Reklama

Wydawnictwo Akademia Pióra, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na wieczór autorski Elżbiety Marii Kotlarskiej. Spotkaniu towarzyszy promocja dwóch tomików autorki pt. ''Inna wiosna'' oraz ''Flirt z haiku''

12 września (czwartek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Elżbieta Maria Kotlarska. ''Inna wiosna'' (okładka) [pdf]

Elżbieta Maria Kotlarska. ''Flirt z haiku'' (okładka) [pdf]

Strona Wydawnictwa Akademia Pióra: akademia-oz.pl/?p=1200


Elżbieta Maria Kotlarska jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki. Jest członkiem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Od wielu lat jest animatorką wielu wydarzeń kulturalnych (szczególnie literackich) w Jeleniej Górze. Jest inicjatorką międzypokoleniowego spotkania literackiego „Wielkie Wierszowanie w Jeleniej Górze”, które odbywa się już ponad 15 lat. Od lat organizuje „Warsztaty pod Śnieżką” w Karpaczu.
Elżbieta Maria Kotlarska opublikowała cztery autorskie tomiki: ''Sekretne związki. Karkonosze'', Jelenia Góra 2009 (poetycki album z fotografiami artysty fotografika Jana Kotlarskiego), ''Inna wiosna'', Wrocław 2013, ''Ryzyko wiosny'', Wrocław 2016, ''Flirt z haiku'', Wrocław 2016 oraz jeden tomik wspólnie z Mirosławem Jerzym Gontarskim pt. Gemini Art, Wrocław 2018. W tym ostatnim tomiku oboje poeci „rozmawiają wierszami” inspirując się nawzajem swoją dotychczasową twórczością.
Jak pisze Autorka ''Nigdy nie opuszczała mnie świadomość celowości działania. Przeciwnie, długo zwykle zastanawiałam się - i nadal rozmyślam - nad sensem moich aktywności, prac, wypowiedzi, nad ich strategią. Próbuję przewidywać skutki… Podejmuję tym samym częste ryzyko powodzenia lub fiaska. Nic to nadzwyczajnego. Jednak w poezji jest inaczej, tu działa nasz duch, a nie strategie…''