do początku 2021 roku.


Urszula Małgorzata Benka (ur. 1953) jest cenioną poetką, pisano o niej: ''lntrygująca i tajemnicza poetka wrocławska. Wydała szereg książek poetyckich zawsze znajdujących żywy oddźwięk wśród czytelników"; także eseistką i prozaikiem. Okazjonalnie rysuje i maluje. Wrocławianka, w latach 1983-1991, po stypendium literackim Sorbony, mieszkała na emigracji we Francji i USA. W latach 1991-1994 w Katowicach, potem już stale we Wrocławiu. Członkini wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu, Oddziału w Nowym Jorku, w 1993 r. uzyskała doktorat na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydała: ''Chronomea'' (Warszawa 1975, Medal im. Stanisława Grochowiaka), ''Dziwna rozkosz'' (Wrocław 1978), ''Perwersyjne dziewczynki'' (Warszawa 1984), ''Nic'' (Kraków 1983), ''Ta mała Tabu'' (Warszawa 1991), ''Córka Nocy'' (Wrocław 1993), ''Die Bestie und die Seele'' (Berlin 1997, tłum. Karl Dedecius i Bettina Eberspächer), ''Kielich Orfeusza'' (Warszawa 2000), ''O ''(proza, Warszawa 1998), Psychomitopolityka (eseje, Zielona Góra 2002), O (proza, wyd. II, Kraków 2010), ''Pasja Jezusa z Nazaretu'' (Wrocław 2020).


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie w ramach cyklu ''Dowód Tożsamości''. Gościem będzie Beata Rakowska - aktorka teatralna, telewizyjna i dubbingowa

30 czerwca (środa) 2021 rok o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Plakat [pdf]

Koncepcja spotkań i prowadzenie:
Ewa Gil-Kołakowska
W części muzycznej wieczoru:
Tomasz Krajewski - wokal
Bartłomiej Ziętara – fortepian


Dowód Tożsamości - to cykl kameralnych spotkań poświęcony mieszkańcom Wrocławia i Dolnego Śląska, a także tym, którzy choć przez krótki czas związali swoje losy z naszym miastem czy regionem. Miejscem spotkań jest Klub Muzyki i Literatury przy placu gen. Tadeusza Kościuszki 10 - kultowe miejsce Wrocławia, gdzie przez lata formuła tete - a – tete nabrała wyjątkowego znaczenia. To projekt, którego celem jest przywołanie korzeni współczesnych Dolnoślązaków. Ewa Gil-Kołakowska - autorka książki Dowód Tożsamości na podstawie której powstał pomysł spotkań o tym samym tytule, podjęła próbę dotarcia do źródeł oryginalności kulturowej Dolnego Śląska poprzez opis indywidualnych losów jego najbardziej znanych mieszkańców, przedstawicieli różnych środowisk. Dla jednych to miejsce repatriacji i przymusowych wysiedleni przodków, dla drugich miejsce urodzenia, a jeszcze dla innych pracy, zaś dla wszystkich miejsce budowania własnej, współczesnej tożsamości.

Do tej pory w Klubie Muzyki i Literatury gościli: językoznawca – prof. Jan Miodek, historyk - dr Maciej Łagiewski, judoka - dr Rafał Kubacki, aktor - Robert Gonera, a także poetka - Ewa Sonnenberg, kulturoznawca - prof. Ilias Wrazas, reżyserka - Julia Popkiewicz, pieśniarz – Przemysław Paśko, wrocławska dziennikarka i społeczniczka - Wanda Ziembicka – Has, autor i scenarzysta Cezary Harasimowicz, wieloletni gospodarze wrocławskiego zoo i kultowego programu Z kamerą wśród zwierząt - Hanna i Antoni Gucwińscy, rzeźbiarka - Bożenna Biskupska, alpinista i himalaista - Aleksander Lwow, satyryk, autor i aktor - Stanisław Szelc, pisarka - Barbara Sadurska, aktorka wrocławskiego Teatru Capitol – Emose Uhunmwangho, dziennikarka, podróżniczka i pisarka Joanna Lamparska, znakomity muzyk, wirtuoz instrumentów perkusyjnych - Jose Torres oraz dyrektor artystyczny Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu – Cezary Studniak. Gościem spotkania w dniu 30 czerwca będzie aktorka teatralna, telewizyjna i dubbingowa Beata Rakowska. W części muzycznej wieczoru posłuchamy piosenek w wykonaniu Tomasza Krajewskiego, któremu akompaniować będzie na fortepianie Bartłomiej Ziętara. Spotkanie poprowadzi dziennikarka - Ewa Gil-Kołakowska. Cykl wieczorów w Klubie Muzyki i Literatury - Dowód Tożsamości, to jej kolejne dziennikarskie spotkania z ludźmi których, lubi, ceni i szanuje.


Beata Rakowska - aktorka teatralna, telewizyjna, dubbingowa, lektor i pedagog. W 1988 roku ukończyła PWST we Wrocławiu i w tym samym roku otrzymała nagrodę za rolę Krystyny w przedstawieniu "Panna Julia" na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych w Łodzi. Od roku 1996 związana z Wrocławskim Teatrem Współczesnym, a od 1998 również z Teatrem Komedia. Od trzech lat można ją też podziwiać na deskach Teatru Nowy Świat. Wcześniej występowała na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Nowego w Łodzi oraz Teatru C.K. Norwida w Jeleniej Górze. W kinie zadebiutowała w 1987 roku w obrazie Rolanda Rowińskiego "Zero życia". Występowała w serialach: "W labiryncie" (1990),"Maszyna zmian"(1995), "Życie jak poker" (1998-1999), "Świat według Kiepskich" (2000) i "Gorący temat" (2002-2003). Zagrała główną rolę w filmie Jakuba Z. Rucińskiego "Odbicia" (1989). Pojawiała się też w polsko-francuskim filmie "Podróż do Polski" /Voyage En Pologne/(1994) jako niemiecka turystka i w filmie Waldemara Krzystka "Nie ma zmiłuj" (2000) w roli sekretarki. W 2001 roku zagrała we współczesnym spektaklu telewizyjnym dla młodzieży "Królowa chłodu", którego scenariusz zainspirowała słynna baśń Hansa Christiana Andersena pt. "Królowa śniegu". Od wielu lat aktorka współpracuje ze studiem Voiceland przy nagraniach lektorskich i dubbingowych, udzielała głosu m.in. bohaterom animacji „Włatcy Móch”. Współpracuje również z Fundacją Katarynka, dla której realizuje nagrania audio-deskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących. Prowadzi też cykliczne warsztaty aktorskie z młodzieżą przy Teatrze Współczesnym i zajęcia teatralne z seniorami pod hasłem: „Terapia śmiechem” na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim.


Ewa Gil-Kołakowska - pomysłodawczyni oraz autorka koncepcji i scenariusza spotkań. Dziennikarka, której specjalnością są wywiady z ludźmi kultury i sztuki. Publikowała m.in. na łamach "Magazynu Tygodniowego", "Przeglądu", "Angory" i "XL". Współpracowała też z tygodnikiem "Wprost", "Gazetą Wyborczą", "Wieczorem Wrocławia", "West Zeitung", miesięcznikami "Machina" i "WOW". W trakcie wieloletniej pracy dziennikarskiej zajmowała się również reportażem oraz krytyką teatralną i filmową, a na antenie Radia Wrocław prowadziła autorskie audycje poświęcone kinu i jego twórcom. W latach 1991-1994 redaktor naczelna ogólnopolskiego magazynu E’LA. Autorka książek: "La, la, la, la… ", "Dowód Tożsamości", "Mam jedno oko zielone… ", "Opowieści wigilijne o wieczerzy, kolędach, Herodzie" oraz wydanych pięć lata temu "Opowieści bielszych niż śnieg". Realizatorka i reżyserka artystycznej części cyklu pokazów "Moda i Sztuka" - we wrocławski Muzeum Architektury. Pomysłodawczyni i producentka albumu i koncertu "Alkimja" Justyny Steczkowskiej, płyty i koncertu Kazika Staszewskiego "Piosenki Toma Waitsa", płyty polsko-jamajskiej formacji RASTASIZE "Day by Day", zrealizowanej w studiu Boba Marleya na Jamajce, a także albumu z utworami Kurta Tucholsky’ego w interpretacji Krystyny Tkacz. Realizatorka teledysków, autorka scenariuszy, satyryk.


Tomasz Krajewski - aktor, konferansjer, moderator, lektor, wokalista. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, w latach 90 aktor Wrocławskiego Teatru Współczesnego, a później Teatru Nowego. Wieloletni współpracownik wielu polskich rozgłośni telewizyjnych i radiowych. Artysta, który nigdy nie spoczywa na laurach i wciąż doskonali swój wokalny warsztat. Wieloletnie doświadczenie, niesamowita charyzma i elektryzujący, charakterystyczny głos, a także elokwencja i dowcip Tomasza Krajewskiego sprawiają, że potrafi on przyciągnąć tłumy. Jego osoba jest gwarancją sukcesu każdego przedsięwzięcia. Prowadzi wiele imprez, za każdym razem spotykając się z ogromną sympatią publiczności - eventy, pokazy mody, pokazy fryzjerskie, szkolenia, konferencje, gale, bale charytatywne, licytacje, targi, imprezy prestiżowe i masowe. Oprócz tego występuje z kameralnymi recitalami i większymi koncertami, m.in. z repertuarem piosenek takich wykonawców jak: Ben E. King, Eddy Arnold, Michael Buble, James Blunt, Andrzej Zaucha.Tomasz Krajewski to także wieloletni współpracownik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której koncerty od wielu lat prowadzi na Wrocławskim Rynku.


Bartłomiej Ziętara - absolwent Wrocławskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej na PWSZ w Nysie oraz Wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu na wydziale Jazzu. Pianista, muzyk sesyjny, kompozytor i nauczyciel, posiadający duże doświadczenie w pracy z młodzieżą Szkół Muzycznych, wychowaną na klasyce, która próbuje swoich sił w innych gatunkach, oraz z osobami, które po raz pierwszy mają kontakt z instrumentem. Uwielbia jazz, lecz nie zamyka się w jego ramach czerpiąc inspiracje również z innych gatunków i realizując się z powodzeniem w różnorodnych projektach muzycznych.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11

Aktualności

Prezentacja najnowszej książki poetyckiej C. Sobkowiaka pt. ''Późne lata''. Książka opublikowana została przez Akwedukt - Oficynę Wydawniczą Klubu Muzyki i Literatury

26.4 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Koncert gitarowy K. Nowak pt. "Oczyma duszy mojej"

27.4 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Spotkanie w ramach cyklu ''Dowód Tożsamości''. Gościem będzie C. Studniak

27.4 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie odwołane. O nowym terminie powiadomimy.


Koncert zespołu muzyki średniowiecznej Vox Imaginaria pt. In Via Stellae. El Camino

28.4 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Koncert fortepianowy J. Owczarza w 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

3.5 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Przedpremierowe spotkanie zapowiadające nową książkę poetycką G. L. Kamińskiego pt. „Hommage à Witkacy”.

5.5 (środa) br. o godz. 13.30
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie pt. "W upale życia”. Premiera zbioru opowiadań Macieja Bieszczada "Ulewa”
Prowadzenie spotkania Robert Gawłowski

7.5 (piątek) 2021 roku o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie odwołane. O nowym terminie powiadomimy.


W ramach ''Wieczorów Lisztowskich'' recital fortepianowy Anny Lipiak pt. ''Znane i nieznane perły muzyki polskiej''. Prowadzenie Juliusz Adamowski

10.5 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Koncert dla młodzieży pt. ''Jak słuchać muzyki?''

11.5 (wtorek) br. o godz. 12.45
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

''Koncert muzyki polskiej'' w 145 rocznicę urodzin M. Karłowicza

11.5 (wtorek) br. o godz. 17.00
Koncert transmitowany online

Prezentacja najnowszej książki prof. Stanisława Niciei pt. "Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast Kresowych. Tom XVI. Bolechów, Świrz, Chocim, Wełdzirz"

17.5 (poniedziałek) 2021 roku o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Koncert wokalny
M. Stypułkowski - bas-baryton
M. Leoniaka - bas
Akompaniament M. Blum

18.5 (wtorek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Koncert z cyklu pn "Młodzi Wykonawcy"

19.5 (środa) 2021 roku o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Koncert arii i pieśni

24.5 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Koncert muzyki fortepianowej. Wystąpią: F. Litwin i K. Dębosz

27.5 (czwartek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Recital wokalny R. Palczaka
Akompaniament B. Orłukowicz

28.5 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Koncert wokalny
J. Baliński - tenor
D. Kudełko - tenor
Akompaniament A. Przyjemska-Śpiewak

31.5 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Koncert arii i pieśni

2.6 (środa) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Koncert studentów Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

5.6 (sobota) br. o godz. 14.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie poświęcone pamięci Danuty Kość

5.6 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki S. Skąpskiego pt. "Gdy byłem prezydentem Wrocławia i później"
Prowadzenie spotkania W. Geras

7.6 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie wokół książki M. Dyżewskiego pt. ''Ocalić od zapomnienia''

8.6 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu Młodzi Wykonawcy

9.6 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie

10.6 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert gitarowy T. Mikruta i N. Maślanki

11.6 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie literackie pn. "Wiosenne czytanie poezji i nie tylko''

11.6 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert uczniów PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu

14.6 (poniedziałek) br. o godz. 15.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Prezentacja filmu dokumentalnego pt. ''Sybirak''

14.6 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja najnowszego tomu poezji S. Srokowskiego pt. „Ciszo milcz! Bólu mów!”
Czytanie wierszy M. Bradke

15.6 (wtorek) br. o godz. 18.00
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów klasy wokalu i fortepianu A. Dyrny

17.6 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja najnowszej książki poetyckiej W. Okonia pt. ''Jeszcze jeden tom wierszy''

17.6 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Koncert pn. ''Młodzi zdolni''

21.6 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Wieczór z pieśnią słowiańską

22.6 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Spotkanie w ramach cyklu ''Dowód Tożsamości''. Gościem będzie C. Studniak

23.6 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert A. Chadzinikolaua pt. ''Moja Grecja''

24.6 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Opera buffa na 2 akty ''La Serva Padrona'' Giovanniego Battisty Pergolesiego

28.6 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Spotkanie w ramach cyklu ''Dowód Tożsamości''. Gościem będzie B. Rakowska

30.6 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pn. ''Bałkańska i słowiańska muzyka romantyczna''

1.7 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Koncert na harfę i fortepian

5.7 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Wystawa pt. ''Odra, rzeka, kanały, starorzecza''

do 26 sierpnia br.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki J. Jaroszewskiego pt. ''Od prehistorii do pohistorii''

21.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie pt. "W upale życia". Premiera zbioru opowiadań Macieja Bieszczada "Ulewa"

24.9 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online