Klub Myśli Państwowej, spotkanie

25 listopada (piątek) 2016 roku o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami