Reklama
Koncerty w 2018 roku

Koncert fortepianowy Zofii Dynak

18 października (czwartek) 2018 roku o godz. 11.00
Wstęp z zaproszeniami

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Zofia Dynak naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 6 lat. W roku 2010 ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Olgi Rusiny. Jest absolwentką Wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów mistrzowskich z wybitnymi pianistami i pedagogami. Jest laureatką międzynarodowych konkursów pianistycznych. Występuje również jako kameralistka. Koncertowała w wielu miastach Polski, w Niemczech, Anglii, Francji, Chorwacji oraz we Włoszech. W latach 2008 i 2009 otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia, a w latach 2014-2016 stypendium Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu dla najlepszych studentów.
rozszerzona nota biograficzna [pdf]


 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu oraz Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na koncert z cyklu pn. "Młodzi Wykonawcy"

17 października (środa) 2018 roku o godz. 17.30
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program [pdf]


 

Koncert na Dzień Edukacji Narodowej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu

15 października (poniedziałek) 2018 roku o godz. 13.30
Wstęp z zaproszeniami

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Komisja Edukacji Narodowej (KEN), pierwsza na ziemiach polskich i w Europie centralnej świecka władza oświatowa, powołana 1773 po rozwiązaniu zakonu jezuitów; miała przejąć prowadzone przez ten zakon szkoły i opracować zasady programowe i organizacyjne nowego systemu szkolnego; reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swych obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki; przejęty przez KEN majątek zakonu miał zapewnić podstawy materialne jej działalności. Komisja pozostawała pod protektoratem króla, cieszyła się pełną autonomią, jedynie w sprawach finansowych odpowiadała przed sejmem. [...] KEN działała do 1794.
Źródło i dodatkowe informacje: encyklopedia.pwn.pl/haslo/Komisja-Edukacji-Narodowej;3924342.html
Dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej


Pocztówka z około 1910 roku z obrazem z cyklu ukazującego postęp cywilizacji zdobiącego aulę Politechniki we Lwowie. Cykl ten, złożony z 11 obrazów, powstał według programu ideowego i szkiców Jana Matejki wykonanych w latach 1883-1885. Namalowali go jego uczniowie i wykładowcy Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Obrazy zamontowano w auli w 1892 roku.
Źródło: ipsb.nina.gov.pl


 


Strona 14 z 70