Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn Mirosławowi Dzieniowi za odkrywczą twórczość eseistyczną i poetycką

21 września (sobota) 2024 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wydarzenie transmitowane online

Plakat [pdf]


W części muzycznej utwory fortepianowe w wykonaniu Michała Michalskiego z płyty CD „Johann Sebastian Bach Inventions & Sinfonias BWV 772-801”


Nagroda Literacka Czterech Kolumn jest przyznawana poszukiwaczom i odkrywcom, czyli tym, którzy (parafrazując Blaise’a Cendrarsa) mają odwagę iść aż do końca horyzontu, za dzieła poetyckie i prozatorskie (narracyjne i eseistyczne), napisane w języku polskim, tj. za konkretne książki lub za całokształt twórczości. Nagroda została zainicjowana w 2000 roku przez historyka sztuki, lotnika, sadownika i pisarza Stanisława Pasternaka.
Jury, składające się zawsze z pisarzy lub krytyków i jednego czytelnika, zbiera się na posiedzeniach w Lutyni koło Wrocławia w sadzie brzoskwiniowym w cieniu nieistniejących skrzydeł zabytkowego wiatraka lub we Wrocławiu. Od 2013 roku pracom jury w składzie: Barbara Baworowska, Stanisław Pasternak, Ireneusz Staroń i Paulina Subocz-Białek przewodniczy Dorota Heck, a rok później włączyło się w organizację uroczystości wręczenia nagrody Koło Naukowe im. Brunona Schulza, następnie zaś Pracownia Kultury Literackiej XX w. UWr. Laureaci otrzymują statuetkę Czterech Kolumn. Nagroda Czterech Kolumn będzie przyznawana wówczas, gdy ukażą się dzieła uznane przez jury za spełniające zasady regulaminu podróży do końca horyzontu.


W 2001 roku nagrodę otrzymali Andrzej Falkiewicz za powieść Ledwie mrok i Tymoteusz Karpowicz za Słoje zadrzewne, w 2002 Henryk Bereza za zbiór Oniriada, Jakub Ekier za tomik Podczas ciebie, Jarosław Marek Rymkiewicz za encyklopedię Leśmian oraz dzieła eseistyczne i poetyckie, w 2003 Krystyna Miłobędzka za twórczość poetycką, Bartłomiej Majzel za zbiór wierszy Bieg zjazdowy, w 2004 Jacek Łukasiewicz za zbiór szkiców Ruchome cele, Piotr Matywiecki za tom Zwyczajna, symboliczna, prawdziwa, w 2005 Kazimierz Hoffman za tom poezji Droga, Jolanta Stefko za powieść Możliwe sny, w 2006 za felietonistykę Waldemar Łysiak oraz Rafał A. Ziemkiewicz, w 2007 Stanisław Dróżdż za Pojęciokształty, w 2008 Janusz Styczeń za twórczość poetycką, w 2010 Maciej Melecki za tomiki wierszy Zawsze wszędzie indziej oraz Przester, w 2011 Joanna Mueller za wiersze Wylinki oraz eseje Stratygrafie, w 2012 Ewa Sonnenberg za twórczość poetycką, w 2013 Henryk Wolniak za neologizmy, w 2014 Jan Polkowski za poezję, w 2015 Marta Kwaśnicka za tom esejów Krew z mlekiem, w 2016 Przemysław Dakowicz za tom esejów Obcowanie, w 2017 Piotr Klimczak za całokształt twórczości, w 2018 ks. Jerzy Szymik za poezję ze szczególnym uwzględnieniem zbioru Dobre wino, w 2019 Artur Nowaczewski za twórczość poetycką, a w 2020 Krzysztof Koehler za całokształt twórczości z okazji jubileuszu trzydziestolecia (1989-2019) i Krzysztof Czacharowski za tom Śpiewnik z oka. W 2021 nagrodzeni zostali Barbara Gruszka-Zych i Kazimierz Nowosielski, a 2022 Wojciech Wencel i w 2023 Stanisław Srokowski.


Jury nagrody w składzie: Krzysztof Krasuski, Paulina Subocz-Białek, Jerzy Żurko, Ireneusz Staroń i Dorota Heck (przewodnicząca) podczas obrad w 2024 roku postanowiło nagrodzić Mirosława Dzienia za odkrywczą twórczość eseistyczną i poetycką.


Mirosław Dzień (ur. 1965) – poeta, eseista, nauczyciel akademicki. Ukończył studia filozoficzne i teologiczne. Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Badał m.in. twórczość Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta. Ogłaszał drukiem prace o aksjologii w literaturze i etyce w biznesie. Od 2008 publikuje z Bibliotece „Toposu”, reprezentując zarazem metafizyczny nurt poezji współczesnej. Wydał dziesięć książek poetyckich: Trzy zdania z Lacana (1991), Jeżeli dobro (1992), Koła z wewnętrznych kół (1997), Cierpliwość (1998), Światło w szklance wody (2008), Linia (2013), Axis mundi (2014), Gościna: wiersze i kantyczki (2016), Thambos (2019), Ptaki, ptaszki (2020). Ostatnio kontynuuje cykl esejów filozoficznych O męczeństwie rozumu i zarazie świata (2021), edycja zmieniona i poszerzona pt. Wobec. 21 esejów o zarazie Świata (2023).


 

Aktualności

Koncert gitarowy pro memoria W. Zaborskiego

24.07 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Muzyczne wspomnienia...”
R. Zdobylak – wiolonczela
H. Bednarska – skrzypce
T. Śliwowski – fortepian

4.08 (niedziela) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy P. Winnickiego pt. „Od Bacha do Szymanowskiego”

16.08 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Nagrania płyty CD

20 – 22.08 br.
Wstęp z zaproszeniami

Recital duetu
A. Liley – skrzypce
M. Łajming – fortepian

24.08 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy „C. Miłosz w fotografiach A. Lizakowskiego” połączony z prezentacją książki pt. „Czy poeta Czesław Miłosz był kosmitą? Sudecka poezja i proza”

26.08 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Czesław Miłosz w fotografiach Adama Lizakowskiego”

do 27 sierpnia 2024 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór poetycki A.B. Fiedler połączony z prezentacją tomiku poetyckiego pt. „A ja ciągle w drodze”
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

3.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki D. Heck pt. „Aposjopea. Retoryka milczenia, czyli kwestia wyboru najnowszej literatury Polskiej (z historią w tle)”
Prowadzenie: S. Krok, A. Janiak

4.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki B. Dziewięckiej-Figiel pt. „Opowiadania ze starej kuchni”
W części muzycznej: B. Bokun – skrzypce

5.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki G.L. Kamińskiego pt. „Wrocławska Abrakadabra”
Prowadzenie spotkania Waldemar Okoń

6.09 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomu poezji pn. „Znaki zapytania”
W części muzycznej: Z. Dynak-Chwałko – fortepian

9.09 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie S. Srokowskiego połączone z prezentacją książki pt. „Tajemnicza podróż”

11.09 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Sybirak”
Słowo wstępne R. Sławczyński

12.09 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z S. Kalus pt. „Poszukiwanie piękna w życiu i w sztukach różnych”
Prowadzenie J. Tkaczyk

19.09 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert duetu Bokun-Kościuszko
J.J. Bokun – klarnet
J. Kościuszko – gitara

20.09 (piątek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody im. A. Pryszczewskiej-Kozołubowej J. Horbaczowi za pracę magisterską

21.09 (sobota) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn M. Dzieniowi

21.09 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Wydarzenie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki J. Skoczylasa pt. „Zwierzenia maszynisty”

24.09 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Projekcja filmu pt. „Wrócimy do Polski”
Słowo wstępne R. Sławczyński

26.09 (czwartek) 2024 r. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Premiera płyty M. Michalskiego – Johann Sebastian Bach Inventions & Sinfonias BWV 772-801

2.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spektakl pt. „Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu A. Damrych i J. Skoczylasa

7.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online