Reklama

"Z Kresów przez Afrykę do ..."

Wspomnienia zebrał, opracował i wstępem opatrzył Ryszard Sławczyński