Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert na harfę i fortepian

Emilia Jastrząb - harfa
Katarzyna Jadwiga Witczak - fortepian
5 lipca (poniedziałek) 2021 roku o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert transmitowany online

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Emilia Jastrząb, ur. 2005 we Wrocławiu, mieszkanka Smolca, pochodzi z muzycznej rodziny. Mając 3 lata zaczęła uczęszczać na zajęcia do p. Ałły Abesadze w Szkole Baletowej przy Fundacji Capitol, potem przez rok uczyła się w Krakowskiej Akademii Tańca „l'Art de la Danse” i – ponownie we Wrocławiu – brała udział w zajęciach tańca nowoczesnego w ODT Światowid oraz Szkole Tańca JAST. We Wrocławskim Klubie Formaty uczęszczała na zajęcia teatralne. Zanim rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. M. Zduniak (ukończona z wyróżnieniem) przez 2 lata uczyła się gry na harfie w Społecznym Ognisku Muzycznym „Andante” w Obornikach Śląskich. Od początku jej pedagogiem jest p. Magdalena Czopka. Aktualnie ukończyła klasę III w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. R. Bukowskiego we Wrocławiu. Dwukrotnie w dwóch ostatnich edycjach (2017 i 2019) Konkursów Duetów z Harfą w Cieszynie grając z Mają Miśtą zajęła 3. miejsce. Jej ważniejsze występy publiczne to ''Akademia Bachowska Junior'' w ramach XX Festiwalu Bachowskiego w Kościele Pokoju w Świdnicy (2018), koncert w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, gdy akompaniowała w programie „Średniowiecznej muzyki Kościoła wschodniego i zachodniego" oraz „Akrobaki Show” – akrobatyczno-taneczna opowieść bajeczna w ATM Scena na Bielanach (oba 2019). Pasję gry na harfie łączy z innymi pasjami muzycznymi (śpiewała w chórze szkolnym w szkole podstawowej, jak i obecnie w średniej szkole muzycznej, brała udział w uroczystym koncercie z okazji 10-lecia Szkoły Muzycznej im. M. Zduniak, który odbył się w Głównej Sali Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu), lecz przede wszystkim pragnie zdobyć gruntowane wykształcenie humanistyczne. Gra na instrumencie o numerze seryjnym 118 serii VIII z 1954 r. z częściowym naciągiem strun jelitowych wyprodukowanym w fabryce Gławmuzinstrument im. Łunaczarskiego w Leningradzie.


Katarzyna Jadwiga Witczak, ur. 2004, wrocławianka, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. R. Bukowskiego we Wrocławiu w klasie mgr Izabeli Helińskiej. Swoją muzyczną edukację rozpoczęła we wrocławskiej Szkole Muzycznej I st. ucząc się u mgr Małgorzaty Borkowskiej, a następnie w OSM II stopnia. Chórzystka-sopranistka Chóru ''Puelle Cantantes'' OSM II st. – pod ręką Macieja Wojciechowskiego licznie występowała na koncertach i konkursach chóralnych (Ostrów Wielkopolski 2018 – Brązowy Dyplom, Narodowe Forum Muzyki 2019, International Choir Festival Sicily – Sycylia 2019 – II miejsce). Laureatka nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach dla młodych pianistów (Świdnica 2012 – II nagroda, Świdnica 2013 – IV nagroda, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – Zgorzelec 2013 – I nagroda, XXXVI Konkurs Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia – Wrocław 2019 – wyróżnienie). Występowała na koncercie ''Akademia Bachowska Junior'' w ramach XX Festiwalu Bachowskiego w Kościele Pokoju w Świdnicy – 2018. Pasjonuje się literaturą piękną (uczestniczka Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – 2020) i cukiernictwem.


Dziewczęta uczęszczają razem do jednej klasy o profilu humanistycznym w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.



Nagranie z koncertu

Film jest również dostępny na naszym kanale YouTube.

 

Aktualności

Koncert pt. ''Duet instrumentalny w polskiej literaturze muzycznej''
K. Podorska - skrzypce
M. Słowikowski - fortepian

6.9 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Czwarta wrocławska Stachuriada pn. ''Nie jest za późno''

8.9 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wykład P. Juckiewicz pn. „Polskie media na Białorusi w latach 1944-2021”

9.9 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

13.9 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital fortepianowy P. Banasika pt. ''Polska muzyka fortepianowa''

13.9 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Recital fortepianowy dla młodzieży pt. ''Polska muzyka fortepianowa''

14.9 (wtorek) br. o godz. 12.30
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

14.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn B. Gruszce-Zych oraz K. Nowosielskiemu

15.9 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Wydarzenie transmitowane online

Recital trąbkowy

Koncert odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora.
16.9 (czwartek) br. o godz. 13.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

„Popołudnie z wiolonczelą i fortepianem”
M. Bień - wiolonczela
A. Siejka - fortepian

16.9 (czwartek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

''Letnie czytanie poezji''

16.9 (czwartek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert kameralny pt. ''Wieczór muzyki łotewskiej''

17.9 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Oprowadzanie po wystawie pn. „Pamiątki Solidarności”
Prowadzący J. Wolniak

18.9 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Premiera filmu pt. „Odra, poezja rzeki”

18.9 (sobota) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

''Koncert w Ciemności by ARTur Moon - Wrocław''

20.9 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki J. Jaroszewskiego pt. ''Od prehistorii do pohistorii''

21.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie w ramach cyklu Dowód Tożsamości. Gościem będzie M. Kipiel-Sztuka

22.9 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Sesja popularnonaukowa pt. „Opozycja przedsierpniowa na Dolnym Śląsku 1976–1980”

23.9 (czwartek) br. o godz. 10.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch., spotkanie

23.9 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie pt. "W upale życia". Premiera zbioru opowiadań Macieja Bieszczada "Ulewa"

Spotkanie odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora

24.9 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Głos ludzi wiary w chorale protestanckim”

26.9 (niedziela) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wykład dr K. Managadze pt. „Średniowieczna muzyka gruzińska”
W części muzycznej:
M. Basheleishvili – kontratenor
N. Nishniadze – fortepian

28.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

29.9 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Dolnośląskie Towarzystwo im. F. Chopina, spotkanie

30.9 (czwartek) br. o godz. 10.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z E. Sonnenberg
Prowadzenie spotkania W. Ziembicka

30.9 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Stare Miasto, spotkanie członków

1.10 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pn. „Melodie dla Anny”

2.10 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wystawa pn. ''Pamiątki Solidarności'' ze zbiorów J. Wolniaka

do 4.10 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert kameralny
E. Pachucka-Mazurek – skrzypce
A. Starzec-Makandasis – fortepian

5.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Prezentacja książki K. Czai pt. „Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza…”
Prowadzenie spotkania G.L. Kamiński

6.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki L. Wędzichy pt. „Podróż jest życiem, życie jest podróżą”
Prowadzenie spotkania M. Lampczak

7.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

11.10 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z bardem i pisarzem W.R. Popkiewiczem
M. Lebiecka – śpiew
N. Tarczyńska – prowadzenie

11.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki A. Czopka pt. „Wagner bez tajemnic”
Prowadzenie spotkania T. Szreder

12.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki P. Lamprechta pt. ''Światło przy granicy"
Prowadzenie spotkania S. Srokowski

14.10 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wybory do rad osiedli. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6

17.10 (niedziela) 2021 roku

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomiku poezji pn. „Jasny przekaz”
W części muzycznej Z. Dynak-Chwałko – fortepian

18.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

20.10 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.