Reklama
Książki z Oficyny Wydawniczej Akwedukt

działającej przy Klubie Muzyki i Literatury

 

Logo wwydawnictwa AkweduktRyszard Sławczyński ''O dniach kultury polskiej w Chakasji na Syberii'' (broszura)

Ryszard Sławczyński, ''O dniach kultury polskiej w Chakasji na Syberii'', Wrocław 2018 r. [pdf]


 

Zygmunt Wielowiejski "Japonia na starej fotografii. Narodziny i rozwój fotografii w Japonii w drugiej połowie XIX wieku."

 

Jerzy Wojciechowski "Boskie nadfiolety"


 


Strona 6 z 9