''Stowarzyszenie Kresowe Semper Fidelis'', spotkanie

18 czerwca (czwartek) 2014 roku o godz. 16.30
Wstęp z zaproszeniami