Reklama
Spotkania w 2017 roku

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprasza na prelekcje Ryszarda Sławczyńskiego pt. ''Zbrodnia Katyńska. Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu i Miednoje''

26 października (czwartek) 2017 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]


Zbrodnia katyńska – zbrodnia komunistyczna, rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonali funkcjonariusze NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały się do winy, stwierdzając jednocześnie, że jest to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tym ludobójstwem nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. Od 1990 roku w ZSRR i Rosji prowadzona jest akcja propagandowa, której celem jest relatywizacja zbrodni katyńskiej przez powiązanie jej z wysoką śmiertelnością wśród jeńców sowieckich w niewoli polskiej (1919-1921), rzekomo spowodowaną przez zbrodnie popełnione na jeńcach. Akcję tę, określaną przez historyków terminem „anty-Katyń”, zapoczątkował prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow, który wydał tajne rozporządzenie nr RP-979 (РП-979) z 3 listopada 1990 roku zawierające (punkt 9) polecenie zebrania archiwaliów o tych wydarzeniach z historii stosunków dwustronnych, w których straty poniosła strona sowiecka. Obecnie akcja ta jest kontynuowana przez władze rosyjskie.
Źródło Wikipedia
Dodatkowe informacje


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie autorskie Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej pt. ''Między słowem a dotykiem, w 30-lecie twórczości''

Prowadzenie spotkania Kazimierz Burnat
W części muzycznej Ryszard Stańko - gitara
24 października (wtorek) 2017 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]


Wiesława Siemaszko-Zielińska
Urodzona w Lublinie. Obecnie mieszka w Jeleniej Górze. Członkini Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy i Artystów z siedzibą w Szwecji oraz Stowarzyszeń literackich w Jeleniej Górze. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów dziennikarskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Poetka, prozatorka, publicystka, pedagog (z II stopniem specjalizacji zawodowej, odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej). Autorka siedmiu tomików poetyckich, książki prozatorskiej, książki publicystyczno-literackiej, książki poetycko-prozatorskiej, cyklu programów literackich w telewizji regionalnej, licznych publikacji w ogólnopolskiej prasie literacko-artystycznej oraz w kilkudziesięciu antologiach i almanachach (w tym zagranicznych). Kilkakrotnie prezentowana na antenie Polskiego Radia. Laureatka wielu konkursów poetyckich. Jej wiersze tłumaczono na język niemiecki, szwedzki, serbski, ukraiński, angielski i holenderski. Prowadzi autorskiego bloga: siemziel.blogspot.com


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zapraszają na wykład Marka Dyżewskiego z cyklu COLLEGIUM MUSICUM pt. ''Grigorij Sokołow – pianista wszech czasów''

Reżyseria dźwięku Zbigniew Jędrych
22 października (niedziela) 2017 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Nota biograficzna Marka Dyżewskiego [pdf]


COLLEGIUM MUSICUM - taką nazwę miały działające w czasach Jana Sebastiana Bacha stowarzyszenia melomanów, muzyków oraz ludzi zainteresowanych poznawaniem muzyki od strony teoretycznej. Tym razem owa nazwa określa cykl wykładów o muzyce, prowadzonych przez Marka Dyżewskiego. Szczególną wartością wykładów jest ich szeroka perspektywa humanistyczna, ukazywane są związki muzyki z innymi dziedzinami sztuki.
Ich autor, Marek Dyżewski, komentował w II Programie Polskiego Radia i telewizji największe, odbywające się w naszym kraju, międzynarodowe imprezy muzyczne: Festiwale „Wratislavia Cantans”, Międzynarodowe Konkursy Dyrygenckie im. Grzegorza Fitelberga, Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego oraz Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina. Prowadził gościnne wykłady na wszystkich polskich uczelniach muzycznych oraz na kilku uniwersytetach. Wykładał też w Niemczech, Belgii, Austrii, Rosji, Francji i Hiszpanii. Był rektorem wrocławskiej Akademii Muzycznej.


 


Strona 5 z 47