Reklama

Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, Rodzina Rodła - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na prelekcję multimedialną Tadeusza Szczyrbaka pt. ''Aktualność idei Rodła i Pięciu Prawd Polaków w XXI wieku''. Podczas spotkania prezentacja najnowszej książki pt. ''Kongres Berliński z 6 marca 1938 r. ukoronowaniem XV-letniej działalności Związku Polaków w Niemczech''

19 czerwca (środa) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Tadeusz Szczyrbak. ''Kongres Berliński z 6 marca 1938 r. ukoronowaniem XV-letniej działalności Związku Polaków w Niemczech'' (okładka) [pdf]

Strona Rodziny Rodła – Wrocław: www.rodzinarodla.pl


Tadeusz Szczyrbak ma 47 lat i pochodzi z Kamiennej Góry. Od 1991 roku jest mieszkańcem Wrocławia, od 19 lat mieszka na Szczepinie, w parafii pw. Chrystusa Króla. Ukończył studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w zakresie politologii oraz turystyki i rekreacji. Niebawem otworzy przewód doktorski z tematyki spod Znaku Rodła, która jest jego pasją. Żona Monika i 14-letni syn Adam. Zamiłowanie do historii Polski Tadeusz Szczyrbak wyniósł z domu rodzinnego - jego rodzice byli historykami. Jest pomysłodawcą, liderem i prezesem ogólnopolskiego ruchu społecznego Rodzina Rodła - Wrocław, który upamiętnia tradycje i wydarzenia związane z działalnością Związku Polaków w Niemczech w okresie między pierwszą i drugą wojną światową. Piętnastoletnia konsekwentna i wytrwała działalność na niwie Rodła w latach 2003–2018 została uwieńczona w grudniu 2017 roku, gdy z inicjatywy Tadeusza Szczyrbaka rok 2018 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła, a jubileusz 80-lecia Prawd Polaków został objęty patronatem narodowym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Działalność historyczno-edukacyjna spod Znaku Rodła ma miejsce w ramach organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania we Wrocławiu. Liczne projekty realizowane są we współpracy ze środowiskami oświatowymi Wrocławia, organizacjami pozarządowymi, mediami, Kościołem katolickim (Kuria Metropolitalna Wrocławska i poszczególne parafie wrocławskie) oraz kręgiem osób zainteresowanych nowoczesnym patriotyzmem spod Znaku Rodła w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych.