Reklama

"Z Kresów przez Afrykę"

Wspomnienia zebrał, opracował i wstępem opatrzył Ryszard Sławczyński