Reklama

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

W programie:
Prezentacja książki Ewy Kobel pt. ''Lista obecności czyli 700 postaci związanych z dawnym i współczesnym Wrocławiem''
24 marca (sobota) 2018 roku o godz. 11.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Ewa Kobel ''Lista obecności czyli 700 postaci związanych z dawnym i współczesnym Wrocławiem'' (okładka) [pdf]

Ewa Kobel ''Lista obecności czyli 700 postaci związanych z dawnym i współczesnym Wrocławiem'' (wstęp) [pdf]

Strona towarzystwa: www.pthmif.pl


Jednym z najciekawszych, a zarazem najbardziej skutecznych sposobów poznania historii, zwłaszcza w jej aspekcie lokalnym, jest studiowanie biografii osób w taki czy inny sposób z tą historią związanych. Dotyczy to także dziejów Wrocławia, na które składają się również i osobiste losy mieszkających tu i działających w kolejnych stuleciach ludzi. To oni w różnym zakresie – zależnym od funkcji, obowiązków, osobowości i zewnętrznych okoliczności – tworzyli miasto i jego specyficzny genius loci, ale zarazem i miasto oraz jego polityczne, społeczne i gospodarcze uwarunkowania determinowały w dużym stopniu ich prywatne losy. Świadoma tego specyficznego, symbolicznego związku uznałam, że warto popularyzować biografie interesujących postaci związanych z naszym miastem, by przez to lepiej poznać jego dzieje i zrozumieć specyfikę złożonej, wielowarstwowej wrocławskiej tożsamości lokalnej. W ten sposób narodziła się ta książka.
Ewa Kobel