Reklama
Spotkania w 2019 roku

Wrocławski Klub Stanisławów, spotkanie

9 września (poniedziałek) 2019 roku o godz. 16.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Organizacja Monarchistów Polskich zapraszają na prelekcję dra hab. Arkadiusza Baruta pt. ''Jurydyzacja polityki, upolitycznienie prawa. Rezultaty hegemonii praw człowieka.''

7 września (sobota) 2019 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Tematem wystąpienia będą instytucjonalne skutki ideologii praw człowieka, to jest jurydyzacja polityki - odejście od jej rozumienia jako praktyki rządzonej etyką odpowiedzialności za skutki działań na rzecz pojmowanie jej jako sposobu realizacji norm prawnych artykułujących prawa człowieka oraz upolitycznienie prawa - odejście od rozumienia go jako gwarancji praw podmiotowych o określonej treści na rzecz traktowania go jako narzędzia forsowania zmian polityczno-kulturowych.


Dr hab. Arkadiusz Barut - absolwent prawa i historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, czynny zawodowo adwokat (Izba Adwokacka w Opolu). Przedmiotem jego badań jest teoria i filozofia prawa oraz filozofia polityki, w szczególności ponowoczesna filozofia praw człowieka. Opublikował m.in. monografie: ''Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego'' (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018), ''Egotyzm, etyka, polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barrèsa'' (Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2009) oraz artykuły: ''Dialektyka podmiotu konserwatywnego'' (''Przegląd Humanistyczny'' 5/2008), ''Tradycja i rewolucja. Konserwatyzm immanentny Josepha de Maistre’a'' (''Wrocławskie Studia Politologiczne'' 9/2008), ''Od prawa naturalnego do praw człowieka. Ewolucja idei praw naturalnych w europejskiej myśli prawno-politycznej'' (''Rocznik Europeistyczny'' 1/2015), ''Prawo jako aspekt wspólnoty politycznej: koncepcja Michela Villeya'' (''Studia Prawnicze KUL'' 1/2015), ''Prawa człowieka jako ideologia. Przyczynek do analizy współczesnego imaginarium społecznego'' (''Dialogi Polityczne'' 20/2016), ''Prawo jako konstytuowanie człowieczeństwa. Koncepcja Pierre’a Legendre’a'' (''Studia Prawnicze KUL'' 2/2017), ''Republikańsko-instytucjonalna koncepcja związku prawa i polityki'', (w:) red. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, ''Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa zewnętrzna'', E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, ''The right to respect private life as a right to public and legal recognition. The judgment of the European Court of Human Rights of July 11, 2002 on Christine Goodwin’s case against the United Kingdom'' (''Przegląd Prawa Publicznego'' 9/2018).

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację najnowszej książki Piotra Mulawki pt. ''Kraftwerk i muzyczna rewolucja. Mała encyklopedia muzyki electro i electro-funk''

6 września (piątek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Piotr Mulawka. ''Kraftwerk i muzyczna rewolucja. Mała encyklopedia muzyki electro i electro-funk'' (okładka) [pdf]


"Mała encyklopedia electro i electro-funk" to pierwsza w naszym kraju książka przedstawiająca korzenie i główne nurty tego gatunku muzyki. Historia muzyki elektronicznej sięga lat pięćdziesiątych XX wieku, a do jej rozwoju przyczynił się w latach 70. i 80. zespół Kraftwerk z zachodnich Niemiec, a dokładniej z Düsseldorfu. Grupa ta do dziś inspiruje wszystkich twórców i fanów tego gatunku muzyki rozrywkowej. Brzmienia „Czwórki z Düsseldorfu” zostały spopularyzowane przez dj-a z USA, czyli Afrika Bambaataa.To on stworzył w 1982 roku pierwsze nagranie w nowym stylu (electro-funk) zatytułowane „Planet Rock”. Wspomniany utwór łączy w sobie dwa nagrania „niemieckiej elektrowni” (z niemieckiego Kraftwerk to siłownia lub elektrownia), a mianowicie „Trans-Europe Express” i „Numbers”. Od momentu wydania tego hitu electro zaczęło się prężnie rozwijać na całym świecie. Powstały też nowe jego odłamy między innymi freestyle music i miami bass. Później klasyczne electro dało początek takim nurtom muzycznym, jak: electro house, breakbeat czy drum & base, które do dziś królują w klubach. Ta encyklopedia jest dla tych, którzy fascynują się elektroniczną muzyką rozrywkową. Przedstawia krótko i rzeczowo historię tej muzyki od korzeni do czasów współczesnych, a także informuje o najbardziej zasłużonych twórcach electro, prezentuje też główne wytwórnie i wymienia najlepsze maxi-single, które warto poznać i posłuchać.


 


Strona 4 z 34