Reklama
Spotkania w 2017 roku

Klub Seniora Kresowego, spotkanie

27 lipca (czwartek) 2017 roku o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

 

Powstańcy Warszawscy, spotkanie

25 lipca (wtorek) 2017 roku o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Strona Muzeum Powstania Warszawskiego: www.1944.pl

''Powstanie warszawskie (1 sierpnia–3 października 1944 r.) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza", połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw Rosji Sowieckiej. Dowództwo Armii Krajowej planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a sowiecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu pomocy, m.in. nie wyrażał zgody na międzylądowanie samolotów alianckich startujących z terytorium Włoch, dostarczających broń i zaopatrzenie powstańcom. Zgoda taka zapadła 16 września kiedy praktycznie żaden z zrzutów nie mógł trafić w ręce powstańców. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną, heroiczną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną 3 października 1944 roku. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski."
Źródło: Wikipedia
Dodatkowe informacje: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie

 

Spotkanie z Januszem Styczniem w ramach 10. edycji Wrocławskiej Księgi Pamięci. Prezentacja najnowszej książki poetyckiej pt. "Pani Wyrocznia"

21 lipca (piątek) 2017 roku o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zaproszenie [pdf]

Strona J. Stycznia: janusz.styczen.artwroc.com

Film z laudacją na cześć Janusza Stycznia

Zdjęcia

 

Medal "Merito de Wratislavia" ("Zasłużony dla Wrocławia") [pdf]

Poeta i dramaturg Janusz Styczeń, zostanie odznaczony Medalem Prezydenta Miasta ''Zasłużony dla Wrocławia''. Autor czytać będzie także swoje najnowsze wiersze. Także w tym dniu i podczas tego wyjątkowego Benefisu pod hasłem ..'' Styczniowe spotkanie w lipcu''zostanie wyróżniona przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia dwójka Wrocławian: Pani Kazimiera Kuzborska - dziennikarka, fotografik i menadżer kultury oraz poeta, księgarz i wydawca Gabriel Kamiński. Całość przygotowana przez red. Wandę Ziembicką-Has, pomysłodawczynię Wrocławskiej Księgi Pamięci pod auspicjami Departamentu Spraw Społecznych i Kultury UM i dyrektora Jacka Sutryka

Link do filmu ze spotkania z Januszem Styczniem: www.youtu.be/kH3cRkbuiK8

 


Strona 5 z 35