Reklama
Spotkania w 2019 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie z Darią Galant połączone prezentacją filmu pt. "W jasnym niebie przebywam"

7 lutego (czwartek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]


Daria Galant - polska powieściopisarka, poetka, dramatopisarka, reżyser. Autorka koncepcji artystyczno- filozoficznej o nazwie Teoria Białej Emocji. To autorka o rozbudowanym spektrum twórczym, sięgająca po coraz nowsze środki wyrazu artystycznego. Jak określają ją krytycy, jest jedną z bardziej ciekawych i godnych interpretacji postaci w polskiej literaturze i sztuce europejskiej ze względu na swoją twórczą oryginalność i niezależność. Jest twórcą kina autorskiego, fotografii kontemplacyjnej, w której ukazuje piękno przyrody i jej struktur. Tworzy obrazy do swoich książek, wierszy, esejów. Również asamblaże, alegoryczne formy przestrzenne (cykl manekinów) na podstawie których prowadzone są wykłady, warsztaty i dyskusje o roli sztuki i sensie życia człowieka. Jej sztuka i literatura ma rzesze odbiorców w Polsce i za granicami naszego kraju, gdzie autorka często gości na zaproszenia instytucji kultury.

"W jasnym niebie przebywam" to esej filmowy autorstwa Darii Galant, który ukazuje siłę i postawę życiową, płynącą z filozofii folkloru ludowego, pasji, młodości (również wewnętrznej), niezwykłego kontaktu z przyrodą. Bohaterowie mówią o sytuacjach,z jakimi musieli się zmagać i jakie słowa z dzieciństwa lub przeszłości wzbudziły w nich wolę przetrwania i szukania drogi do kolejnego dnia i do marzeń. Jednym z bohaterów filmu jest rzeka Narew. W filmie można też zobaczyć niecodzienny kontakt młodych ludzi z końmi, którzy biorą udział w działaniach Teatru Doświadczalnego. Film w swojej poetyce odwołuje się do Teorii Białej Emocji- koncepcji artystyczno- filozoficznej".

Film: "W jasnym niebie przebywam"
Scenariusz i reżyseria: Daria Galant
Rok produkcji: 2019
Produkcja: Studio Filmowe Instytutu Darii Galant
Zdjęcia: Jacek Niewadzi
Montaż: Artur Wyrzykowski
Muzyka: Paris Music
Występują: Zespół ludowy Puszcza Biała z Rząśnika (Polska), młodzi aktorzy Teatru Doświadczalnego Instytutu DG oraz konie ze Szkoły Jeździeckiej Art&Horse
Mecenas filmu: Urząd Gminy w Rząśniku (woj. mazowieckie)
Patronat medialny: czasopismo społeczno - kulturalne "Różowy Wodnik"


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademia Pióra zapraszają na wieczór autorski dra hab. Artura Ławniczaka (UWr) pt. ''Dekalog – instrument prawa wielu kultur''. Spotkaniu towarzyszy promocja monografii pt. ''Fundamentalne prawa ludzkości. Wypis z prawa boskiego i ludzkiego''

Wieczór poprowadzi dr Alina B. Jagiełłowicz (UWr)
6 lutego (środa) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

W części muzycznej spotkania:
Inna Kamarian - śpiew
Wojciech Rohatyn Popkiewicz - akompaniament
W programie utwory: Romantyczność, Song o prawdzie, W rytmie serca, Nauczmy się kochać


Dr hab. Artur Ławniczak – urodził się 21 maja 1960 roku we Wrocławiu. Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1986 roku uzyskał tamże tytuł magistra prawa. 1 kwietnia 1986 roku podjął pracę w Zakładzie Prawa Państwowego Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych Wydziału Prawa i Administracji UWr. W 1997 roku obronił pracę doktorską pt. ''Finansowanie partii politycznych''. W 2008 roku ukazała się jego monografia Ustroje polityczne państw latynoamerykańskich. W 2010 roku wydał kolejną książkę: ''Istota i formy państwowości'', po czym w 2011 roku ujrzało światło dzienne opracowanie ''Monarchiczne i republikańskie głowy państwa w Europie'', będące przesłanką do uzyskania habilitacji. W 2012 roku, z pozytywnym skutkiem, wystąpił na kolokwium habilitacyjnym. Później wydał jeszcze dwie poważne monografie, a mianowicie w 2012 roku ''Losowanie w przestrzeni publicznej między wróżeniem a głosowaniem'' oraz w 2015 roku ''Geneza Konstytucji'', która została bardzo dobrze przyjęta przez krytyków.


Inna Kamarian urodziła się w stolicy Uzbekistanu, w Taszkiencie. Ukończyła Państwowe Konserwatorium Muzyczne im. M. Aszrafi w Taszkiencie, gdzie studiowała na fakultecie śpiewu solowego w klasie docenta N. H. Kabulowej, uzyskując stopień magistra. Dysponuje sopranem liryczno-koloraturowym. Pracuje w Republikańskiej specjalistycznej szkole artystycznej, jako wykładowca wokalu. Prowadzi aktywną działalność artystyczną dając koncerty w katolickiej świątyni w Taszkiencie, a także podczas wielu muzycznych wydarzeń Uzbekistanu. Uczestniczyła w Międzynarodowym festiwalu współczesnej muzyki „Ilhom-XX”. Jest laureatem Republikańskiego konkursu wokalistów. W gamie pieśni wykonywanych przez artystkę znajdują się najpiękniejsze perły muzyki klasycznej, wśród których szczególne miejsce zajmują utwory Ave Maryja, najwybitniejszych kompozytorów świata. Wyjątkową część programu zajmują pieśni z repertuaru Anny German, urodzonej przed laty w Uzbekistanie. Daje koncerty w świątyniach i na estradach Polski, Italii, Niemiec i Rosji.


 

Powstańcy Warszawscy, spotkanie

5 lutego (wtorek) 2019 roku o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

''Powstanie warszawskie (1 sierpnia-3 października 1944 r.) - wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw Rosji Sowieckiej. Dowództwo Armii Krajowej planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a sowiecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu pomocy, m.in. nie wyrażał zgody na międzylądowanie samolotów alianckich startujących z terytorium Włoch, dostarczających broń i zaopatrzenie powstańcom. Zgoda taka zapadła 16 września kiedy praktycznie żaden z zrzutów nie mógł trafić w ręce powstańców. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną, heroiczną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną 3 października 1944 roku. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski."
Źródło: Wikipedia


 


Strona 7 z 12