Koncerty w 2021 roku

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy Tomasza Kamieniaka pt. „Chopin i jego muzyczny Paryż”

Prowadzenie Juliusz Adamowski
6 grudnia (poniedziałek) 2021 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert transmitowany online

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Tomasz Kamieniak jest pianistą i kompozytorem specjalizującym się w wykonywaniu muzyki Ferenca Liszta i Charles'a Valentina Alkana, jak również kompozytorów mniej znanych oraz muzyki XX i XXI wieku. Kamieniak swoją edukację muzyczną zaczął bardzo późno. W wieku 13 lat rozpoczął grę na oboju, a w wieku lat 17 na fortepianie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Joanny Domańskiej, swoje umiejętności pianistyczne doskonalił także w Hochschule für Musik w Weimarze u prof. Rolfa-Dietera Arensa oraz na kursie mistrzowskim u Konstantina Scherbakova, a następnie na studiach podyplomowych u prof. Zbigniewa Raubo w Katowicach. Pobierał też lekcje u Lesliego Howarda w Londynie. Jest zdobywcą nagrody specjalnej na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta w Weimarze (2004) oraz laureatem Grand Prix na IV Konkursie na Projekt Nagraniowy Zapomniana Muzyka Polska wydawnictwa Acte Prealable za projekt nagrania dzieł fortepianowych Józefa Wieniawskiego (2007). Był stypendystą Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (2008) oraz Towarzystwa im. R. Wagnera w Bayreuth (2009). Został nagrodzony w dziedzinie kultury przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry (2012). Kamieniak to również kompozytor o bogatym dorobku, którego twórczość zyskuje wielkie uznanie zarówno wśród wykonawców, jak i publiczności. Dyskografia artysty obejmuje cztery płyty kompaktowe zawierające muzykę fortepianową Valentina Silvestrova, Józefa Wieniawskiego oraz dwa albumy z własnymi utworami fortepianowymi.
Dodatkowe informacje: www.tomaszkamieniak.com
Tomasz Kamieniak - rozszerzona nota [pdf]Nagranie ze spotkania

Film jest również dostępny na naszym kanale YouTube.

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej i Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marii Zduniak we Wrocławiu z okazji 15-lecia szkoły

3 grudnia (piątek) 2021 roku o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert transmitowany online

Obecność słuchaczy na sali koncertowej uzależniona jest od aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Plakat [pdf]

Program [pdf]

Strona szkoły www.zs20.pl

Katarzyna Kaczorowska, „Historia. Prof. Maria Zduniak od studentów wymagała wielkiego zaangażowania, tak jak i od siebie”, „Gazeta Wrocławska”, 11 marca 2014. Źródło: www.gazetawroclawska.pl/historia-prof-maria-zduniak-od-studentow-wymagala-wielkiego-zaangazowania-tak-jak-i-od-siebie/ar/3361243


Maria Zduniak, ur. 6 kwietnia 1934 r. w Łaziskach Średnich (dzisiejszej dzielnicy Łazisk Górnych), zm. 11 marca 2011 r. w Opolu) – polska historyk muzyki. Ukończyła teorię muzyki (1961) i fortepian (1965) w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu oraz historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim (1967), którą studiowała pod kierunkiem Heleny Blumówny. Na UWr uzyskała także stopień doktora nauk humanistycznych (1977). Promotorem jej doktoratu był historyk, prof. Adam Galos. Wykładała w PWSM, a następnie w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, a także w ostatnich latach życia w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, do której rozbudowy walnie się przyczyniła. W Akademii Muzycznej była starszym asystentem (od 1961), wykładowcą (od 1968), starszym wykładowcą (od 1973), profesorem nadzwyczajnym (od 1994) i profesorem zwyczajnym (2004–2005). Pełniła w niej funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (1984–1986 i 2002–2004), prorektora (1990–1995) i kierownika Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej (1996–2005). Za swoje zasługi uhonorowana została wieloma nagrodami, m.in. Krzyżem Kawalerskim (1989) i Oficerskim (2003) Orderu Odrodzenia Polski. 11 marca 2014 r. jej imię nadano Szkole Podstawowej nr 65, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 3 oraz Szkole Muzycznej I st. nr 3 we Wrocławiu.

