Koncerty w 2021 roku

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy Tomasza Kamieniaka pt. „Chopin i jego muzyczny Paryż”

Prowadzenie Juliusz Adamowski
6 grudnia (poniedziałek) 2021 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert transmitowany online

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Tomasz Kamieniak jest pianistą i kompozytorem specjalizującym się w wykonywaniu muzyki Ferenca Liszta i Charles'a Valentina Alkana, jak również kompozytorów mniej znanych oraz muzyki XX i XXI wieku. Kamieniak swoją edukację muzyczną zaczął bardzo późno. W wieku 13 lat rozpoczął grę na oboju, a w wieku lat 17 na fortepianie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Joanny Domańskiej, swoje umiejętności pianistyczne doskonalił także w Hochschule für Musik w Weimarze u prof. Rolfa-Dietera Arensa oraz na kursie mistrzowskim u Konstantina Scherbakova, a następnie na studiach podyplomowych u prof. Zbigniewa Raubo w Katowicach. Pobierał też lekcje u Lesliego Howarda w Londynie. Jest zdobywcą nagrody specjalnej na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta w Weimarze (2004) oraz laureatem Grand Prix na IV Konkursie na Projekt Nagraniowy Zapomniana Muzyka Polska wydawnictwa Acte Prealable za projekt nagrania dzieł fortepianowych Józefa Wieniawskiego (2007). Był stypendystą Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (2008) oraz Towarzystwa im. R. Wagnera w Bayreuth (2009). Został nagrodzony w dziedzinie kultury przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry (2012). Kamieniak to również kompozytor o bogatym dorobku, którego twórczość zyskuje wielkie uznanie zarówno wśród wykonawców, jak i publiczności. Dyskografia artysty obejmuje cztery płyty kompaktowe zawierające muzykę fortepianową Valentina Silvestrova, Józefa Wieniawskiego oraz dwa albumy z własnymi utworami fortepianowymi.
Dodatkowe informacje: www.tomaszkamieniak.com
Tomasz Kamieniak - rozszerzona nota [pdf]Nagranie ze spotkania

Film jest również dostępny na naszym kanale YouTube.

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej i Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marii Zduniak we Wrocławiu z okazji 15-lecia szkoły

3 grudnia (piątek) 2021 roku o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert transmitowany online

Obecność słuchaczy na sali koncertowej uzależniona jest od aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Plakat [pdf]

Program [pdf]

Strona szkoły www.zs20.pl

Katarzyna Kaczorowska, „Historia. Prof. Maria Zduniak od studentów wymagała wielkiego zaangażowania, tak jak i od siebie”, „Gazeta Wrocławska”, 11 marca 2014. Źródło: www.gazetawroclawska.pl/historia-prof-maria-zduniak-od-studentow-wymagala-wielkiego-zaangazowania-tak-jak-i-od-siebie/ar/3361243


Maria Zduniak, ur. 6 kwietnia 1934 r. w Łaziskach Średnich (dzisiejszej dzielnicy Łazisk Górnych), zm. 11 marca 2011 r. w Opolu) – polska historyk muzyki. Ukończyła teorię muzyki (1961) i fortepian (1965) w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu oraz historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim (1967), którą studiowała pod kierunkiem Heleny Blumówny. Na UWr uzyskała także stopień doktora nauk humanistycznych (1977). Promotorem jej doktoratu był historyk, prof. Adam Galos. Wykładała w PWSM, a następnie w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, a także w ostatnich latach życia w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, do której rozbudowy walnie się przyczyniła. W Akademii Muzycznej była starszym asystentem (od 1961), wykładowcą (od 1968), starszym wykładowcą (od 1973), profesorem nadzwyczajnym (od 1994) i profesorem zwyczajnym (2004–2005). Pełniła w niej funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (1984–1986 i 2002–2004), prorektora (1990–1995) i kierownika Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej (1996–2005). Za swoje zasługi uhonorowana została wieloma nagrodami, m.in. Krzyżem Kawalerskim (1989) i Oficerskim (2003) Orderu Odrodzenia Polski. 11 marca 2014 r. jej imię nadano Szkole Podstawowej nr 65, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 3 oraz Szkole Muzycznej I st. nr 3 we Wrocławiu.

Maria Zduniak skoncentrowała swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na historii śląskiej tradycji muzycznej od XVIII do XX wieku. Do jej szczególnych zasług należy dokumentacja źródłowa i badania nad twórczością Karola Lipińskiego, z jej inicjatywy patrona wrocławskiej akademii muzycznej. Pierwsza monografia Zduniak, poświęcona muzyce i muzykom polskim w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu (1984), jest klasycznym opracowaniem tematu, stanowiąc punkt wyjścia dla wszystkich późniejszych studiów i monografii poświęconych tej problematyce. W jej pracach, których metodologicznym punktem ciężkości jest idiografizm, obok znakomitego warsztatu krytyczno-źródłowego, istotną rolę odgrywa bogata ikonografia, co jest zapewne efektem jej wykształcenia w zakresie historii sztuki. Monografia poświęcona Sali Muzycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (napisana razem z H. Dziurlą) jest tego najlepszym przykładem. Ważną pozycją bibliograficzną w dorobku naukowym tej uczonej jest rozprawa z 2004 r. „Brahms we Wrocławiu” poświęcona honorowej promocji doktorskiej Johannesa Brahmsa na Uniwersytecie Wrocławskim, w której autorka zaprezentowała i zinterpretowała efekty swojej gruntownej kwerendy źródłowej, związanej także z kulturowym kontekstem tego wydarzenia. Pod jej redakcją ukazało się 18 tomów studiów z zakresu historii i teorii muzyki.
Źródło i dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Zduniak


Nagranie z koncertu

Film jest również dostępny na naszym kanale YouTube.

 

Zajęcia studentów III roku UWr studiów licencjackich, kierunek muzykologia, przedmiot Organizacja wydarzeń muzycznych

3 grudnia (piątek) 2021 roku o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Strona Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Muzykologii: www.muzykologia.uni.wroc.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 35

Aktualności

Jesienny Koncert Smyczkowy

5.11 (sobota) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert wychowanków MDK Wrocław-Krzyki pt. „Piano solo”

7.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów

8.11 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

8.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital W.R. Popkiewicza pt. „Kocham świat... kocham Polskę”
Słowo wiążące N. Tarczyńska

9.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z M. Pacholakiem pt. „Dekanat nowogródzki i kościół parafialny w Worończy”

10.11 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy P. Kowala pt. „J. Bruzdowicz in memoriam”

10.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wieczór pamięci K. Morawieckiego
Muzyka i śpiew W. R. Popkiewicz
Prowadzenie A. Adamski

12.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

14.11 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wieczornica Patriotyczna

14.11 (poniedziałek) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny
E. Pachucka-Mazurek – skrzypce
A. Starzec-Makandasis – fortepian

16.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Prezentacja najnowszego numeru dwumiesięcznika „Topos” i wrocławska premiera nowego zbioru wierszy R. Gawłowskiego „Życie wieczne”

17.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów klasy fortepianu K. Kaczorowskiej

18.11 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki K. Czai pt. „Wybieram życie...”

18.11 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

19.11 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert Chóru Capella Ecumenica

19.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Przesłuchania eliminacyjne do „VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego WroClavile”

20.11 (niedziela) br. o godz. 12.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” koncert Trio Con Piacere pt. „Od Chopina do Różyckiego”

21.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Zdarzenie performatywne na podstawie tekstu A. Urbańskiego pt. „HCM”

22.11 (wtorek) br. o godz. 20.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie wspomnieniowe T. Tellera

23.11 (środa) br. o godz. 11.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

23.11 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z R.M. Łuczyńskim pt. „Rezydencje arystokratyczne w Sudetach polskich i czeskich po II wojnie światowej”

24.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert zespołu Art Chamber Duo
J. Pietrzak – skrzypce
J. Przybylska-Nowak – fortepian

25.11 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Poloneza czas... poznać”.
Reżyseria dźwięku Z. Jędrych

26.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie z cyklu Dowód Tożsamości. Gościem będzie Ł. Iwaniuk

28.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki J. Węglowskiego pt. „Przodem do tyłu, czyli postęp wsteczny”

29.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa malarstwa Anny Marii Fusaro pt. „Demaskarada”

do 30 listopada (środa) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy prac M. Żelechower-Aleksiun oraz wierszy M. Olbromskiego z ksiażki "Wieża czasu"

30.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

V Spotkanie inicjatorów budowy pomnika T. Różewicza we Wrocławiu

1.12 (czwartek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z K. Nieborakiem pn. „Gitara i poezja”

2.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prelekcja R. Sławczyńskiego pn. "Śladami Polaków - samochodem przez Syberię"

5.12 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert mikołajkowy

6.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy A. Mkhitaryana pt. „Granice piękna”
W części muzycznej I. Groblica Kmiecik

7.12 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie opłatkowe

8.12 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie prezentujące kwartalnik artystyczny „Format Literacki”

8.12 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Próba do projektu pn. Koncert Wiedeński pierwszej na świecie Orkiestry Księżniczek

9.12 (piątek) br. o godz. 8.15
Wstęp z zaproszeniami

Zebranie zarządu Towarzystwa im. Ferenca Liszta we Wrocławiu

10.12 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert uczniów mgr M. Kotas

10.12 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

12.12 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pt. „Gwieździsta Noc”
P. Rogóż-Migacz – sopran
A. Tashkinova – fortepian

13.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

14.12 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławskie Wieczory Coolturalne

15.12 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów E. Weps-Duffy

16.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

17.12 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

„Przedświąteczny Wieczór Muzyczny” w ramach cyklu „Koncert Muzyki Polskiej”

19.12 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zimowy koncert charytatywny

20.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Płynące dźwięki harfy”

3.01 (wtorek) 2023 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wystawa A. Mkhitaryana pt. „Granice piękna”

do 31 stycznia 2023 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy