Wystawy w 2023 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wystawę fotografii Justinasa Šmigelskasa pt. „Wiadro pełne wieczornego słońca”

Udostępnienie 8 września (piątek) 2023 roku o godz. 10.00
Prace eksponowane w sali koncertowej Klubu MiL do 9 października (poniedziałek) 2023 roku
od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00
w soboty od 12.00 do 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Katalog [pdf]Justinas Šmigelskas, pseud. Justin Timberhouse. Urodził się 09.01.1968 na Litwie Południowej, w mieście Alytus. Studiował na Uniwersytecie Rolniczym w Kownie, Wydział Leśny. W 1996 roku wyjechał do Finlandii. Jego pierwsza wystawa fotograficzna miała miejsce w 1997 r. w jego rodzinnym mieście. W 1998 w Finlandii, w mieście Turku zorganizował swoją pierwszą autorską wystawę fotografii dokumentalnej o wojnie w Afganistanie. Przez dwa lata pracował jako m.in. kamerzysta i redaktor w stacji telewizyjnej. Przygotowywał wiadomości z jego regionu i programy publicystyczne dla Litwinów. Zdobyte doświadczenie skłoniło go do podróżowania i lepszego poznawania świata. W 1999 r. udał się ze swoją wystawą fotograficzną pt. „Fińskie zachody słońca” do Niemiec na festiwal „Noridischer Klang”. W latach 2005–2006 pracował jako przewodnik psów husky po fińskiej Laponii. Nawet przy −32°C, 200 km za kołem podbiegunowym nie puścił aparatu i w styczniu 2007 zorganizował swoją drugą i jak dotąd największą wystawę fotograficzną w Finlandii, która później została wystawiona na Litwie. W 2012 roku wydawnictwo Wasa Graphics opublikowało jego portret w retro fotoksiążce pt. Zapomniany Port. Zachody słońca zostały sfotografowane w latach 2021–2022 o każdej porze roku w północno-zachodniej Finlandii. 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu oraz Solidarność Dolny Śląsk zapraszają na wystawę ze zbiorów i fotografii Janusza Wolniaka pt. „Solidarność przeciw cenzurze”

Otwarcie 31 sierpnia (czwartek) 2023 roku o godz. 12.00
Prace eksponowane w Galerii Klubu MiL do 27 września (środa) 2023 roku
od. pon. do piątku w godz. od 10.00 do 18.00
w soboty od 12.00 do 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Folder [pdf]

Janusz Życzkowski. „Solidarność przeciw cenzurze. Wrocławska Solidarność uczciła 43. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych”. www.gazetawroclawska.pl

MR, JW, Solidarność przeciw cenzurze, „Dolnośląska Solidarność” nr 9 (457), 2023, s. 16 [pdf]


Solidarność przeciw cenzurze
Tradycją dolnośląskiej Solidarności stało się organizowanie od kilkunastu lat 31 sierpnia o godz. 12.00 wystaw tematycznych ze zbiorów dokumentów i zdjęć Janusza Wolniaka. W tym roku autor pokazuje jaki wpływ na przełamanie monopolu władzy na informacje miało powstanie NSZZ „Solidarność”. Wśród 21 postulatów strajkujących w Gdańsku robotników trzeci brzmiał: „Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań”.
Karnawał Solidarności spowodował, że władza musiała zalegalizować ogólnopolski „Tygodnik Solidarności”, pismo regionalne i zakładowe. Spod kontroli cenzorów całkowicie wyłamały się idące w setki, a później tysiące, liczne niezależne wydawnictwa cykliczne i okolicznościowe. Nawet wprowadzenie stanu wojennego i surowe represje nie zatrzymały lawiny wolnej myśli. Dalej ukazywały się czasopisma, książki i ulotki.
Na wystawie możemy obejrzeć nie tylko różne pisma, druki, książki, ale także cytaty haniebnego działania polskiego rządu oszukującego naród. Są nimi polecenia dla cenzorów, które zostały ujawnione w książce Czarna księga cenzury PRL.
Przykłady tych cenzorskich dokumentów:
- Nie należy dopuszczać do publikacji żadnych informacji o sprzedaży przez Polskę mięsa do ZSRR.
- Nie wolno dopuszczać żadnych prób obarczania Związku Radzieckiego odpowiedzialnością za śmierć polskich oficerów w lasach katyńskich.
- Należy eliminować wszelkie informacje o zamiarach budowy, odbudowy czy przebudowy kościołów i kaplic, staraniach o otwarcie nowej placówki parafialnej czy zakonnej.
- Należy eliminować informacje o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia ludzi spowodowanym przez przemysł oraz środki chemiczne stosowane w rolnictwie.
- Wszelkie publikacje przedstawiające uogólnione scalone dane liczbowe, a w szczególności dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chorób zawodowych należy wstrzymywać.
- Nie dopuszczać do publikacji w masowych środkach przekazu danych liczbowych obrazujących stan i wzrost alkoholizmu w skali całego kraju.
W szkole nr 80 w Gdańsku stwierdzono wydzielanie się szkodliwych substancji z materiału używanego do uszczelniania okien. Zajęcia w szkole zostały przerwane. Nie należy zwalniać absolutnie żadnych informacji na ten temat.
- Nekrologi, inseraty i inne formy w prasie, radiu i telewizji oraz klepsydry itp., zapowiadające różne spotkania na cmentarzach, przy pomnikach, miejscach walk itp. (z okazji rocznicy wybuchu powstania warszawskiego bądź jego poszczególnych epizodów), byłych żołnierzy zgrupowań, oddziałów itp. AK i innych prawicowych organizacji uczestniczących w Powstaniu Warszawskim nie mogą być zwalniane do publikacji.
- Nie należy zezwalać na żadne informacje dotyczące obniżek i podwyżek cen wszelakich artykułów rynkowych zarówno konsumpcyjnych, jak i trwałego użytku.
- Nie należy zwalniać żadnych informacji na temat dodatkowego skupu ziemniaków przeznaczonych na eksport oraz ich sprzedaży za granicę.
- W dniu 27 stycznia 1977 r. odbędzie się premiera filmu K. Zanussiego Barwy ochronne. Nie należy podawać żadnych informacji o tej imprezie, jak również wzmianek, omówieni, reklamy filmu, zarówno przed, jak i po premierze.
- W prasie, radiu i telewizji nie należy dopuszczać do eksponowania nazwisk bądź podkreślania w sensie pozytywnym dorobku naukowego następujących osób (tu: kilkadziesiąt nazwisk).
- Nie należy zezwalać na publikację żadnych utworów Kazimierza Orłosia.
- Wszelkie publikacje Stefana Kisielewskiego można zwalniać do druku po uprzedniej (każdorazowej) konsultacji z GUKPPiW.
Nie należy dopuszczać do żadnych polemik z materiałami opublikowanymi na łamach „Trybuny Ludu” i „Nowych Dróg”.
Były też „wpadki”, które cenzura musiała korygować.
W grudniu br. „Gazeta Robotnicza” i „Słowo Polskie” zamieściły komunikat Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o sprzedaży szynki i wysokogatunkowych wędlin przez zakłady pracy i instytucje. Nie należy dopuszczać do publikacji żadnych materiałów na temat tej inicjatywy wrocławskiej oraz prób upowszechnienia podobnych inicjatyw w pozostałych województwach.

Opr. Janusz Wolniak
 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wystawę Krzysztofa Kułacza Karpińskiego pt. „Karpigrafia”

Wernisaż 12 maja (piątek) 2023 roku o godz. 18.00
Prace eksponowane w Galerii Klubu MiL do 28 sierpnia (poniedziałek) 2023 roku
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00
w soboty 12.00–18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Katalog [pdf]

Program [pdf]


W części muzycznej wernisażu Sylwia Wnuk (sopran) – przygotowanie dr hab. Aleksandra Kubas-Kruk
Przy fortepianie dr hab. Justyna Skoczek

W programie: W. A. Mozart – Aria Paminy Ach, ich Fühl's z opery Die Zauberflote
K. Szymanowski – Wszyscy przyjechali z Pieśni Kurpiowskie op. 58 nr 12
G. Puccini – Walc Musetty Quando m'en vo z opery La Boheme
M. Zamoyska – Bory litewskieKrzysztof Kułacz Karpiński dociera do osobnej ekspresji, zajmując się rytmiką linii w poziomie, pionie, diagonali, w okręgu i łuku. Prace Krzysztofa Kułacz Karpińskiego manifestują wierność warsztatowi grafika i rysownika, wyrażają wolę kontynuacji pracy na papierze za pomocą narzędzi z pracowni kreślarskiej: piórek, cyrkli, pisaków, tuszy, a także rylców i płyt miedziorytniczych. Po kilku latach poszukiwań, artysta uznał, że jest to propozycja na tyle osobna, wykazująca zarówno stylowe, jak i koncepcyjne jakości spójne, że nazwał ją karpigrafią. Autor obrazuje pejzaż Zagłębia Miedziowego: szyby wiertnicze, industrialną infrastrukturę, wkomponowane w krajobraz i tego typu prace uczyniły go rozpoznawalnym i popularnym komentatorem kształtów miedziowego świata. W karpigrafii zwycięża „kunstwollen”, która uwalnia go mocniej od świata zewnętrznego, artykułuje ideę linearyzmu wyzwolonego z potrzeby iluzji.

Roger Piaskowski – historyk sztuki, Legnica
Pełna wersja [pdf]


W formach rysunkowych o zdecydowanej kontrastowej kresce zapisana jest przestrzenność i pomimo że jest przewaga rozwiązań z pogranicza gry form abstrakcyjnych, to łatwo można odczytać impresje na temat krajobrazu Zagłębia Miedziowego. Zespoły linii prostych, łuków, części kół czy same koła, szukanie ich optymalnych relacji, uprzywilejowanych układów, ukazuje nam autora wrażliwego na otaczający krajobraz górniczy, na jego groźne i surowe piękno. To wszystko Krzysztof Kułacz Karpiński potrafi odczytać i przefiltrować przez własną, artystyczną osobowość i ukazać jego prawdziwe piękno. Artysta potrafi perfekcyjnie wykorzystać przynależne mu właściwości konstrukcyjne oraz wyrazowe.

Prof. zw. Janusz Kucharski – Akademia Sztuk Pięknych Wrocław


Balansujące na granicy abstrakcyjnego oraz przedstawiającego obrazowania rzeczywistości prace Krzysztofa Kułacz Karpińskiego łączą witalną ciekawość świata ze skrupulatnością jego obserwacji. Rysunkowe oraz malarskie kompozycje zbudowane są ze swoistego alfabetu form, których podstawą jest linia, a jej uzupełnienie to przeplatające się kształty geometryczne z rozpoznawalnymi formami głównie o industrialnym, a także o organicznym charakterze. Oprócz indywidualnego języka form plastycznych znamienna w tej twórczości jest treść. Każdy rysunek czy obraz jest opowieścią o bliskim autorowi otoczeniu. Pejzaż Zagłębia Miedziowego z okolic Lubina, Legnicy czy Głogowa pojawia się w jego wielu pracach i jest to charakterystyczna przestrzeń, którą definiują industrialne detale, typowe dla przemysłu górnictwa i hutnictwa miedzi.

Piotr Bieruta – historyk sztuki, Muzeum Historyczne w Lubinie


Krzysztof Kułacz Karpiński. Urodzony w Jaworze. Ukończył historię sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego; dyplom z rzeźby barokowej uzyskał u prof. Mieczysława Zlata. Ukończył również studia we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa; dyplom zrealizował w Pracowni Rzeźby pod kierunkiem prof. Janusza Kucharskiego. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, malarstwem i fotografią. Stworzył własny styl pod nazwą KARPIGRAFIA. Swoją twórczość prezentował indywidualnie i zbiorowo na kilkudziesięciu wystawach w Polsce, Niemczech i Francji. Od wielu lat związany z regionem Zagłębia Miedziowego, co nie pozostaje bez wpływu na jego twórczość. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Fondation Taylor w Paryżu.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 5

Aktualności

Premiera płyty K. Kaczorowskiej i K. Falany „Moszkowski. Taneczne Potpourri”

31.01 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie I. Staronia połączone z prezentacją książki pt. „Wzgórze Bzów”
Prowadzenie P. Subocz-Białek

1.02 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert piosenek A. Osieckiej pt. „Nie żałuję” w wykonaniu Grupy Zielono Nam UTW w UE we Wrocławiu

2.02 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór poetycki z E. Sonnenberg pt. „Lekcja zachwytu”

2.02 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Zimowe melodie”

3.02 (sobota) br. o godz. 15.00, 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert kontrabasowy

5.02 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie S. Srokowskiego połączone z prezentacją najnowszej książki pt. „Wiersze miłosne dla Marii”

5.02 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spektakl poetycko-muzyczny A. Lorenca pt. „Podróż do Samego Siebie”
S. Melski – recytacja
A. Białoszewska – gongi i misy tybetańskie
A. Lorenc – prowadzenie medytacji

6.02 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital fortepianowy L. Krahforsta

7.02 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór wiolonczelowy

7.02 (środa) br. o godz. 20.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Popołudnie z wiolonczelą

8.02 (czwartek) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z wiolonczelą

8.02 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z M. Benedykiem pt. „Kto dzisiaj kreuje pieniądz i co z tego wynika?”
W części muzycznej D. Łapiński – fortepian

8.02 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wykład K. Szwagrzyka pt. „Ślad miał po nich zaginąć. Prace Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN”

9.02 (piątek) br. o godz. 11.30
Wstęp z zaproszeniami

Wykład K. Szwagrzyka pt. „Ślad miał po nich zaginąć. Prace Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN”

9.02 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

SPAM Oddział we Wrocławiu, spotkanie zarządu

10.02 (sobota) br. o godz. 13.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert na bandurę w wykonaniu I. Kniazevy pt. „Z Ukrainą”

10.02 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert wieńczący zimowy kurs skrzypcowy

11.02 (niedziela) br. o godz. 11.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Recital fortepianowy M. Brzozowskiej pt. „W salonie romantycznym”

12.02 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja albumu M. Kotkowskiego i T. Sielickiego pt. „Miasto nad Odrą”
Słowo wstępne R. Sławczyński

13.02 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert walentynkowy

14.02 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Projekcja filmu pt. „Sen o Warszawie” cz. 2

15.02 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert K. Muskały pt. „Gitara Fingerstyle”

15.02 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór autorski R. Spólnego połączony z prezentacją książki pt. „Drawski enigmat”
Gościem spotkania będzie A. Gostkowska – piosenkarka, lektorka

16.02 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.


Koncert zespołu Nove Trio

17.02 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż i spotkanie autorskie M. Żelechower-Aleksiun pt. „Inspiracje”
Prowadzenie K. Paraszkiewicz-Pater

19.02 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wykład A. Zwiech pt. „Rezydencje szlacheckie Dolnego Śląska”

20.02 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Premiera książki S. Niciei pt. „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XX”
Słowo wstępne R. Sławczyński

22.02 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert pt. „Jedwabne bel canto”

23.02 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

PTHNM Oddział we Wrocławiu, spotkanie w 60. rocznicę śmierci prof. H. Hirszfeldowej

24.02 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów E. Weps-Duffy

24.02 (sobota) br. o godz. 16.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

28.02 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z H. Kuropatnicką-Salamon połączone z prezentacją książek pt. „Z własnym kluczem” i „Na przełaj”

29.02 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Cztery pory roku”

1.03 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „W Moim Sercu Dwie Ojczyzny” w wykonaniu polskiego zespołu Wspólna Wędrówka z Białorusi

2.03 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki O. Szelc pt. „My, kobiety z Teatru Kalambur. Herstorie”

7.03 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Wieczór muzyki ukraińskiej”

9.03 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny realizowany w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego 2024

13.03 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Władysław Tatarkiewicz w fotografiach”

do 14 marca br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy malarstwa B. John pt. „woda, niebo, powietrze”

18.03 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa malarstwa B. John pt. „woda, niebo, powietrze”

do 15 maja br.
Wstęp wolny. Zapraszamy