Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna zapraszają na koncert w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

12 kwietnia (czwartek) 2018 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program [pdf]

Afisz z okazji 15 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Źródło Wikipedia [pdf]

Grażyna Komincz - śpiew


Grażyna Komincz, urodziła się 2 lipca 1989 roku w Lidzie na Białorusi w polskiej rodzinie uzdolnionej muzycznie. W latach 1996-2006 uczęszczała do polskiej klasy szkoły średniej N 16 w Lidzie będąc równocześnie uczennicą szkoły muzycznej I stopnia. W latach 2006-2009 rozwijała swoją grę na skrzypcach w studium muzycznym w Lidzie. W 2010 roku dostała się na Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na wydział wokalny. W 2016 roku ukończyła studia wokalne na tejże uczelni ze stopniem bardzo dobrym. W latach 2014-2016 pracowała jako nauczyciel muzyki w Katolickim Gimnazjum im. NMP Pośredniczki Łask we Wrocławiu. Także w szkole prowadziła zespół młodzieżowy który wielokrotnie występował podczas uroczystości szkolnych. Od 2006 roku śpiewa w zespole „Kresowiacy”. Jest to jeden z pierwszych polskich zespołów na Białorusi, działający już 27 lat. W repertuarze zespołu są pieśni ludowe, klasyczne, patriotyczne, estradowe, religijne. Zespół występował w wielu miastach Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji. Jako wokalistka brała udział w różnych festiwalach oraz koncertach. W 2010 roku występowałam podczas Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej we Wrocławiu. W latach 2014-2016 brała udział w festiwalu Polonia Cantans (Wrocław).
Od stycznia 2017 roku prowadzi emisje głosu dla chóru akademickiego studium muzycznego w Lidzie, oraz pracuje w Domu Kultury przy zespole „Kresowiacy”.


Odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918 było wynikiem korzystnego (z polskiego punktu widzenia) wyniku I wojny światowej. Polskie organizacje niepodległościowe od dawna marzyły o wybuchu wojny europejskiej, w której zaborcy staną naprzeciwko siebie, co pozwoli na uzyskanie daleko idących ustępstw w zamian za lojalność. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że w wyniku wojny wszystkie trzy państwa zaborcze znajdą się w gronie pokonanych. Pierwsze ośrodki polskiej władzy były formowane jeszcze w czasie trwania wojny, z inicjatywy Państw Centralnych, które w akcie 5 listopada 1916 roku zapowiedziały utworzenie Królestwa Polskiego. Rada Regencyjna, mimo formalnego podporządkowania Niemcom, pracowała podczas trwania wojny nad budową zalążków polskiej administracji, które pozwoliłby w przyszłości na szybkie odbudowanie państwa. W listopadzie 1918 roku Państwa Centralne ostatecznie załamały się pod ciężarem wojny i nie były już dłużej w stanie kontrolować terenów Królestwa Polskiego. W tym też momencie doszło do powstania wielu lokalnych ośrodków władzy polskiej, które z czasem zaczęły łączyć się w większe. Ostatecznie przyjazd Józefa Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy 11.11.1918 r. pozwolił na zjednoczenie trzech najważniejszych ośrodków władzy (w Lublinie, Warszawie i Krakowie) w jeden organizm. II Rzeczpospolita rozpoczęła swój byt.
Nie oznaczało to jednak koniec formowania się odrodzonej Polski. Od listopada trwały walki o Lwów, toczone między polskimi formacjami ochotniczymi, a ukraińskimi. Niepewny był los Wielkopolski, formalnie należącej do Niemiec, na której terenie doszło w grudniu 1918 r. do Powstania Wielkopolskiego. Potem były trzy powstania śląskie ( w latach 1919, 1920 oraz 1921). Chcąc zachować niepodległy byt państwowy Polska zmuszona została do wojny polsko-rosyjskiej w latach 1919-1921. Proces okrzepnięcia i ostatecznego uformowania się granic państwa polskiego trwał do roku 1922 roku.
Źródło: eszkola.pl
Dodatkowe informacje https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci