Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu oraz Solidarność Dolny Śląsk zapraszają na wystawę ze zbiorów i fotografii Janusza Wolniaka pt. „Solidarność przeciw cenzurze”

Otwarcie 31 sierpnia (czwartek) 2023 roku o godz. 12.00
Prace eksponowane w Galerii Klubu MiL do 27 września (środa) 2023 roku
od. pon. do piątku w godz. od 10.00 do 18.00
w soboty od 12.00 do 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Folder [pdf]

Janusz Życzkowski. „Solidarność przeciw cenzurze. Wrocławska Solidarność uczciła 43. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych”. www.gazetawroclawska.pl

MR, JW, Solidarność przeciw cenzurze, „Dolnośląska Solidarność” nr 9 (457), 2023, s. 16 [pdf]


Solidarność przeciw cenzurze
Tradycją dolnośląskiej Solidarności stało się organizowanie od kilkunastu lat 31 sierpnia o godz. 12.00 wystaw tematycznych ze zbiorów dokumentów i zdjęć Janusza Wolniaka. W tym roku autor pokazuje jaki wpływ na przełamanie monopolu władzy na informacje miało powstanie NSZZ „Solidarność”. Wśród 21 postulatów strajkujących w Gdańsku robotników trzeci brzmiał: „Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań”.
Karnawał Solidarności spowodował, że władza musiała zalegalizować ogólnopolski „Tygodnik Solidarności”, pismo regionalne i zakładowe. Spod kontroli cenzorów całkowicie wyłamały się idące w setki, a później tysiące, liczne niezależne wydawnictwa cykliczne i okolicznościowe. Nawet wprowadzenie stanu wojennego i surowe represje nie zatrzymały lawiny wolnej myśli. Dalej ukazywały się czasopisma, książki i ulotki.
Na wystawie możemy obejrzeć nie tylko różne pisma, druki, książki, ale także cytaty haniebnego działania polskiego rządu oszukującego naród. Są nimi polecenia dla cenzorów, które zostały ujawnione w książce Czarna księga cenzury PRL.
Przykłady tych cenzorskich dokumentów:
- Nie należy dopuszczać do publikacji żadnych informacji o sprzedaży przez Polskę mięsa do ZSRR.
- Nie wolno dopuszczać żadnych prób obarczania Związku Radzieckiego odpowiedzialnością za śmierć polskich oficerów w lasach katyńskich.
- Należy eliminować wszelkie informacje o zamiarach budowy, odbudowy czy przebudowy kościołów i kaplic, staraniach o otwarcie nowej placówki parafialnej czy zakonnej.
- Należy eliminować informacje o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia ludzi spowodowanym przez przemysł oraz środki chemiczne stosowane w rolnictwie.
- Wszelkie publikacje przedstawiające uogólnione scalone dane liczbowe, a w szczególności dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chorób zawodowych należy wstrzymywać.
- Nie dopuszczać do publikacji w masowych środkach przekazu danych liczbowych obrazujących stan i wzrost alkoholizmu w skali całego kraju.
W szkole nr 80 w Gdańsku stwierdzono wydzielanie się szkodliwych substancji z materiału używanego do uszczelniania okien. Zajęcia w szkole zostały przerwane. Nie należy zwalniać absolutnie żadnych informacji na ten temat.
- Nekrologi, inseraty i inne formy w prasie, radiu i telewizji oraz klepsydry itp., zapowiadające różne spotkania na cmentarzach, przy pomnikach, miejscach walk itp. (z okazji rocznicy wybuchu powstania warszawskiego bądź jego poszczególnych epizodów), byłych żołnierzy zgrupowań, oddziałów itp. AK i innych prawicowych organizacji uczestniczących w Powstaniu Warszawskim nie mogą być zwalniane do publikacji.
- Nie należy zezwalać na żadne informacje dotyczące obniżek i podwyżek cen wszelakich artykułów rynkowych zarówno konsumpcyjnych, jak i trwałego użytku.
- Nie należy zwalniać żadnych informacji na temat dodatkowego skupu ziemniaków przeznaczonych na eksport oraz ich sprzedaży za granicę.
- W dniu 27 stycznia 1977 r. odbędzie się premiera filmu K. Zanussiego Barwy ochronne. Nie należy podawać żadnych informacji o tej imprezie, jak również wzmianek, omówieni, reklamy filmu, zarówno przed, jak i po premierze.
- W prasie, radiu i telewizji nie należy dopuszczać do eksponowania nazwisk bądź podkreślania w sensie pozytywnym dorobku naukowego następujących osób (tu: kilkadziesiąt nazwisk).
- Nie należy zezwalać na publikację żadnych utworów Kazimierza Orłosia.
- Wszelkie publikacje Stefana Kisielewskiego można zwalniać do druku po uprzedniej (każdorazowej) konsultacji z GUKPPiW.
Nie należy dopuszczać do żadnych polemik z materiałami opublikowanymi na łamach „Trybuny Ludu” i „Nowych Dróg”.
Były też „wpadki”, które cenzura musiała korygować.
W grudniu br. „Gazeta Robotnicza” i „Słowo Polskie” zamieściły komunikat Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o sprzedaży szynki i wysokogatunkowych wędlin przez zakłady pracy i instytucje. Nie należy dopuszczać do publikacji żadnych materiałów na temat tej inicjatywy wrocławskiej oraz prób upowszechnienia podobnych inicjatyw w pozostałych województwach.

Opr. Janusz Wolniak
 

Aktualności

Wykład J. Szwalbe pt. „Sto i więcej lat w aktywności”

13.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa H. Krawczyk i J. Pawelskiego („HalkoJan”) pt. „Magia wody”

do 13.11.2023 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Instytut Piramowicza, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na warsztaty edukacyjne „Ormianie na Śląsku” – Wino z Armenii wczoraj i dziś
Prowadzenie dr Paulina Komar

14.11 (wtorek) 2023 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy fotografii B. Beszłeja pt. „Artyści muzycy w moich fotografiach”
W części muzycznej:
A. Rupocińska – klawesyn
K. Kluczewska – fortepian

15.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pt. „U progu konkursowej rzeczywistości – wyzwania literatury skrzypcowej”
K. Podorska – skrzypce
J. Przybylska-Nowak – fortepian

17.11 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

18.11 (sobota) 2023 roku o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Przesłuchania eliminacyjne do „IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego WroClavile”

19.11 (niedziela) br. o godz. 9.00-20.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Recital M. Michalskiego pt. „Grieg – Moscheles – Rachmaninow”
Prowadzenie J. Adamowski

20.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert uczniów

21.11 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z cyklu Dowód Tożsamości. Gościem będzie M. Martyniak
W części muzycznej wieczoru:
PiNuta J. Cholewa – wokal
A. Witkowski – handpan, gong tam tam, misy tybetańskie

21.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert wychowanków MDK Wrocław-Krzyki pt. „Piano solo”

22.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki D. Pawlickiego pt. „Glosariusz 118 glos”

23.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

VI Muzyczne Spotkania z Literaturą Austriacką pt. „Poezja Aloisa Vogla”

23.11 (czwartek) br. o godz. 20.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie pt. „Angelus Silesius i Jakob Boehme: dwa fundamenty śląskiej duchowości”
Wprowadzenie M. Manikowski
Słowo o filmie Ł. Chwałko
W części muzycznej Z. Dynak-Chwałko – fortepian

24.11 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Jesienny koncert gitarowy

25.11 (sobota) br. o godz. 16.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Eksperymentalny projekt teatralny w ciemności pt. „Miejsce”

27.11 (poniedziałek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Premiera muzycznej książki dla dzieci pt. „Bajka o Dzielnej Di” autorstwa Krystyny Paraszkiewicz-Pater i Marzeny Cybulki

28.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

29.11 (środa) 2023 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wieczór poetycki A.B. Fiedler połączony z prezentacją tomiku poetyckiego pt. „Cztery pory życia”
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

30.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Wrocław Con Corde

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.11 (czwartek) br.

Koncert pt. „Irena Salwowska z zespołem”

1.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp biletowany

Koncert pt. „Jesienny koncert skrzypcowy”

4.12 (poniedziałek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert fortepianowy Z. Wojdak
Prowadzenie M. Szczepański

4.12 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert Muzyki Polskiej

5.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów Ignacego Porębskiego

6.12 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital fortepianowy Franciszki Litwin

7.12 (czwartek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

9.12 (sobota) 2023 roku o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy T. Maruta
Prowadzenie J. Adamowski

11.12 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert pt. „Grudniowe popołudnie z wiolonczelą”

12.12 (wtorek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie Świąteczno-Noworoczne

12.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

13.12 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Klub Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie opłatkowe

14.12 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zimowy koncert charytatywny pt.: „Gramy dla Krwinki”

15.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert świąteczny uczniów mgr M. Kotas

16.12 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert gitarowy L.U. Gawlik

20.12 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie pt. „Boże Narodzenie we Lwowie”

21.12 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie autorskie Stanisława Srokowskiego połączone z prezentacją najnowszej książki pt. „Wiersze miłosne dla Marii”

3.01 (środa) 2024 r. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Bach, Haendel, Telemann”
T. Trehub (Ukraina) – fortepian, flety barokowe
A. Majewska (Polska) – skrzypce
I. Stavnichuk (Polska) – fortepian
J. Olczyk (Polska) – kontrabas

8.01 (poniedziałek) 2024 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy B. Beszłeja pt. „Artyści muzycy w moich fotografiach”
W części muzycznej: M. Michalski – fortepian

15.01 (poniedziałek) 2024 r. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Odra – rzeka w Hiszpanii w fotografiach R. Sławczyńskiego”

do 22.01.2024 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy