Reklama
Spotkania w 2019 roku

Fundacja Kresowa ''Semper Fidelis'', spotkanie

4 lutego (poniedziałek) 2019 roku o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Związek Literatów Polskich Oddział Dolnośląski we Wrocławiu zaprasza na ''Zimowe czytanie poezji i nie tylko''

31 stycznia (czwartek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie literackie z prezentacją książki pt. ''Słońce świeci wszystkim''

Idea i realizacja projektu, redakcja Krystyna Paraszkiewicz-Pater
29 stycznia (wtorek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Informacje dodatkowe [pdf]

''Słońce świeci wszystkim'' (okładka) [pdf]

Autorzy: Anna Bieleninik, Paulina Choromańska, Martyna Cygan, Bożena Dorota Grabna, Anita Iwańska, Wiktoria Jankowiak-Racko, Krzysztof Jankowski, Joanna i Małgorzata Kocniowskie, Adam Kowalski, Anna Kuchta, Justyna Kukuła, Wiktoria Łągiewka, Aleksander Łukasiewicz, Agnieszka Masior, Weronika Miłkowska, Kinga Nowak, Jakub Nowicki, Martyna Obodyńska, Łukasz Piątek, Tomasz Potapowicz, Anna Praska, Katarzyna Sosnowska, Klaudia Stachów, Alicja Więch, Julia Worwąg.


Publikacja pt. „Słońce świeci wszystkim” jest efektem projektu ''Zrozumieć siebie'' łączącego w sobie elementy twórcze, edukacyjne i terapeutyczne – adresowanego do młodych ludzi dotkniętych niepełnosprawnością, chorych onkologicznie i leczonych w szpitalach, w tym także cierpiących na PNO, czyli pierwotne niedobory odporności. Autorką projektu i jego moderatorką jest Krystyna Paraszkiewicz-Pater – aktorka, pedagog i nauczyciel dyplomowany, prowadząca od blisko 30 lat warsztaty teatralne i treningi literackie we wrocławskim MDK - Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży przy ul. Kołłątaja, a także zajęcia z zakresu teatroterapii w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu (obecnie „Przylądek Nadziei” przy ul. Borowskiej). Za efekty swojej niekonwencjonalnej pracy była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, m.in. przez Ministra Edukacji Narodowej, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Radę Miasta Wrocławia. Krystyna Paraszkiewicz Pater była również inicjatorką podobnego projektu, zwieńczonego książką wydaną przez ''Biuro Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016'', pt. „Trochę inny świat”, zawierającą twórczość literacką dzieci i młodzieży (14 – 25 lat) w najróżniejszy sposób doświadczonych życiowo, chorych onkologicznie i różnych „innych”, dotkniętych syndromem wykluczenia z najbliższego środowiska. Publikacja ta spotkała się z życzliwym odbiorem czytelników a dojrzałość młodych autorów i wartość literacką ich tekstów wysoko ocenił Prof. Jan Miodek w „Posłowiu” do książki.


 


Strona 8 z 12