Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, spotkanie

22 października (czwartek) 2015 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy