Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu oraz Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu zapraszają na "Wieczór z Historią". W ramach spotkania odbędzie się wykład prof. Piotra Cichorackiego pn. ''Akt 5 listopada 1916 roku. Prolog niepodległości?''

W części muzycznej koncert literacko-muzyczny GRUPY 44 pt. ''ICH GENY SĄ W NAS''
16 listopada (środa) 2016 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Prof. UWr. Piotr Cichoracki (ur. 1975) – polski historyk, specjalizujący się w historii Polski XIX-XX wieku; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Urodził się w 1975. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym podjął studia dzienne na kierunku historia na Uniwersytecie Wrocławskim, zakończone w 1999 roku uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Potem kontynuował dalsze kształcenie w ramach studiów doktoranckich na macierzystej uczelni. W 2003 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. ''Legenda marszałka Józefa Piłsudskiego. Kreacje, treści, funkcjonowanie w latach 1918-1939'', której promotorem był prof. Krzysztof Kawalec. Na napisanie tej pracy uzyskał grant z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Następnie został zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej od XIX i XX wieku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia Polski XIX i XX wieku, na podstawie rozprawy zatytułowanej ''Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884-1957)''.
Zainteresowania naukowe Piotra Cichorackiego koncentrują się wokół problematyki związanej z historią najnowszą, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski 1 połowy XX wieku. Do jego najważniejszych publikacji należą:
''Z nami jest On. Kult Marszałka Piłsudskiego w wojsku w latach 1926-1939'', Wrocław 2001. ''Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939'', Kraków 2005. ''Polesie nieidylliczne. Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX wieku'', Łomianki 2007. ''Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884-1957)'', Warszawa 2009. ''Stołpce – Łowcza – Leśna 1924. II Rzeczpospolita wobec najpoważniejszych incydentów zbrojnych województwach północno-wschodnich'', Łomianki 2012.
Źródło: Wikipedia

GRUPA 44 zabiera publiczność w artystyczną podróż po bohaterskich momentach polskiej historii. Stara się prezentować w nowatorski sposób polską tożsamość narodową i tradycję muzyczną. Zespół aktualnie tworzą wokalistki- Urszula Milewska, Grażyna Komincz, pianista- Sławomir Krysa oraz Wojciech Rohatyn Popkiewicz – bard, autor tekstów, reżyser programów telewizyjnych. Ich debiut miał miejsce 1 sierpnia 2014 roku, kiedy to dali koncert z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego w kościele NMP Na Piasku we Wrocławiu, podczas festiwalu POLONIA CANTANS. Owacyjnie został przyjęty ich koncert w Krakowie, gdzie 11 listopada 2014 roku, w Sali Towarzystwa SOKÓŁ inaugurowali kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. Występowali dwukrotnie na ogólnopolskim forum środowisk patriotycznych "Przystanek Niepodległość" na Ziemi Kłodzkiej, a także na XIX Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Lublinie. Najczęściej program swój prezentują w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu. Gościli wielokrotnie na antenie wrocławskiego Radia Rodzina i w Radio WNET. W Warszawie, w Sali Amicusa , podczas tegorocznej rocznicy Tragedii Smoleńskiej, przedstawili program p.t. SKRAWEK WOLNOŚCI, a na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Katolickich w październiku b.r., recital NIE MA POLSKI BEZ KRZYŻA.
GRUPA 44 prezentuje następujące koncerty literacko-muzyczne:
ICH GENY SĄ W NAS (Bohaterowie Niezłomni)
STĄD AŻ PO KRESÓW KRES (Syberia, Kresy, Tragedia Wołynia)
POLONEZ 44 (Powstanie Warszawskie)
W RYTMIE SERCA (Współczesny Romantyzm)
NIE MA POLSKI BEZ KRZYŻA (1050 rocznica Chrztu Polski)

 

Aktualności

Koncert pt. "Obrazy z Nowego Jorku"

20.8 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Prelekcja dr U. Bończuk-Dawidziuk pt. ''Pobożna wdowa i skuteczna lobbystka. Hrabina Friederike von Reden w centrum wydarzeń w Prusach w I połowie XIX wieku''

23.8 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert fortepianowy Z. Dynak-Chwałko oraz M. Kociołek

24.8 (wtorek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Koncert transmitowany online

Wystawa pt. ''Odra, rzeka, kanały, starorzecza''

do 26 sierpnia (czwartek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Recital fortepianowy P. Winnickiego

27.8 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert J. Królikowskiego pt. ''Czesław Niemen we Wrocławiu''

2.9 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wykład P. Juckiewicz pn. „Polskie media na Białorusi w latach 1944-2021”

9.9 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

13.9 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Recital fortepianowy P. Banasika pt. ''Polska muzyka fortepianowa''

13.9 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Recital fortepianowy dla młodzieży pt. ''Polska muzyka fortepianowa''

14.9 (wtorek) br. o godz. 12.30
Wstęp z zaproszeniami
Koncert transmitowany online

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

14.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki J. Jaroszewskiego pt. ''Od prehistorii do pohistorii''

21.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie pt. "W upale życia". Premiera zbioru opowiadań Macieja Bieszczada "Ulewa"

24.9 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

29.9 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.