Reklama

Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na spotkanie z cyklu pn. "Wieczory z Historią". Usłyszymy wykład prof. Włodzimierza Sulei (IPN, Uniwersytet Wrocławski) pt. "Marzec 68 z perspektywy półwiecza. Głos uczestnika wydarzeń"

9 marca (piątek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Strona IPN: wroclaw.ipn.gov.pl


Włodzimierz Stefan Suleja ur. 27 listopada 1948 r. w Kołaczkowicach - profesor nauk humanistycznych w zakresie historii, od września 2000 r. do końca września 2013 r. dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Studiował historię na Uniwersytecie Wrocławskim u prof. Henryka Zielińskiego, studia ukończył w 1971. Przedtem, jako student, był uczestnikiem wydarzeń marcowych w 1968 r. W latach 1972-1995 pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1977 r. obronił tam pracę doktorską, a w 1992 r. – habilitował się. W 1989 r. wchodził w skład wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, przygotowującego po decyzjach Okrągłego Stołu wybory parlamentarne na 4 czerwca 1989 r. W 1990 r. przez kilka miesięcy był redaktorem naczelnym „Dziennika Dolnośląskiego” (obecnie nieistniejącego). W 1995 r. podjął pracę w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski). W 1998 r. uzyskał tytuł profesora, a w 2000 r. został profesorem zwyczajnym. W uczelni tej pracował do 2005 r. Później został wykładowcą m.in. przedmiotu „Współczesna scena polityczna” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Kontynuator zapoczątkowanej przez prof. Henryka Zielińskiego szkoły badawczej dziejów polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Badacz biografii politycznych oraz historii Wrocławia i ruchów opozycji politycznej po II wojnie światowej (w tym historii „Solidarności”). Autor kilkunastu książek i ponad 200 innych publikacji. W 2005 r. odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 7 kwietnia 2009 r., za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski, otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W styczniu 2010 r. Klub Jagielloński im. Św. Kazimierza przyznał mu wyróżnienie dla historyków zajmujących się dziejami najnowszymi w ostatnim 20-leciu.