Maria Zduniak skoncentrowała swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na historii śląskiej tradycji muzycznej od XVIII do XX wieku. Do jej szczególnych zasług należy dokumentacja źródłowa i badania nad twórczością Karola Lipińskiego, z jej inicjatywy patrona wrocławskiej akademii muzycznej. Pierwsza monografia Zduniak, poświęcona muzyce i muzykom polskim w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu (1984), jest klasycznym opracowaniem tematu, stanowiąc punkt wyjścia dla wszystkich późniejszych studiów i monografii poświęconych tej problematyce. W jej pracach, których metodologicznym punktem ciężkości jest idiografizm, obok znakomitego warsztatu krytyczno-źródłowego, istotną rolę odgrywa bogata ikonografia, co jest zapewne efektem jej wykształcenia w zakresie historii sztuki. Monografia poświęcona Sali Muzycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (napisana razem z H. Dziurlą) jest tego najlepszym przykładem. Ważną pozycją bibliograficzną w dorobku naukowym tej uczonej jest rozprawa z 2004 r. „Brahms we Wrocławiu” poświęcona honorowej promocji doktorskiej Johannesa Brahmsa na Uniwersytecie Wrocławskim, w której autorka zaprezentowała i zinterpretowała efekty swojej gruntownej kwerendy źródłowej, związanej także z kulturowym kontekstem tego wydarzenia. Pod jej redakcją ukazało się 18 tomów studiów z zakresu historii i teorii muzyki.
Źródło i dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Zduniak


Nagranie z koncertu

Film jest również dostępny na naszym kanale YouTube.

 

Zajęcia studentów III roku UWr studiów licencjackich, kierunek muzykologia, przedmiot Organizacja wydarzeń muzycznych

3 grudnia (piątek) 2021 roku o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Strona Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Muzykologii: www.muzykologia.uni.wroc.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 35

Aktualności

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy A. Tatarskiego
Prowadzenie J. Adamowski

26.04 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert dla młodzieży pt. „Jak słuchać muzyki?”
Prowadzenie J. Adamowski

27.04 (środa) br. o godz. 12.45
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

27.04 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch., spotkanie

28.04 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

40. International Hans Gabor Belvedere Singing Competition 2022

29.04 (piątek) br.
Wstęp z zaproszeniami

Koncert T. Motyki promujący najnowszą płytę pt. „Poezja śpiewana”
Gościnnie wystąpi M. Kurzeja

30.04 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

„Wieczór pieśni i arii”

4.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wiosenny koncert wokalny

5.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Sesja poświęcona Panoramie Siedmiogrodzkiej

7.05 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

9.05 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert malowany fletem

10.05 (wtorek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki I. Żelazowskiej pt. „Kraina wielu bogów. Meksyk – Gwatemala – Kostaryka”
W części muzycznej zespół Serenata Peregrina
Julieta González-Springer – sopran
Maciej Posłuszny – gitara

11.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów

12.05 (czwartek) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki J. A. Jucewicza „Moje Soplicowo”
O twórczości pisarza odpowiadać będzie M. Pacholak

12.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert wokalny
M. Datskova – sopran
M. Stypułkowski – bas–baryton
M. Blum – fortepian

12.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert fortepianowy F. Litwin i K. Dębosza

13.05 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny

14.05 (sobota) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja filmu pt. „Odra, poezja rzeki”
Słowo wstępne R. Sławczyński

14.05 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy P. Banasika pt. „Appassionata i perły romantyzmu”

16.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

„Koncert dyplomantów”

17.05 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wiosenny koncert muzyki polskiej

17.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Dyskusja panelowa pt. „O współczesnych powinnościach społecznych inteligencji”

18.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki M. Świerczek pt. „Po wertepach współczesnego świata. Eseje”

19.05 (czwartek) br. o godz. 10.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie literacko-muzyczne pt. „O Matce pieśń”

19.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny zespołu Scream Duo
M. Król – trąbka
I. Sukienik – fortepian

20.05 (piątek) br. o godz. 13.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Dusza śpiewa z romansem”

20.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

21.05 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów mgr M. Kotas

21.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, walne zebranie członków

22.05 (niedziela) br. o godz. 9.00
Wstęp z zaproszeniami

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Poloneza czas... poznać”

22.05 (niedziela) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert wokalny
K. Wiewióra – mezzosopran
D. Kudełko – tenor
J. Litwin-Fenc – fortepian

23.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wystawa fotografii Janusza Wolniaka pt. „Nasze serca dla Ukrainy”

do 23.05 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert gitarowy

25.05 (środa) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

25.05 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca”

26.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki poetyckiej K. Kasprzyka pt. „Zmienne nastroje”
Prowadzenie spotkania K. Rudowski

26.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie z A. Janko promujące najnowszą książkę autorki pt. „Finalistka”
Prowadzenie R. Gawłowski

27.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Podwieczorek muzyczno-literacki pt. „Dobrze że jesteś”

28.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pt. „Kompozytorzy zapomniani. Czy słusznie?”

30.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert studentów

31.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów

3.06 (piątek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert na rzecz Domu Polskiego w Barze z cyklu Szumionów

3.06 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów

10.06 (piątek) br. o godz. 16.00, 17.15
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

14.06 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

15.06 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca”

do 29.08 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy