Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie autorskie Przemysława Dakowicza pt. ''Nauka znikania''

Prowadzenie spotkania prof. Dorota Heck
10 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Przemysław Dakowicz. ''Nauka znikania'' (okładka) [pdf]


Przemysław Dakowicz (ur. 1977) - poeta, eseista, krytyk literacki, historyk literatury. Adiunkt w Zakładzie Historii Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładał też literaturę współczesną na UKSW w Warszawie. Jego rozprawy, szkice lub wiersze ukazały się m. in. w „Pamiętniku Literackim”, „Arcanach”, „Frazie”, „Frondzie”, „Wyspie”, „Zeszytach Literackich”. Stale współpracuje z dwumiesięcznikiem literackim „Topos”. Opublikował kilkanaście książek: ''Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej'', Biblioteka „Toposu” 2008, ''Place zabaw ostatecznych'', Biblioteka „Toposu” 2011, ''„Lecz ty spomnisz, wnuku”. Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii'', Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2011, ''Teoria wiersza polskiego'', Biblioteka „Toposu” 2013, ''Łączka'', Wydawnictwo „Arcana” 2013, ''Obcowanie. Manifesty i eseje'', Wydawnictwo Sic! 2014, ''Boże klauny'', Biblioteka „Toposu” 2014, ''Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza'', Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015, ''Afazja polska'', Wydawnictwo Sic! 2015 i ''Afazja polska 2'', 2016, ''Ćwiczenia duchowne'', Wydawnictwo Sic! 2016, ''Kwatera zmartwychwstałej pamięci'', Wydawnictwo Sic! 2017, ''Nauka znikania'', Wydawnictwo Sic! 2018, ''Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne'', Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018. Laureat następujących nagród: Nagroda Poetycka „Orfeusz” im. K.I. Gałczyńskiego -2011, Nagroda Poetycka im. ks. J. Twardowskiego - 2013, Nagroda Literacka Biblioteki Narodowej „Skrzydła Dedala” (kontynuacja Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego) - 2015, Literacka Nagroda Czterech Kolumn - 2016, Wyróżniony przez jury Nagrody Literackiej im. J. Mackiewicza - 2014, Parokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej „Identitas” - 2013, 2014, 2018


Prof. dr hab. Dorota Heck. Ur. 1962, magisterium uzyskała w 1985 r. pod kierunkiem Jerzego Woronczaka, doktorat w 1992 (promotor Wojciech Głowala), a habilitację w 2006 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, visiting fellow Darwin College (1995) i Newnham College (1998) w Cambridge, od 2007 r. – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. W l. 1985-1988 była młodszym bibliotekarzem działu starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej, po czym została asystentem w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Od 1992 pracuje na polonistyce wrocławskiej. Wydała m. in.: "Spór czy lament? Wokół problemów aksjologicznych w eseistyce polskiej" (1996), "W stronę morfologii kultury. Z paradoksów dyskusji o perspektywach literaturoznawstwa wobec tzw. końca teorii literatury" (2001, 2011), „«Bez znaku, bez śladu, bez słowa». W kręgu problemów duchowości we współczesnej literaturze polskiej" (2004), "Four Dilemmas: Sketches on the Threshold of Literary Anthropology", transl. by Robert Kielawski (2010), "W stronę morfologii kultury" (wyd. 2 rozszerzone, 2011), "Filologia i (jej) interpretacje" (2012). Opracowała antologię powojennej eseistyki polskiej "Kosmopolityzm i sarmatyzm" (2003), zredagowała tom "Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza" (2008), a wraz z Kordianem Bakułą dwa tomy zbiorowe o humanistycznych zapożyczeniach z terminologii matematycznej teorii chaosu "Efekt motyla" (2006 i 2012). Zajmuje się historią literatury XX w., teorią literatury i krytyką literacką.