Reklama
Spotkania w 2017 roku

Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich oraz Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na ''Zimowe Czytanie Wierszy''

9 lutego (czwartek) 2017 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Posłuchamy wierszy i prozy członków Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz ich przyjaciół i sympatyków na gitarze klasycznej zagra Tomasz Radziszewski.

Strona DOZLP: do-zlp.pl


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna zapraszają na prelekcję Ryszarda Sławczyńskiego pt. ''Mereczowszczyzna na Kresach - miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki''

9 lutego (czwartek) 2017 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]


Ryszard Sławczyński (ur. 1962) – animator kultury, publicysta, podróżnik, miłośnik Odry, popularyzator kultury Kresów Wschodnich. Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1999 roku założył i prowadzi Oficynę Wydawniczą Akwedukt, gdzie wydaje poezję oraz literaturę wspomnieniową o tematyce kresowej. Autor jedynej w polskim piśmiennictwie antologii wierszy z motywem rzeki „ Kiedy Ty mówisz Odra” (Wrocław 1999). Interesuje się Kresami, które często odwiedza. Pierwsza wyprawa odbyła się jeszcze w okresie trwania Rosji Sowieckiej w 1987 roku (Lwów, Buczacz, Krzemieniec, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy). Celem tej podróży było również przyjrzenie się z bliska pierestrojce.
Autor licznych wystaw fotograficznych o tematyce kresowej min. w Panoramie Racławickiej i Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Wygłasza na temat Kresów prelekcje połączone z pokazami multimedialnymi. W 2012 roku przez miesiąc przebywał w Kazachstanie, gromadząc materiały na temat Polaków zesłanych tam, decyzją władz sowieckich w 1936 roku z okolic Żytomierza, Winnicy i Kamieńca Podolskiego. Owocem tej podróży jest film „Polacy na Stepach Kazachstanu”. W 2014 roku opublikował album pt. „Samochodem przez Kresy. Miejsca sercu bliskie“. W konkursie ogłoszonym przez Urząd Miejski Wrocławia oraz redakcję „Gazety Wrocławskiej” otrzymał prestiżowy tytuł „ Życzliwy Wrocławianin 2009”. W 2013 roku odznaczony medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich“ przez Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich w Warszawie. Honorowy członek Dolnośląskiego Towarzystwa im. F. Chopina we Wrocławiu.


 

Uczniowie klasy III A szkoły Podstawowej nr 67 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 we Wrocławiu zapraszają na występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

8 lutego (środa) 2017 roku o godz. 11.00
Wstęp z zaproszeniami

Plakat [pdf]


 


Strona 30 z 35