Reklama
Koncerty w 2017 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na 175 koncert z cyklu pn. ''Stypendyści Samorządu Wrocławia – Miastu''

Organizacja i prowadzenie koncertu dr Izabella Starzec-Kosowska
13 listopada (poniedziałek) 2017 roku o godz. 18.00

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert Chóru ''Piastuny'' z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada (sobota) 2017 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]


Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe, obchodzone 11 listopada upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795-1918 r.). Święto 11 listopada zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., jako święto narodowe. Miało ono łączyć odzyskanie suwerenności państwowej z zakończeniem I Wojny Światowej oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego. W latach 1919-1936 rocznicę odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości o charakterze wojskowym. W 1919 roku, ponieważ jeszcze trwały wojny o granice Rzeczypospolitej – trzy powstania śląskie (III powstanie śląskie od 2/3 maja do 5 lipca 1921 r.), wojna polsko – ukraińska (1918 – 1919 r.), wojna polsko-bolszewicka (1918-1920 r.). Pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920 roku, wówczas uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę marszałkowską. Do czasu wybuchu II Wojny Światowej obchody państwowe odbyły się dwa razy w 1937 r. i 1938 r. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 świętowanie polskich świąt państwowych było niemożliwe. W roku 1945 zniesiono Święto Niepodległości. W okresie PRL obchody rocznicy odzyskania niepodległości organizowane były nielegalnie przez środowiska niepodległościowe w tym piłsudczykowskie. Związek Zawodowy „Solidarność” przywrócił Świętu Niepodległości należne miejsce w świadomości społecznej. Ustawą z 15 II 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił Święto Niepodległości pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Na podstawie: Wikipedia
Dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org


Chór PIASTUNY powstał w październiku 2005 r. Członkami chóru są ludzie w wieku 50+ , których łączy pasja śpiewania. Repertuar chóru jest różnorodny. Można go usłyszeć w kościele śpiewającym na mszy świętej Gaude Mater Polonia, Ave Verum Corpus Mozarta oraz inne pieśni religijne. Można także usłyszeć w ich wykonaniu piękne kolędy oraz wiązanki piosenek patriotycznych w aranżacji profesora Jerzego Zabłockiego, które utrwalono na 2-ch płytach "Kwiaty Polskie" i "Skarbiec Polski". W repertuarze zespołu znajdziemy również lekkie piosenki ludowe z różnych regionów Polski w tym piosenki dolnośląskie i biesiadne, ale także coś z repertuaru trudniejszego jak "Litanię Ostrobramską" S. Moniuszki, „Le sponde dell' Eufrate” - z Nabucco Verdiego, "Misa Criolla" Ariela Ramireza i "Carmina Burana" Carla Orffa. Zespół dużo koncertuje w kraju i za granicą a szczególnie we Wrocławiu i na terenie dolnego śląska. W roku 2012 zespół koncertował na Litwie dla środowisk polonijnych w Nemęczynie, w Gaju i Wilnie w Domu Polskim, w kościele p/w Św. Ducha i w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. W m-cu październiku 2013 r. chór brał udział w I edycji Międzynarodowego projektu z udziałem chórów z Niemiec (Chemnitz), z Czech (Praga) i Polski (Wrocław). Połączone chóry zaprezentowały w Stadthalle w Chemnitz "Carmina Burana" i "Misa Criolla". II edycja festiwalu z udziałem chórów zagranicznych odbyła się w Pradze ( czerwiec - 2015) a III edycja we Wrocławiu 15 maja 2016 w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Edycja wrocławska została zorganizowana przy współpracy z Narodowym Forum Muzyki i Akademią Muzyczną im Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W koncercie pod dyrekcją prof. Marka Pijarowskiego wzięły udział dodatkowo chór Politechniki Wrocławskiej, chór chłopięcy NFM, chór Gaudium z Pragi, chór Cappella Cantorum z Chemnitz oraz orkiestra symfoniczna i soliści Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W październiku 2015 r. chór brał udział w Międzynarodowym Festiwalu „9. International festival of choirs an d orchestras on Lake Garda” oraz koncertował przy pawilonie polskim na Międzynarodowej Wystawie EXPO w Mediolanie rozpowszechniając Wrocław i region dolnośląski. W latach 2015 i 2016 chór brał udział w Dolnośląskim Przeglądzie Artystycznie Zakręconych Seniorów PN. „Bo radość jest w nas” zorganizowanym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i zdobył dwukrotnie I miejsce. We wrześniu 2017 r. chór koncertował na Rynku we Lwowie w ramach Dni Kultury Dolnośląskiej, śpiewem ubogacił mszę św. w katedrze rzymsko-katolickiej i po mszy dał koncert „Kwiaty Polskie”. Chór prowadzi adiunkt Akademii Muzycznej we Wrocławiu prof Ewa Grygar. Założycielem i kierownikiem chóru jest Henryk Macała.
Chór PIASTUNY rozszerzona informacja [pdf]


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert fortepianowy Aleksandry Marii Popiołek i Gracjana Szymczaka

4 listopada (sobota) 2017 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program [pdf]

W programie: J. S. Bach, A. Skriabin, F. Chopin, S. Rachmaninow, K. Saint-Saëns


Aleksandra Maria Popiołek jest studentką piątego roku na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu doktora Gracjana Szymczaka. Brała udział w wielu konkursach polskich i międzynarodowych jako solistka i kameralistka. Na swym koncie ma między innymi III nagrodę w Międzynarodowym konkursie „Vitti” we Włoszech w kategorii „muzyka kameralna” oraz wyróżnienie na tymże konkursie w kategorii „fortepian solowy”. Z powodzeniem koncertuje w duecie Walicki-Popiołek duo z gitarą klasyczną.


Gracjan Szymczak urodził się w 1986 r. we Wrocławiu. Ukończył wrocławską Akademię Muzyczną w klasach: prof. G. Kurzyńskiego (fortepian), prof. L. Grzanki-Urbaniak (wiolonczela) oraz prof. M. Pijarowskiego (dyrygentura) otrzymując dyplom z wyróżnieniem w każdej specjalności. W 2012 r. uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych. Jest laureatem ponad 40. krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Otrzymał m.in.: Nagrodę Specjalną „dla pianisty wyróżniającego się muzykalnością” na XV Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie (2005); Grand Prix na XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Magina (Paryż 2009) oraz III Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim (Canberra, Australia 2011). Jest także uczestnikiem i laureatem kilkudziesięciu ogólnopolskich festiwali muzycznych. Wielokrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Prezydenta Wrocławia oraz Stypendium Fundacji Piotra Klera. Nagrywał dla Polskiego Radia oraz TVP. Posiada w swoim dorobku artystycznym 6 płyt CD. Prowadzi ożywioną działalność koncertową - występował w wielu miastach Polski oraz w Niemczech, Szkocji, Norwegii, Czechach, Austrii, Francji, Włoszech, Turcji, Szwecji, Chinach oraz Australii. W roku 2012 rozpoczął pracę na swojej macierzystej uczelni, na której od 2015 roku zatrudniony jest na stanowisku adiunkta.


 


Strona 4 z 60