Reklama

Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru. Spotkanie końcowe

28 września (piątek) 2018 roku
Wstęp z zaproszeniami

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.07.2018 podjął Postanowienie o zakończeniu likwidacji i wykreśleniu z Rejestru Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru.
W związku z tym oficjalnie po blisko 60. latach aktywnej działalności na rzecz upowszechniania Teatru Towarzystwo zostało rozwiązane, tym samym nie będą już organizowane Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Jako prezes Zarządu WTPT, a od 5.02.2018 jego likwidator serdecznie zapraszam w piątek 28.09.2018 do Klubu Muzyki i Literatury na końcowe spotkanie byłego Zarządu Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru.
Wstęp z zaproszeniami.
Wiesław Geras