Koncerty w 2021 roku

W 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert fortepianowy Jerzego Owczarza

3 maja (poniedziałek) 2021 roku o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert transmitowany online

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Konstytucja 3 maja 1791 roku, ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski. Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska, zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederacją targowicką - spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.
Źródło i dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja


Jerzy Owczarz jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. W 2016 otworzył w AM w Poznaniu przewód doktorski. Doskonalił swoje umiejętności na mistrzowskich kursach pianistycznych pod kierunkiem m. in. prof. Istvána Lantosa, Aleksieja Orłowieckiego i Borysa Petruszanskiego. Jest laureatem konkursów pianistycznych we Włoszech i w Czechach. Występował z recitalami w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu (w tym dwukrotnie w Filharmonii Wrocławskiej). Koncertował w Anglii, Czechach, na Węgrzech, we Włoszech i w Chinach. Na zlecenie Agencji Pro Arts wykonał ponad 50 recitali chopinowskich (2014-2016). Dzięki Agencji Pro Musica wystąpił w Chinach z szeregiem recitali i koncertów symfonicznych (2016 – 2018). Znaczącą aktywność artystyczną łączy z pracą pedagogiczną i działalnością naukową. Dał cykl wykładów na temat wykonawstwa muzyki Chopina na wszystkich wyższych czeskich uczelniach muzycznych. Jest Dyrektorem Artystycznym Dolnośląskich Salonów Muzycznych, w ramach których zorganizowano dotychczas ponad 40 koncertów oraz warsztatów na terenie Polski, Czech, Niemiec oraz Austrii.
Jerzy Owczarz - rozszerzona nota [pdf]Nagranie z wydarzenia

Film jest również dostępny na naszym kanale YouTube.

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert zespołu muzyki średniowiecznej Vox Imaginaria pt. In Via Stellae. El Camino

28 kwietnia (środa) 2021 roku o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert transmitowany online

Plakat [pdf]

Program [pdf]

Tłumaczenie tekstów [pdf]

Julieta González-Springer (Meksyk) - śpiew, kastaniety, perkusja
Ryszard Lubieniecki - portatyw


Od czasów średniowiecza ''Camino de Santiago'' jest jednym z najważniejszych szlaków pielgrzymkowych tradycji chrześcijańskiej. Każdy pielgrzym może rozpocząć swoją wędrówkę z dowolnego miejsca na Drogach św. Jakuba - szlakach biegnących przez Hiszpanię i południowo-zachodnią Europę. Pielgrzymka do Compostela jest metaforą życia. Podobnie jak w nim, także w drodze należy pokonać niezliczone trudności zanim osiągnie się cel - w tym przypadku duchowe spełnienie. Pod przewodnictwem gwiazd zapraszamy do muzycznej podróży przez ''El Camino''. Zaczynamy od Via Alta, czyli utworów z regionu historycznego Śląska, przechodząc przez Francję, aż do miejsca docelowego na Półwyspie Iberyjskim. Największą część koncertu poświęcimy muzyce ze źródeł hiszpańskich: Codex Calixtinus'', ''Llibre Vermell de Montserrat'' i ''Cantigas de Santa Maria''.


''Ensemble Vox Imaginaria''
Julieta Gonzalez-Springer i Ryszard Lubieniecki to wykonawcy specjalizujący się w muzyce średniowiecznej. Współpracę rozpoczęli na początku 2019 r., poszukując repertuaru możliwego do wykonania w składzie ograniczonym wyłącznie do głosu i portatywu. Obecnie oboje są doktorantami w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Julieta González-Springer. Urodzona w Meksyku. Ukończyła studia wokalne w krakowskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Barbary Niewiadomskiej, a następnie studia podyplomowe w ''Centrum Muzyki Dawnej'' w Genewie pod kierunkiem Beatrice Cramoix w dziedzinie śpiewu barokowego i Francisa Biggi i Laurence Brisset w zakresie muzyki średniowiecznej. Uczestniczyła w licznych kursach i projektach. Jej repertuar obejmuje muzykę dawną, współczesną, tradycyjną oraz klasyczną meksykańską, iberoamerykańską i polską, którą propaguje także za granicą. Prowadzi też działalność pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą poprzez warsztaty i lekcje mistrzowskie w dziedzinie muzyki dawnej, tradycyjnej oraz sztuki i kultury iberoamerykańskiej. We Wrocławiu współpracuje z kilkoma Bibliotekami, z Muzeum Narodowym i Etnograficznym, Instytutem Filologii Hiszpańskiej (UWR) oraz z Akademią Muzyczną w Łodzi. Od października 2019 roku jest doktorantką w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Julieta González-Springer - rozszerzona nota [pdf]


Ryszard Lubieniecki. Kompozytor, muzykolog, instrumentalista, improwizator. Absolwent studiów licencjackich w klasie prof. Bettiny Skrzypczak (kompozycja) oraz magisterskich w klasie prof. Jerzego Kaszuby i dr. Stanisława Miłka (akordeon) w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnie doktorant w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zajmuje się głównie twórczością muzyczną XIV i XV wieku. Poza akordeonem gra również na portatywie organowym. W 2019 r. wspólnie ze śpiewaczką Julietą Gonzalez-Springer założył zespół muzyki dawnej Vox Imaginaria. Jako improwizator aktywnie działa na wrocławskiej scenie muzyki improwizowanej, m.in. tworząc zespoły Lubieniecki/Rupniewski, Disquiet i Widzicie. Jego teksty o muzyce ukazały się m.in. w kwartalniku Instytutu Sztuki PAN „Muzyka”, „Res Facta Nova” oraz na portalu dwutygodnik.com. Współpracuje również z Ruchem Muzycznym.
Ryszard Lubieniecki - rozszerzona nota [pdf]
https://soundcloud.com/ryszard-lubieniecki


Koncert odbywa się pod honorowym patronatem Konsulatu Hiszpanii


Nagranie z wydarzenia

Film jest również dostępny na naszym kanale YouTube.

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert Katarzyny Nowak (śpiew i gitara) pt."Oczyma duszy mojej"

27 kwietnia (wtorek) 2021 roku o godz. 15.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert transmitowany online

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Katarzyna Maria Nowak. Magister kulturoznawstwa i filologii polskiej. Ukończyła szkoły muzyczne: I-go i II-go stopnia w klasie gitary. Jest laureatką festiwali: poezji śpiewanej, piosenki żeglarskiej, piosenki angielskiej, francuskiej, a także piosenki słowiańskiej. Wystąpiła w koncercie telewizyjnym z okazji 750-lecia miasta Krakowa, gdzie wykonała piosenkę z repertuaru Ewy Demarczyk „Skrzypek Hercowicz" z towarzyszeniem orkiestry kameralnej filharmonii krakowskiej „Sinfonietta Cracovia". Wystąpiła także w Sali Kongresowej w koncercie jubileuszowym Ireny Santor w grudniu 2009 roku a także z recitalem piosenek poetyckich w teatrze „Ateneum" w Warszawie. W swoich doświadczeniach artystycznych ma także występy w duetach z gwiazdami polskiej estrady między innymi z Michałem Bajorem oraz Zbigniewem Wodeckim.Nagranie z wydarzenia

Film jest również dostępny na naszym kanale YouTube.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 21