Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na prezentację książki Sergiusza Leończyka pt. ''Cmentarze polskie na Uralu i Syberii''

Słowo wprowadzające Ryszard Sławczyński
7 maja (poniedziałek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Sergiusz Leończyk ''Cmentarze polskie na Uralu i Syberii'' (okładka) [pdf]

Strona Związku Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej: http://sybiracytrzeciejrp.org/pliki/geneza.php


Sergiusz Leończyk, pracownik naukowy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest autorem 4 książek i ponad 100 artykułów naukowych w językach polskim i rosyjskim. W roku 2017 wydał monografię "Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku", Warszawa 2017, ss. 328. Wieloletni Prezes Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki Chakasji, redaktor ogólnorosyjskiego kwartalnika polonijnego "Rodacy" (www.rodacynasyberii.pl). Członek A.P.A.J.T.E w Paryżu (Europejskie Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy).


Historia powstania polskich cmentarzy na terenie Uralu i Syberii związana jest przede wszystkim z pojawieniem się Polaków w azjatyckiej części Imperium Rosyjskiego. Pierwsze cmentarze zostały założone z inicjatywy kościoła katolickiego, który od początku XIX w. Swoją działalność prowadził w dużych centrach Syberii – w Irkucku i w Tomsku. Na katolickich cmentarzach oprócz Polaków byli pochowani Niemcy, Litwini oraz przedstawiciele innych narodowości wyznania rzymskokatolickiego, jednakże średnia liczba polskich grobów na syberyjskich cmentarzach katolickich wynosiła około 90%. W tych miastach, w których nie było odrębnych katolickich cmentarzy – na miejskim cmentarzu była wyznaczona oddzielna strefa dla pochówku katolików.