Reklama
Spotkania w 2019 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie w ramach XXVII edycji Wrocławskiej Księgi Pamięci

20 lutego (środa) 2019 roku o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Pomysł i realizacja red. Wanda Ziembicka-Has


20 lutego 2019 o 12.00 w Klubie Muzyki i Literatury odbyła się XXVII edycja Wrocławskiej Księgi Pamięci, której bohaterami i nagrodzonymi zostali Ci, którzy pomagają i wspierają a także leczą chorych, bowiem 11 lutego miał miejsce Światowy Dzień Chorych i z tej okazji Medalem Prezydenta Wrocławia ''Zasłużony dla Wrocławia - Merito di Vratislavia'' nagrodzeni zostali: prof. dr hab. Lidia Hirnle - ginekolog i położnik, pedagog, Kierownik Katedry Kliniki i Położnictwa we Wrocławiu, zarazem biegły sądowy w zakresie medycyny, w swojej Klinice zorganizowała Hospicjum Perinatalne,
prof. dr hab. Szymon Feliks Dragan - chirurg ortopeda i traumatolog. Od 2008 Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
Małgorzata Ostrowska - kierownik ds. Pielęgniarstwa Ekumenicznej Stacji Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej we Wrocławiu.
Księga współpracuje od początku z Towarzystwem Miłośników Wrocławia, które nagrodzi ''Diamentem Wrocławia" Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci'', oraz przyzna dwie złote odznaki Towarzystwa Miłośników Wrocławia:
Ojcu franciszkaninowi Pawłowi Kwoczale, który mimo swoje choroby onkologicznej pomaga innym chorym i jest kapelanem tego Hospicjum,
Małgorzacie Meder - wielkiej społecznicy, która aktywnie uczestniczy w dziele honorowego krwiodawstwa i oddała już przeszło 40 litrów krwi.
Przyznane będą przez Tow. MW dwie srebrne odznaki, które otrzymają: Alina Cicharska - pielęgniarka pracująca z dziećmi,
Maria Kowalewska - opiekun społeczny seniorów.
W tej edycji zostanie przyznany Specjalny Dyplom Uznania, który otrzyma firma działająca od 40 lat CREATOR-Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji. Odznaczenia te wręczać będzie w imieniu Tow. Miłośników Wrocławia jego prezes Zbigniew Magdziarz


 

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

16 lutego (sobota) 2019 roku o godz. 11.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

W programie: dr Dariusz Lewera ''Czy hospicjum to pomysł XX wieku?''
Spotkanie z dr. Krzysztofem Szmydem i mgr. Leszkiem Duszyńskim autorami książki ''Nie, nie boję się śmierci''
Film Kingi Dębskiej ''Tu się żyje'', dokument o Hospicjum Siostry Michaeli Rak w Wilnie

Strona towarzystwa: www.pthmif.pl


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Format Pismo Artystyczne zapraszają na spotkanie prezentujące czasopismo "Format literacki" pod red. A. Więckowskiego

15 lutego (piątek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

''Format literacki'' (okładka) [pdf]


W zeszycie znakomite teksty poetyckie, prozatorskie i eseje takich autorów jak: J. Styczeń, U. Benka, E. Sonnenberg, K. Rudowski, W. Okoń, J. Jaroszewski, H. Waniek, A. Saj, G. Kamiński i inni.
Format - kwartalnik artystyczny pod redakcją Andrzeja Saja, zajmujący się współczesną sztuką wizualną. Problematyka poruszana w czasopiśmie jest zwrócona w stronę eksperymentu i plastycznej awangardy, prezentowana w przejrzystej i prostej formie graficznej. Stałe rubryki goszczące w Formacie to 'Tematy' (artykuły o teoretycznym charakterze), 'Postawy' (wywiady z artystami i prezentacje ich sylwetek), 'Kontakty' (szersze omówienia wydarzeń zagranicznych, także wywiady z twórcami), 'Konteksty' i 'Relacje'.
Źródło Wikipedia
Dodatkowe informacje:
www.format-net.pl/pl/kwartalnik/historia.html

Strona czasopisma: www.format-net.pl/pl


 


Strona 26 z 34