Archiwum - koncerty 2014

Koncert uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu

1 grudnia (poniedziałek) 2014 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Program koncertu [pdf]

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wykład Marka Dyżewskiego pt. "Powstań Polsko, skrusz kajdany"

Wykład o pieśniach Powstania Listopadowego przygotowany został w 184 rocznicę jego wybuchu
29 listopada (sobota) 2014 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Powstanie Listopadowe 1830-1831

Powstanie Listopadowe było polskim powstaniem narodowym przeciwko Rosji, wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku i trwało do 21 października 1831 roku. Wśród przyczyn wybuchu powstania było nieprzestrzeganie przez carów Rosji postanowień konstytucji Królestwa Polskiego (kongresowego) z 1815 roku. W 1819 roku car Aleksander I zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę prewencyjną, a rok później zawieszono wolność zgromadzeń, zakazując jednocześnie działalności wolnomularstwa (w 1822 roku skazano przywódcę Wolnomularstwa Narodowego Waleriana Łukasińskiego). W 1823 roku Rosjanie rozbili na obszarze ziem zabranych sieć tajnych stowarzyszeń. W Wilnie Mikołaj Nowosilcow rozpoczął prześladowania Towarzystwa Filomatów, do którego należeli: Adam Mickiewicz, Ignacy Domeyko, Tomasz Zan i Jan Czeczot. W 1825 roku car zlikwidował jawność obrad sejmowych, a w 1827 roku doszło do aresztowań członków Towarzystwa Patriotycznego. Powyższe działania jednocześnie określały stanowisko strony rosyjskiej, a polska opinia publiczna straciła nadzieję, że Rosja kiedykolwiek wywiąże się z postanowień zawartych w akcie końcowym kongresu wiedeńskiego, gdzie car zobowiązał się do tzw. „ rozszerzenia wewnętrznego” polegającego na przyłączeniu do Królestwa Polskiego prowincji zabranych w granicach z 1772 roku. Na wybuch powstania miała również wpływ sytuacja polityczna w Europie w 1830 roku, bowiem latem we Francji i Belgii wybuchły zwycięskie rewolucje, które doprowadziły do naruszenia ładu europejskiego ustalonego na kongresie wiedeńskim, nie bez znaczenia był również fakt, że w połowie listopada prorosyjski rząd Wielkiej Brytanii Artura Wellingtona otrzymał wotum nieufności. Ponadto nad spiskowcami zawisła groźba aresztowań.

Powstanie Listopadowe swym zasięgiem objęło Królestwo Polskie i Litwę, gdzie powstańcy walczyli pod dowództwem generała Dezyderego Chłapowskiego, generała Henryka Dembińskiego, generała Antoniego Giełguda, generała Onufrego Jacewicza ( na Żmudzi ). Powstańcy walczący na Litwie w kluczowym momencie wiązali 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Natomiast na obszarze Rusi działali generał Józef Dwernicki (na Wołyniu) i generał Benedykt Kołyszko (na Podolu). Jednym z przywódców Powstania Listopadowego na Litwie był Karol Załuski, a na terenie Inflant Emilia Broel-Plater.

Walki prowadzone na Kresach miały doprowadzić do dezorganizacji na zapleczu armii carskiej, jak też stwarzały szansę na zwrot ziem zabranych. Sejm powstańczy stał na stanowisku przyłączenia do Królestwa Polskiego ziem przedrozbiorowych zagarniętych przez Rosję.

Obecnie w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego obchodzony jest Dzień Podchorążego, bowiem to podoficerowie szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli powstanie poprzez atak na Belweder – siedzibę rosyjskiego gubernatora Konstantego Pawłowicza Romanowa. Inicjatorem Powstania Listopadowego był chorąży Piotr Wysocki.

