Reklama
Spotkania w 2017 roku

Wrocławski Klub Stanisławów, spotkanie

9 października (poniedziałek) 2017 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na monodram Wojciecha Kuczkowskiego ''Kupa śmichu i dwa błyski szczęścia''

W części muzycznej Karol Knapiński - fortepian
6 października (piątek) 2017 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Wojciech Kuczkowski
Urodził się 16 stycznia 1930 w Bielsku Podlaskim w rodzinie oficera Policji Państwowej. Dzieciństwo spędził w Augustowie, natomiast podczas wojny przebywał w Pińczowie, gdzie uczęszczał na komplety tajnego nauczania gimnazjalnego. Pod koniec II wojny światowej został zaprzysiężony jako członek Szarych Szeregów. W latach 1947–1957 mieszkał we Wrocławiu, gdzie studiował polonistykę. Udzielał się w Kole Młodych Pisarzy przy ZLP. Od 1952 pracował jako nauczyciel języka polskiego. W 1957 wyjechał do pracy w Kowarach, w 1962 został przeniesiony służbowo do Warszawy i oddelegowany do pracy w Głównej Kwaterze ZHP i prasie harcerskiej. W 1965 wrócił do pracy nauczycielskiej. Od wojny do chwili obecnej czynny w ruchu harcerskim. Aktualnie członek Harcerskiego Kręgu Morskiego im. gen. Mariusza Zaruskiego i Stowarzyszenia Szarych Szeregów. W Polskim Związku Żeglarskim pełnił funkcję członka komisji Żeglarstwa Śródlądowego Zarządu Głównego, w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym był wiceprzewodniczącym Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. Autor mapy hydronawigacyjnej ''Polskie śródlądowe szlaki żeglowe''. Najnowsza wersja mapy została wydana w 2007 dzięki wsparciu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Na mapie tej umiejscowiono wszystkie śluzy, nadzory wodne, placówki administracji wodnej oraz wodowskazy. Również rewers mapy zawiera wiele cennych informacji, przede wszystkim namiary placówek i oznaczenia.


Karol Knapiński
Muzyk, pianista, poeta; ur. 9 IV 1999 r., obecnie uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr III im. A. Mickiewicza we Wrocławiu oraz Szkoły Muzycznej II stopnia im. R. Bukowskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Anny Przyjemskiej-Śpiewak. Solo brał udział w ważnych konkursach muzycznych w kraju: IV Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski, Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej „Wokół Mozarta”. Wraz z Zespołem Wokalnym „Rondo” występował na ważnych festiwalach muzycznych w kraju i z granicą: „Wratislavia Cantans”, „Leo Festiwal”, „Ohrid Choir Festival”, „Rimini International Choir Competition”. Jako członek Grupy Poetyckiej „Hurtownia” brał udział w spektaklach poetyckich: „Światy równoległe”, „Ile to wszystko potrwa”, oraz wydał swoje wiersze w antologii grupy. Laureat konkursów poetyckich: „O Złoty Karton III LO”, „Rytmy nieskończoności”, „O Palmę”, „Ogólnopolski Konkurs na Felieton”, „Olimpiada Artystyczna”, „Olimpiada Teologii Katolickiej”.


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki Marka Perzyńskiego pt. "Tajemnice dolnośląskich zamków. Przewodnik dla dociekliwych"

5 października (czwartek) 2017 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Marek Perzyński."Tajemnice dolnośląskich zamków. Przewodnik dla dociekliwych" (okładka) [pdf]


''Tajemnice dolnośląskich zamków'' Marka Perzyńskiego to zbeletryzowany przewodnik z jego autorskiej serii ''dla dociekliwych''. Autor dowodzi, że nawet tak znany obiekt, jak zamek Książ, czeka dopiero na badaczy. Co zadziwiające, na odkrywców czekają też nie mniej znane turystom zamki: Bolków, Grodziec, Grodno, Kliczków. Braki w wiedzy o historii tych obiektów to konsekwencja m.in. przerwania nici historycznej spowodowana całkowitą wymianą ludności Dolnego Śląska po II wojnie światowej. Dolny Śląsk jest regionem, w którym owianych niesamowitą aurą tajemniczości zamków, dworów i pałaców jest najwięcej w Polsce. Przy tym ilość idzie w parze z jakością. Marek Perzyński opowiada o dolnośląskich warowniach i rezydencjach szlacheckich przez pryzmat związany z nimi ludzkich losów. Każdy obiekt jest więc bohaterem odrębnej opowieści, często zaskakującej. Autor podaje szczegółowo literaturę przedmiotu, co jego narrację uwiarygodnia.

Marek Perzyński


 


Strona 9 z 47