Reklama
Spotkania w 2017 roku

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział -Wrocław, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na spotkanie z poezją romantyczną Stanisława Kruka-Stacha połączone z prezentacją tomiku pn. ''Zadumanie''

Słowo wstępne i prowadzenie Bogusław Bednarek
Gościem spotkania będzie Stanisław Szelc
W części muzycznej Magda Czopka - harfa
12 października (czwartek) 2017 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Stanisław Kruk-Stach. ''Zadumanie'' (okładka) [pdf]


 

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie

12 października (czwartek) 2017 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

W programie dyskusja o filmie pt. ''Liczył się tylko honor [Grodno 1939]''
Przed II wojną światową Grodno pełniło funkcję ośrodka kulturalnego, oświatowego i wojskowego promieniującego na całe województwo białostockie. W dniu 17 września 1939 roku jednostki Armii Czerwonej przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Do ogromu represji sowieckich, zastosowanych wobec obrońców miasta w 1939 roku i latach następnych przyczyniła się bohaterska postawa jego mieszkańców. Obrona Grodna trwała od 20 do 22 września 1939 roku. Żołnierze polscy, a szczególnie najmłodsi mieszkańcy miasta, zapłacili wówczas niejednokrotnie najwyższą cenę za udział w jego obronie. Film prezentuje sytuację mieszkańców ziem okupowanych przez ZSRR, skalę i różnorodność form represji sowieckich jakie zostały zastosowane wobec obrońców Grodna, zarówno zaraz po opanowaniu miasta przez jednostki Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku, jak również w okresie późniejszym. Już w trakcie walk obronę zasilili licznie cywilni ochotnicy, a zwłaszcza harcerze, uczniowie miejscowych szkół gimnazjalnych i zawodowych oraz urzędnicy państwowi. Dzięki napływowi harcerek, dobrze zorganizowana została służba sanitarna. Większość ochotników posiadała odpowiednie przeszkolenie wojskowe w ramach Przysposobienia Wojskowego. Ogółem liczebność polskich sił obrony liczyła ok. 2-2,5 tys. ludzi pod bronią, nie licząc Rezerwowej Brygady Kawalerii „Wołkowysk” płk. Edwarda Heldut-Tarnasiewicza, która wzięła udział w walkach od 21 września. Do dziś nie zostały wyjaśnione indywidualne losy wielu żołnierzy i cywilów biorących udział w obronie Grodna.
Dodatkowe informacje: http://grodnowilno.pl/liczyl-sie-tylko-honor-grodno-1939


 

Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na spotkanie z cyklu pn. "Wieczory z Historią". Usłyszymy wykład dra Dariusza Fabisza pt. „Gorzki chleb. Powojenne losy generałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”

11 października (środa) 2017 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]


Dr Dariusz Fabisz
Jest autorem biografii: ''Generał Lucjan Żeligowski'' (1865-1947). ''Działalność wojskowa i polityczna'' (Warszawa 2007) oraz opracował krytycznie ''Pamiętniki generała broni Lucjana Żeligowskiego'' (Warszawa 2014). Jest członkiem Światowej Rady Badań nad Polonią, Instytutu Józefa Piłsudskiego i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Odbył staż naukowy w Wilnie (2002). Kilkukrotny stypendysta Polonia Aid Foundation Trust w Londynie.


 


Strona 7 z 47