Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie z Bogusławem Klimsą połączone z prezentacją książki pt. ''IGNAC''

1 października (wtorek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Bogusław Klimsa. ''IGNAC'' (okładka) [pdf]

Eksplikacja tomiku poetyckiego IGNAC [pdf]


Bogusław Klimsa
IGNAC
Wybór tekstów piosenek i wierszy autorstwa Lecha Ignaszewskiego (1943-2014)
Był niezwykle utalentowanym i sprawnym autorem o znakomitym pisarskim warsztacie. Absolwent filologii Uniwersytetu Wrocławskiego (praca dyplomowa o twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego). Miał niezwykłą łatwość pisania wartościowych i głęboko intelektualnych tekstów piosenek, zwłaszcza polityczno – kabaretowej proweniencji. Ich tekstowe walory i moralno - filozoficzne przesłanie było nie tylko główną wartością ale i powodem braku ich zapisu w oficjalnych środkach przekazu i w drukowanej dokumentacji. Zachowały się tylko te, które spełniały dopuszczalne w publicznym obiegu cenzuralne kryteria masowej rozrywki. Innym aspektem braku możliwości utrwalania jego twórczości był stopniowo rozwijający się, uniemożliwiający standardowe współżycie charakter, a później także „ekstrawagancki”, styl i sposób życia poety. Rozwijająca się o podłożu psychicznym choroba, doprowadziła do całkowitej, wybranej przez niego społecznej izolacji.
Po studiach przez pewien okres pracował w różnych miejscach, zwykle przez okres jednego roku, między innymi na Politechnice Wrocławskiej. Był między innymi: nauczycielem, instruktorem w klubach kultury, redaktorem w TVP, kierownikiem technicznym w teatrze, urzędnikiem, pracownikiem Ligi Ochrony Przyrody, kierownikiem literackim, pracownikiem naukowym, magazynierem, bezrobotnym szukającym pracy, bezdomnym…Szybkie rozstania z pracodawcami powodował jego konfliktowy charakter. Po kolejnych rodzinnych komplikacjach zaczął coraz bardziej odstawać od społecznych norm życia. Mimo tych przeciwności w 1987 roku na Uniwersytecie Wrocławskim obronił pracę Funkcje Prognostyczne Tekstów Krytycznoliterackich, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych, której dyplom odebrał dopiero w 1989 roku.
Odizolował się od znajomych i rodziny stając się osobą bezdomną. Żyje ze skromnej emerytury i z tego co znajdzie w śmietnikach. Po staraniach otrzymuje pokój w socjalnych lokalach dla bezdomnych mieszczących się w byłym Hotelu Pracowniczym we Wrocławiu Brochowie. Rozwijające się choroby powodują umieszczenie go w Hospicjum Bonifratrów im. św. Jana Bożego gdzie w 2014 roku umiera. Książka stanowić będzie wybór z przez lat gromadzonych przeze mnie tekstów Ignaszewskiego. Lata dobrej, także i zarazem trudnej znajomości, pozwoliły na wspólne stworzenie wielu piosenek, a także kompletowanie twórczości autora. Umieszczone w zbiorze teksty stanowić będą przekrój twórczości na który się złożą teksty z okresu studenckiego (kabarety RIPOSTA, OJCÓW, teatr KALAMBUR), wybrane teksty piosenek dla dzieci, teksty piosenek politycznych, podziemnych i ”walczących z komuną”, piosenek komercyjnych z wodewili radiowych i telewizyjnych, piosenek rozrywkowych oraz zespołów rockowych. Towarzyszyć im będą grafiki kolegi z czasów studenckich NICOLA NASKOWA, profesora Akademii Plastycznej we Wrocławiu,.


Bogusław Klimsa
Muzyk, dziennikarz, kompozytor muzyki teatralnej i piosenek, reżyser, twórca programów kabaretowych i estradowych. Były kierownik Redakcji Muzycznej TVP we Wrocławiu. Stworzył ponad 100. programów muzycznych, dokumentujących życie kulturalne naszego miasta, w tym zapisy koncertów muzyki klasycznej, rozrywkowej, rocka i jazzu. Kompozytor muzyki teatralnej i opracowań do ponad 80. spektakli w teatrach dramatycznych, lalek i pantomimy w Polsce, oraz Europie. Założyciel WROCŁAWSKIEGO TEATRU PIOSENKI, którego jest dyrektorem artystycznym. Autor monografii MUZYKA ROZRYWKOWA WE WROCŁAWIU 1945-2000 składającej się z 3. tomów: JAZZ, ROCK, ESTRADA. Współautor nagradzanej, 2-tomowej monografii festiwali JAZZ NA ODRĄ. Laureat nagrody 100 – lecia ZAIKS-u (2018 rok) za popularyzację muzyki rozrywkowej oraz Nagrody Miasta Wrocławia (2018 rok) za reportaże i monografie dokumentujące życie muzyczne i kulturalne Wrocławia.