Wystawy w 2022 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wystawę prac Miry Żelechower-Aleksiun wraz z wierszami Mariusza Olbromskiego pt. „Wieża czasu”

Udostępnienie 24 września (sobota) 2022 roku o godz. 12.00
Prace eksponowane w sali koncertowej Klubu MiL do 2 grudnia (piątek) 2022 roku
od pon. do pt. w godz. 10.00–18.00
w soboty 12.00–18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Mariusz Olbromski. ''Wieża czasu'' (okładka) [pdf]


Mariusz Olbromski ur. 1955 r. w przygranicznym Lubaczowie w rodzinie inteligenckiej o korzeniach kresowych. Studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Wrocławskim, jest z wykształcenia polonistą i filologiem klasycznym, z praktyki – muzealnikiem. Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnego miasta. Był współzałożycielem i przez 10 lat prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w tym mieście, które po wojnie na ponad pół wieku stało się stolicą wypędzonych ze Lwowa arcybiskupów lwowskich i w którym zamieszkało również szereg rodzin zza wschodniej granicy. Od 1990 r. przez 10 lat kierował rozwojem kultury w woj. przemyskim jako dyrektor wojewódzkiego wydziału kultury, budując od podstaw nowe zasady funkcjonowania instytucji kultury, a także współpracę w tej dziedzinie z miastami na terenie obecnej Ukrainy, a szczególnie ze Lwowem, Drohobyczem, Krzemieńcem. Intensywnie wspierał odrodzenie i rozwój polskich towarzystw kultury na tamtym terenie. Był członkiem redakcji „Gazety Lwowskiej”, a później kwartalnika „Lwowskie Spotkania”, gdzie ogłaszał liczne artykuły i wiersze. Podejmował szereg inicjatyw ważnych dla polskich środowisk na Ukrainie, m.in.: Festiwale Kultury Polskiej, Dni Zbigniewa Herberta we Lwowie, Konkursy Literackie im. Kazimierza Wierzyńskiego, Dni Franciszka Karpińskiego w Stanisławowie; angażował się w organizację Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu i Muzeum Józefa Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie. Wniósł ideę utworzenia Muzeum Aleksandra Fredry w Rudkach oraz Muzeum Mikołaja Reja w Zurawnie nad Dniestrem.
Po przemianach administracyjnych został na 10 lat dyrektorem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Doprowadził do wybudowania nowoczesnego i okazałego gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz utworzenia nowych oddziałów: Muzeum Historii Miasta Przemyśla, a także unikalnego Muzeum Dzwonów i Fajek. Od kilku lat kieruje działalnością Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej pod Warszawą, gdzie odbywają się spotkania z udziałem wybitnych intelektualistów, a od trzech lat spotkania literatów – Wiosny Poetyckie. Organizowane są liczne wystawy i koncerty.
Poeta debiutował w latach 80. w bezdebitowej, warszawskiej „Młodzieży Katolickiej” redagowanej przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Opublikował książki: „Dwie podróże”, „Niepojęte, niewysłowione”, „W poszukiwaniu zagubionych miejsc”, „Poemat jednej nocy”, „Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy”, a także zarys historii literatury polskiej, będący zarazem bogato ilustrowanym albumem: „Śladami słów skrzydlatych. Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej. Jest autorem książek „Róża i Kamień. Podróże na Kresy” oraz „Dwa skrzydła nadziei” – poetyckiej refleksji o pielgrzymkach Jana Pawła II do Lubaczowa i Lwowa, a także współautorem okolicznościowego wydawnictwa „Józef Conrad-Korzeniowski marynarz z Kresów”. Wydania jego utworów ubogacają grafiki Tadeusza Nuckowskiego i Krystyny Grzegockiej oraz fotografie Adama Bujaka, Ludwika Gronowskiego, Krzysztofa Hejke, Arturo Mari, Jana Skłodowskiego i in. Do poematów „Rozważania Lubaczowskie” i „Poemat jednej nocy” muzykę skomponował Andrzej Schmidt – „Wincenty z Krakowa”, dawniej współpracujący z Piwnicą pod Baranami.
Laureat konkursów literackich. Ogłaszał utwory w czołowych periodykach, w „Akcencie”, „Arce”, „Frazie”, „Toposie”, „Twórczości”. Od wielu lat publikuje w „Roczniku Lwowskim” i „Kurierze Galicyjskim”. W twórczości swej rozwija tematykę kresową, a szczególnie jest mu bliska refleksja o dziejach kultury polskiej, żydowskiej, ukraińskiej na obszarze pogranicza.
Misję podtrzymywania wielowiekowych związków z Ukraińcami, budowania porozumienia i współpracy między elitami kultury obu narodów, realizował w ciągu ostatnich kilkunastu lat, współorganizując spotkania intelektualistów polskich i ukraińskich w Krzemieńcu pod nazwą Dialog Dwóch Kultur. Plonem ich jest, między innymi, kilkanaście tomów rocznika naukowo-literackiego, a także szereg wystaw, jak również tablic pamiątkowych m.in. dla świętego Jana Pawła II oraz Juliusza Słowackiego.
Prace Miry Żelechower-Aleksiun, zamieszczone w tej książce, są – w odczuciu poety – wyjątkowym darem losu i niezwykłym osiągnięciem artystycznym.


Mira Zelechower-Aleksiun urodzona w Millerowie nad Donem 1941 r., gdzie rodzice znaleźli się jako uciekinierzy po wybuchu II wojny światowej. Powróciła z matką do Polski po zakończeniu wojny w 1945 roku na tzw. Ziemie Odzyskane bez ojca, który został zamordowany przez nazistów. Studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu. Dyplom w Katedrze Malarstwa Architektonicznego u prof. Stanisława Dawskiego w 1966 r. Poza malarstwem zajmowała się również scenografią. Współpracowała z Włodzimierzem Hermanem w Teatrze Studenckim Kalambur, Jerzym Bielunasem, Kazimierzem Braunem we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, Wiesławem Hejno w Teatrze Lalek we Wrocławiu, a od 1987 r. z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych Gardzienice (z Włodzimierzem Staniewskim) oraz Teatrem Pieśń Kozła (z Grzegorzem Bralem i Anną Zubrzycki). W dorobku ma udział w ponad 80 wystawach zbiorowych i indywidualnych. Za najbardziej znaczące uważa uczestnictwo w wystawie „Polaków portret własny” w 1979 w Krakowie. W latach 80. XX w. współtworzyła ruch kultury niezależnej, współorganizowała Krajowe Biennale Młodych Droga i Prawda. W 2007 we współpracy z Teatrem Duble Edge z USA (Ashfield) stworzyła scenografię do spektaklu „Republic of Dreams”, której kontynuacją był cykl obrazów „Kalendarz Pamięci według Brunona Schulza”. Pierwszy raz cykl ten pokazany był w Nowym Jorku w teatrze La Mamma wraz ze spektaklem. Potem wielokrotnie wystawiany w kraju. W wielowarstwowej przestrzeni „Sklepów cynamonowych” artystka odnalazła dobrze sobie znany rytm żydowskiego kalendarza. Snuje w nim wielopoziomową narrację – obrazuje okruchy, ślady przeszłości i teraźniejszości, ukryte w rozmaitych niszach, wąwozach, skalnych rozpadlinach. Pełny biogram artystki opracowała Monika Braun w książce wydanej przez wydawnictwo Via Nova w 2016 r. pt. „Mona. Opowieść o życiu malarki”, w której autorka z życia Miry uczyniła materię literacką. Obrazy Miry Żelechower-Aleksiun znajdują się w kolekcjach Muzeum Watykańskiego, Wilhelm-Hack-Museum w Ludwigshafen, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz zbiorach prywatnych. Mieszka we Wrocławiu.
Strona artystki: www.jaromiramona.plZdjęcia wystawy [pdf]

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Zarząd Główny zapraszają na wystawę pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca”

Udostępnienie 4 maja (środa) 2022 roku o godz. 10.00
Wernisaż 26 maja (czwartek) 2022 roku o godz. 16.00
W części muzycznej wernisażu:
Wojciech Habela – śpiew

Wojciech Habela – magister sztuki, aktor, muzyk – rocznik 1959. Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w Krakowie w roku 1979. W latach 1979–1981 studiował kierunek wychowanie muzyczne na Uniwersytecie Śląskim. W latach 1981–1985 studiował na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. W 1984 debiutował w spektaklu dyplomowym: rola Agatona w „Mandacie” Nikołaja Erdmana (prapremiera polska); w latach 1985–1988 aktor w Ośrodku Teatru Otwartego Kalambur we Wrocławiu, lata 1988–1993 to praca na stanowisku aktora w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Wieloletnia praca przy edukacji teatralnej dzieci i młodzieży. Rokrocznie przewodniczy Ogólnopolskiemu Festiwalowi Piosenki Lwowskiej i Bałaku Lwowskiego w Krakowie. Występował z recitalami i spektaklami w wielu krajach świata, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Czechach, Słowacji, Ukrainie, na Węgrzech. W 2009 r. nagrał płytę „Lwowskie krajobrazy serdeczne”. Jest członkiem rzeczywistym Związku Artystów Scen Polskich.
Wojciech Habela - rozszerzona nota [pdf]


Prace eksponowane w Galerii Klubu MiL do 29 sierpnia (poniedziałek) 2022 roku
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00
w soboty w godz. 12.00-18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Część wystawy pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca” [pdf]


Wystawa przedstawia wybitne postacie świata sportu, których losy są związane z dawnym Lwowem. Bogactwo i różnorodność przedwojennego życia sportowego we Lwowie zdumiewa, zaskakuje. Dla wielu z nas pierwszym skojarzeniem jest piłka nożna – Pogoń Lwów, Czarni Lwów... Tymczasem obok futbolu rozwijały się tutaj lekkoatletyka, szermierka, saneczkarstwo, gimnastyka, szybownictwo, hokej, tenis i kilka innych dyscyplin.
Na wystawie będzie można przyjrzeć się nie tylko największym gwiazdom stadionów, ale osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju sportu we Lwowie na przełomie XIX i XX w. Szczyt kariery wielu sportowców urodzonych nad Pełtwią przypadł już w okresie powojennym, przez co często zapomina się bądź nie pamięta o ich lwowskich korzeniach. Autorzy wystawy chcą tę pamięć przywrócić.
Zaprezentowano również obiekty sportowe dawnego Lwowa, które były nieodłącznie związane z naszymi gwiazdami. To tutaj, na boiskach i salach gimnastycznych Lwowa, odkrywały one swoje talenty rozpoczynały przygodę ze sportem.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
Zarząd Główny: https://tmlikpw-zarzadglowny.pl/
 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wystawę fotografii Janusza Wolniaka pt. „Nasze serca dla Ukrainy”

Wernisaż 25 marca (piątek) 2022 roku o godz. 18.00
Prace eksponowane w sali koncertowej Klubu MiL do 6 czerwca (poniedziałek) 2022 roku
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00
w soboty w godz. 12.00–18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż transmitowany online

Janusz Gajdamowicz, „Nasze serca dla Ukrainy – wystawa fotografii Janusza Wolniaka w Klubie Muzyki i Literatury”, „Gazeta Wrocławska” 28 marca 2022,
https://gazetawroclawska.pl/nasze-serca-dla-ukrainy-wystawa-fotografii-janusza-wolniaka-w-klubie-muzyki-i-literatury-zdjecia/ar/c1-16126113

Plakat [pdf]

W części muzycznej wernisażu:
Zespół Odna Rodyna
Julia Makarenko
Oleksij Makarenko


25 marca 2022 r. w Klubie Muzyki i Literatury na pl. Kościuszki 10 odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Nasze serca dla Ukrainy”. Autorem zdjęć jest Janusz Wolniak. Na 25 zdjęciach zobaczymy dokumentację pierwszych tygodni od wybuchu wojny 24 lutego br. Są tu ukazane pierwsze publiczne protesty, jakie odbyły się na wrocławskim rynku. Wówczas pojawili się na nich nie tylko Ukraińcy, ale liczni wcześniejsi uchodźcy z Białorusi i wrocławianie. Zobaczymy pociąg, który przywiózł uchodźców z Przemyśla i wolontariuszy na Dworcu Głównym PKP. Wielu z przybyłych nocowało wówczas na dworcu. Na zdjęciach utrwalone są zmęczone ciężką podróżą kobiety i dzieci. Kolejnym tematem fotografii jest udzielana pomoc. Najpierw jest to poczęstunek od wolontariuszy, potem materace, miejsca do noclegu, np. zaadaptowane pomieszczenie w dawnym liceum nr 5, przy ul. Grochowej. Zobaczymy też jedną z rodzin goszczącą we Wrocławiu, pójście do szkoły czy lekcję na kursie języka polskiego.
Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie spotkanie z wolontariuszami i rodzinami ukraińskimi oraz występ zespół muzycznego z Ukrainy.


Julia Makarenko i Oleksij Makarenko – zespół Odna Rodyna (Jedyna Rodzina) został założony w 2005 r. przez Julię i Oleksija Makarenków z Zaporoża na Ukrainie, do których dołączyli kolega – genialny skrzypek Anatolii Sobokar oraz starszy syn małżeństwa – gitarzysta Myrola Makarenko. Misją zespołu jest zachowanie i rozpowszechnianie ukraińskich pieśni ludowych jako najcenniejszej perły ukraińskiego folkloru. Zespół występuje na weselach, festiwalach, koncertach w Ukrainie i za granicą. Na repertuar zespołu składają się pieśni kalendarzowo-rytualne, pieśni społeczne, liryczne, humorystyczne, powstańcze, obrzędy oraz tańce ludowe.
Nagranie ze spotkania

Film jest również dostępny na naszym kanale YouTube.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3

Aktualności

Jesienny Koncert Smyczkowy

5.11 (sobota) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert wychowanków MDK Wrocław-Krzyki pt. „Piano solo”

7.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów

8.11 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

8.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital W.R. Popkiewicza pt. „Kocham świat... kocham Polskę”
Słowo wiążące N. Tarczyńska

9.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z M. Pacholakiem pt. „Dekanat nowogródzki i kościół parafialny w Worończy”

10.11 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy P. Kowala pt. „J. Bruzdowicz in memoriam”

10.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wieczór pamięci K. Morawieckiego
Muzyka i śpiew W. R. Popkiewicz
Prowadzenie A. Adamski

12.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

14.11 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wieczornica Patriotyczna

14.11 (poniedziałek) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny
E. Pachucka-Mazurek – skrzypce
A. Starzec-Makandasis – fortepian

16.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Prezentacja najnowszego numeru dwumiesięcznika „Topos” i wrocławska premiera nowego zbioru wierszy R. Gawłowskiego „Życie wieczne”

17.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów klasy fortepianu K. Kaczorowskiej

18.11 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki K. Czai pt. „Wybieram życie...”

18.11 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

19.11 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert Chóru Capella Ecumenica

19.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Przesłuchania eliminacyjne do „VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego WroClavile”

20.11 (niedziela) br. o godz. 12.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” koncert Trio Con Piacere pt. „Od Chopina do Różyckiego”

21.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Zdarzenie performatywne na podstawie tekstu A. Urbańskiego pt. „HCM”

22.11 (wtorek) br. o godz. 20.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie wspomnieniowe T. Tellera

23.11 (środa) br. o godz. 11.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

23.11 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z R.M. Łuczyńskim pt. „Rezydencje arystokratyczne w Sudetach polskich i czeskich po II wojnie światowej”

24.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert zespołu Art Chamber Duo
J. Pietrzak – skrzypce
J. Przybylska-Nowak – fortepian

25.11 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Poloneza czas... poznać”.
Reżyseria dźwięku Z. Jędrych

26.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie z cyklu Dowód Tożsamości. Gościem będzie Ł. Iwaniuk

28.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki J. Węglowskiego pt. „Przodem do tyłu, czyli postęp wsteczny”

29.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa malarstwa Anny Marii Fusaro pt. „Demaskarada”

do 30 listopada (środa) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy prac M. Żelechower-Aleksiun oraz wierszy M. Olbromskiego z ksiażki "Wieża czasu"

30.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

V Spotkanie inicjatorów budowy pomnika T. Różewicza we Wrocławiu

1.12 (czwartek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z K. Nieborakiem pn. „Gitara i poezja”

2.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prelekcja R. Sławczyńskiego pn. "Śladami Polaków - samochodem przez Syberię"

5.12 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert mikołajkowy

6.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy A. Mkhitaryana pt. „Granice piękna”
W części muzycznej I. Groblica Kmiecik

7.12 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie opłatkowe

8.12 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie prezentujące kwartalnik artystyczny „Format Literacki”

8.12 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Próba do projektu pn. Koncert Wiedeński pierwszej na świecie Orkiestry Księżniczek

9.12 (piątek) br. o godz. 8.15
Wstęp z zaproszeniami

Zebranie zarządu Towarzystwa im. Ferenca Liszta we Wrocławiu

10.12 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert uczniów mgr M. Kotas

10.12 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

12.12 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pt. „Gwieździsta Noc”
P. Rogóż-Migacz – sopran
A. Tashkinova – fortepian

13.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

14.12 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławskie Wieczory Coolturalne

15.12 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów E. Weps-Duffy

16.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

17.12 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

„Przedświąteczny Wieczór Muzyczny” w ramach cyklu „Koncert Muzyki Polskiej”

19.12 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zimowy koncert charytatywny

20.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Płynące dźwięki harfy”

3.01 (wtorek) 2023 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wystawa A. Mkhitaryana pt. „Granice piękna”

do 31 stycznia 2023 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy