Reklama
Spotkania w 2017 roku

Wrocławski Klub Stanisławów, spotkanie

15 maja (poniedziałek) 2017 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

W programie:
prof. dr hab. Andrzej Gładysz, dr Jacek Gąsiorowski, „Historia badań – od wykrycia HIV do Nagrody Nobla”
dr Radość Gansiniec, „Słowo o książce”
13 maja (sobota) 2017 roku o godz. 11.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Strona towarzystwa: www.pthmif.pl

Prof. dr hab. Andrzej Gładysz
Urodził się 1 listopada 1940 roku w Krośnie, w Polsce, jako pierwszy syn Władysława i Józefy Gładyszów. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Krośnie. Po złożeniu matury odbył studia medyczne w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1966. Od 4 roku studiów był stypendystą naukowym. Podczas studiów (w 1965 roku) odbył dwumiesięczny staż kliniczno-naukowy zagraniczny na Uniwersytecie w Catanii (Włochy). Pracę naukową rozpoczął w 1968 r w Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Równocześnie specjalizował się w chorobach wewnętrznych w III Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych AM (Kierownikiem był wówczas prof. Edward Szczeklik a następnie prof. Seweryn Łukasik). Przez dalsze 5 lat odbywał staż i pełnił dyżury w Klinice Hematologii AM we Wrocławiu. Jest równocześnie specjalistą chorób wewnętrznych i zakaźnych. Doktorat uzyskał w 1973 roku a habilitował się w 1980 r. Posiada tytuł profesora chorób zakaźnych , w Akademii Medycznej we Wrocławiu jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Wykłada choroby zakaźne i pasożytnicze na V roku Wydziału Lekarskiego oraz IV roku Wydziału Pielęgniarskiego i Oddziału Zaocznego tegoż Wydziału w AM we Wrocławiu.
Prof. dr hab. Andrzej Gładysz rozszerzona nota [pdf]


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na monodram „Spór o Zamek, czyli ostatni zajazd na Litwie", na podst. „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, w wykonaniu Andrzeja Jurczyńskiego, aktora Krakowskiego. Oprawa muzyczna Szymon Janikowski (z wykorzystaniem utworów F. Chopina, S. Moniuszki, Z. Nosowskiego oraz własnych)

12 maja (piątek) 2017 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]


Premiera monodramu „Spór o zamek” miała miejsce w listopadzie 2005 roku i zbiegła się ze 150-tą rocznicą śmierci Adama Mickiewicza. Ze względu na to, że „Pan Tadeusz” znajduje się w kanonie szkolnych lektur obowiązkowych, monodram ten skierowany był początkowo dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Zapraszany przez wiele placówek oraz instytucji kulturalnych i oświatowych spektakl spotkał się z dużym uznaniem pedagogów oraz młodzieży szkolnej. Na rok 2014 przypadła 180 rocznica napisania i wydania drukiem „Pana Tadeusza”. Arcydzieła określanego „najpiękniejszym klejnotem w koronie polskiej literatury”. Stało się to inspiracją do nawiązania stałej współpracy z bibliotekami i okazją, aby spektakl ten obejrzeli nie tylko młodzi, ale również dorośli czytelnicy i sympatycy literatury. Zaproszenie monodramu w kwietniu 2014 roku przez Starostwo Powiatowe w Opocznie (z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków) zapoczątkowało cykl przedstawień pod hasłem: „Pan Tadeusz wędruje szlakiem polskich zamków, pałaców, dworów i dworków''. Oglądali go widzowie m.in. na Zamkach w Nowym Wiśniczu (dwukrotnie) oraz w Inowłodzu.


Andrzej Jurczyński
Aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie (1977). Zagrał wiele ról teatralnych w różnorodnym repertuarze. M. in. rola tytułowa w "Edyp królem" Sofoklesa, Gil w "Paradach" Jana Potockiego, Erich w "Opowieściach lasku wiedeńskiego" Odona von Horvatha, Antreprener Frank i Bastien w "Nocy w operze" opartej na motywach oper komicznych W. A. Mozarta (libretto Joanny Kulmowej), Syn w "Grupie Laokoona" Tadeusza Różewicza. Od 1976 r. wystąpił w kilkudziesięciu telewizyjnych widowiskach rozrywkowych z cyklu; "Spotkanie z Balladą" zrealizowanych w Ośrodku Telewizji Polskiej w Krakowie (m. in. jako Dyndalski w programie "Straszny dworek", Księgowy, Zastępca Szefa oraz Nauczyciel w cyklu "kopydłowskim". Od 1987 r. w formie scenicznej i estradowej "Spotkań z Balladą" zagrał setki przedstawień na terenie kraju i za granicą. Laureat dolnośląskiego plebiscytu "IGLICA-82".


 


Strona 10 z 30