Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki Lubomira Wędzichy pt. „Podróż jest życiem, życie jest podróżą”

Prowadzenie spotkania Marian Lampczak
7 października (czwartek) 2021 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Okładka [pdf]


Mapa wypraw po Europie Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego [pdf]


„Kilka słów o podróżowaniu”
Człowiek przemieszczał się od zarania dziejów. Jego dążeniem było zdobycie żywności (zbieractwo, polowanie, woda, rybołówstwo), poszukiwanie miejsc tymczasowego zasiedlenia (jaskinie, wzniesienia, ziemianki), pastwisk dla zwierząt, żyznej ziemi pod uprawy, ucieczka przed klęskami elementarnymi i wrogami, ale także organizowanie wypraw wojennych i rabunkowych w celu zdobycia obszaru do zamieszkania, dóbr materialnych, niewolników i kobiet. W znacznej mierze odnosiło się to do ludności koczowniczej, często zmieniającej tereny zamieszkania, podążającej za swoimi stadami zwierząt. Ludność osiadłą do takich migracji zmuszały wojny bądź była ona do tego przymuszana działaniami mającymi za zadanie osiągnięcie celów geopolitycznych, demograficznych i społecznych, które to były i są jeszcze realizowane w naszych czasach (chociażby przesiedlenia ludności z Kaukazu i Krymu w obrębie Związku Radzieckiego przez ,,inżyniera dusz ludzkich” Stalina i powojenne wymiany ludności między ZSRR a Polską, wojny w Afryce i Azji). Trzeba tu wspomnieć zarówno o wielkich migracjach narodów ze swoich siedzib, w tym także w okresie wielkiej wędrówki ludów, z północy na południe Europy oraz mongolskich stepów i Azji Środkowej na stepy czarnomorskie i do Panonii, zakończonej wprawdzie osadzeniem się Bułgarów i Madziarów, ale przecież kontynuowanej jeszcze przez kilka stuleci przez Pieczyngów, Połowców-Kipczaków, Mongołów i Tatarów.
Rościsław Żerelik, Instytut Historyczny UWr, fragment wstępu


Książka pióra Lubomira Wędzichy „Podróż jest życiem, życie jest podróżą” to subiektywny zapis wspomnień o trzydziestopięcioletniej działalności Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego (l985-2020).Wspomnień o wspólnocie ludzi, których najpierw zbliżyła fascynacja Austrią i zamiłowanie do podróży, a w efekcie połączyła głęboka wieloletnia przyjaźń. Trzeba podkreślić, że książka nie jest suchym sprawozdaniem z wieloletniej działalności Wrocławskiego Oddziału TPA, to raczej spisana opowieść uczestnika niezliczonych podróży, wzbogacona o refleksje na temat zwiedzanych miejsc, nie tylko w Austrii, ale i w innych krajach, do których członkowie Towarzystwa wspólnie dotarli. To swoiste résumé wspólnych dokonań, dedykowane pamięci o jasnej stronie życia, zapis wspomnienia czasu, który zostawił ślad po spotkaniu z miejscami znanymi wcześniej z kart książek lub zupełnie obcymi, egzotycznymi.
Publikację otwiera artykuł znakomitego historyka prof. dr. hab. Rościsława Żerelika poświęcony zjawisku podróżowania jako fenomenu kulturowego. Analiza historii podróży przybliża czytelnikowi złożony charakter związanych z nimi doświadczeń, które od stuleci stanowią nośnik transferu kulturowego i przyczyniły się do głębokich przemian cywilizacyjnych w skali globalnej. (…) „Podróż jest życiem, życie jest podróżą” to książka adresowana nie tylko do członków Towarzystwa Polsko-Austriackiego, jest to niezwykle ciekawe itinerarium przeżyć, które stały się budulcem dla relacji łączących ludzi o odmiennych profesjach i drodze życiowej. W tym sensie jest to publikacja dla wszystkich szukających wartości służących łączeniu naszych społeczności lokalnych, nie zaś ich dzieleniu. To opowieść o pozytywnych postawach, które uwalniają w nas dobro i skutecznie sprawdzają się w tworzeniu
Filip Wolański, Instytut Historyczny UWr


 

Aktualności

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Głos ludzi wiary w chorale protestanckim”

26.9 (niedziela) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Wykład dr K. Managadze pt. „Średniowieczna muzyka gruzińska”
W części muzycznej:
M. Basheleishvili – kontratenor
N. Nishniadze – fortepian

28.9 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

29.9 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Dolnośląskie Towarzystwo im. F. Chopina, spotkanie

30.9 (czwartek) br. o godz. 10.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z E. Sonnenberg
Prowadzenie spotkania W. Ziembicka

30.9 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Stare Miasto, spotkanie członków

1.10 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pn. „Melodie dla Anny”

2.10 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert kameralny
E. Pachucka-Mazurek – skrzypce
A. Starzec-Makandasis – fortepian

5.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Prezentacja książki K. Czai pt. „Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza…”
Prowadzenie spotkania G.L. Kamiński

6.10 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki L. Wędzichy pt. „Podróż jest życiem, życie jest podróżą”
Prowadzenie spotkania M. Lampczak

7.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

11.10 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z bardem i pisarzem W.R. Popkiewiczem
M. Lebiecka – śpiew
N. Tarczyńska – prowadzenie

11.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki A. Czopka pt. „Wagner bez tajemnic”
Prowadzenie spotkania T. Szreder

12.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki P. Lamprechta pt. ''Światło przy granicy"
Prowadzenie spotkania S. Srokowski

14.10 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja najnowszej książki S. Srokowskiego pt. „Widma nocy”
Prowadzenie spotkania M. Bradke
W części muzycznej M. Srokowska – skrzypce

15.10 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wybory do rad osiedli. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6

17.10 (niedziela) 2021 roku

Wieczór poetycki B.K. Załęskiej z prezentacją najnowszego tomiku poezji pn. „Jasny przekaz”
W części muzycznej Z. Dynak-Chwałko – fortepian

18.10 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert uczniów OSM im. K. Szymanowskiego, z cyklu "Młodzi wykonawcy''

20.10 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wernisaż wystawy „Plakaty z przedstawień sztuk Tadeusza Różewicza z kolekcji Marii Dębicz” z okazji Roku T. Różewicza
W ramach wydarzenia spotkanie pt. „O Tadeuszu Różewiczu opowiada Matthias Kneip”

21.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie pt. „O T. Różewiczu opowiada M. Kneip”
Prowadzenie M. Dębicz

21.10 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

XLIV Wrocławska Księga Pamięci

22.10 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

„Poezja i gitara - Krzysztof Nieborak i goście”

23.10 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wieczór poetycki A.B. Fiedler
Oprawa muzyczna W.R. Popkiewicz

26.10 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie z A. Fastnacht-Stupnicką pt. „Spacerem po Lwowie”

28.10 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki H. Kuśmierz pt. „...by życie miało swoją Wartość i Smak”

29.10 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja najnowszej książki J. Skoczylasa pt. „Zaraza”

4.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie z R. Skąpskim połączone z prezentacją książek Z. z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej

8.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Wykład S. Matusza pt. „Zbigniew Herbert wobec historii Polski. Bohaterowie i adresaci jego wierszy. Wiersze: Apollo i Marsjasz, Przesłuchanie Anioła, Studium przedmiotu, Dwie krople, Tren Fortynbrasa, O Troi
Wprowadzenie N. Tarczyńska

9.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie

18.11 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Prezentacja książki H. Wolniaka-Zbożydarzyca pt. „Ośmiosnowy”
Prowadzenie spotkania D. Heck

22.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy K. Radziwonowicza

23.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Koncert dla młodzieży pt. ''Jak słuchać muzyki?''

24.11 (środa) br. o godz. 12.30
Wstęp z zaproszeniami