Reklama
Spotkania w 2018 roku

Powstańcy Warszawscy, spotkanie

2 października (wtorek) 2018 roku o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

''Powstanie warszawskie (1 sierpnia–3 października 1944 r.) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw Rosji Sowieckiej. Dowództwo Armii Krajowej planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a sowiecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu pomocy, m.in. nie wyrażał zgody na międzylądowanie samolotów alianckich startujących z terytorium Włoch, dostarczających broń i zaopatrzenie powstańcom. Zgoda taka zapadła 16 września kiedy praktycznie żaden z zrzutów nie mógł trafić w ręce powstańców. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną, heroiczną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną 3 października 1944 roku. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski."
Źródło: Wikipedia


 

Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru. Spotkanie końcowe

28 września (piątek) 2018 roku
Wstęp z zaproszeniami

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.07.2018 podjął Postanowienie o zakończeniu likwidacji i wykreśleniu z Rejestru Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru.
W związku z tym oficjalnie po blisko 60. latach aktywnej działalności na rzecz upowszechniania Teatru Towarzystwo zostało rozwiązane, tym samym nie będą już organizowane Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Jako prezes Zarządu WTPT, a od 5.02.2018 jego likwidator serdecznie zapraszam w piątek 28.09.2018 do Klubu Muzyki i Literatury na końcowe spotkanie byłego Zarządu Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru.
Wstęp z zaproszeniami.
Wiesław Geras


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie autorskie Adama Sznajderskiego oraz promocję jego najnowszej książki pt. ''Miłość ojczyzny''

Spotkanie w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
25 września (wtorek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Adam Sznajderski. ''Miłość ojczyzny'' (okładka) [pdf]


Adam Sznajderski. Urodzony 26 września 1936 r. w Chorzowie. Matura w działoszyckim Liceum Ogólnokształcącym im. B. Głowackiego (1953). Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – filologia polska (1954-1958). Studia doktoranckie (1974-78) i stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (1979). W tej uczelni ukończył studia religioznawcze (1985). Posiada III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie języka polskiego. W latach 80-tych i 90-tych był wykładowcą w Uniwersytecie Wrocławskim – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (m. in. historia teatru i dramatu; estetyka mowy). Pełni też funkcję sekretarza naukowego Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego i metodyka języka polskiego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym we Wrocławiu. Długoletni nauczyciel szkół średnich w Działoszycach, Brzegu Dolnym i we Wrocławiu. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i Studium Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Rady Regionalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu i Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV); członek honorowy Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru.


 


Strona 7 z 42