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert duetu Katarzyny Stankowskiej i Łukasza Perka

29 listopada (sobota) 2014 roku o godz. 12.00
Wstęp wolny

Katarzyna Stankowska to jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek polskiej sceny jazzowej. Ukończyła fortepian jazzowy na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Po wygranym w 2001 roku Międzynarodowym Konkursie Wokalistów Jazzowych w Zamościu rozpoczęła swoją karierę muzyczną koncertując w kraju i zagranicą w towarzystwie znakomitych muzyków.
W 2007 roku wydała płytę "Passions" ze standardami jazzowymi.
W 2013 roku ukazała się druga płyta wokalistki "Nie ma szczęście bez miłości" , cała poświęcona twórczości Władysława Szpilmana.
Na płycie znajdują się piosenki z różnych okresów twórczości kompozytora.Obok znanych wszystkim przebojów jak "Nie ma szczęścia bez miłości czy "Deszcz" pojawiły się piosenki mniej znane lecz równie piękne i nastrojowe.
Wokalistka wraz z zespołem promowała płytę w Polsce i za granicą, często połączoną z prelekcją syna Władysława Szpilmana - Andrzeja.

Łukasz Perek - pianista, puzonista jazzowy i kompozytor. Autor wszystkich aranżacji piosenek Szpilmana na płycie "Nie ma szczęścia bez miłości". Współpracuje ze znakomitymi muzykami z Polski i zagranicy. Od kilku lat prowadzi swój Big-Band i zajmuje się działalnością pedagogiczną.

Muzycy współpracują ze sobą od wielu lat. Na koncercie przedstawią piosenki Władysława Szpilmana oraz utwory o tematyce świątecznej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 62

Aktualności

„Wieczór pieśni i arii”

4.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wiosenny koncert wokalny

5.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Sesja poświęcona Panoramie Siedmiogrodzkiej

7.05 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

9.05 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert malowany fletem

10.05 (wtorek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki I. Żelazowskiej pt. „Kraina wielu bogów. Meksyk – Gwatemala – Kostaryka”
W części muzycznej zespół Serenata Peregrina
Julieta González-Springer – sopran
Maciej Posłuszny – gitara

11.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów

12.05 (czwartek) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki J. A. Jucewicza „Moje Soplicowo”
O twórczości pisarza odpowiadać będzie M. Pacholak

12.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert wokalny
M. Datskova – sopran
M. Stypułkowski – bas–baryton
M. Blum – fortepian

12.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert fortepianowy F. Litwin i K. Dębosza

13.05 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny

14.05 (sobota) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja filmu pt. „Odra, poezja rzeki”
Słowo wstępne R. Sławczyński

14.05 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy P. Banasika pt. „Appassionata i perły romantyzmu”

16.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

„Koncert dyplomantów”

17.05 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wiosenny koncert muzyki polskiej

17.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Dyskusja panelowa pt. „O współczesnych powinnościach społecznych inteligencji”

18.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki M. Świerczek pt. „Po wertepach współczesnego świata. Eseje”

19.05 (czwartek) br. o godz. 10.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie literacko-muzyczne pt. „O Matce pieśń”

19.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny zespołu Scream Duo
M. Król – trąbka
I. Sukienik – fortepian

20.05 (piątek) br. o godz. 13.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Dusza śpiewa z romansem”

20.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

21.05 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów mgr M. Kotas

21.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, walne zebranie członków

22.05 (niedziela) br. o godz. 9.00
Wstęp z zaproszeniami

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Poloneza czas... poznać”

22.05 (niedziela) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.


Koncert wokalny
K. Wiewióra – mezzosopran
D. Kudełko – tenor
J. Litwin-Fenc – fortepian

23.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wręczenie nagrody ZASP J. Postrożnej

24.05 (wtorek) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert gitarowy

25.05 (środa) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

25.05 (środa) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca”

26.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki poetyckiej K. Kasprzyka pt. „Zmienne nastroje”
Prowadzenie spotkania K. Rudowski

26.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie z A. Janko promujące najnowszą książkę autorki pt. „Finalistka”
Prowadzenie R. Gawłowski

27.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Podwieczorek muzyczno-literacki pt. „Dobrze że jesteś”

28.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pt. „Kompozytorzy zapomniani. Czy słusznie?”

30.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert studentów

31.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert w wykonaniu uczniów z Ogniska Muzycznego Allegro we Wrocławiu

1.06 (środa) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert w wykonaniu uczniów z Ogniska Muzycznego Allegro we Wrocławiu

1.06 (środa) br. o godz. 19.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Pianiści. Solo i kameralnie”

2.06 (czwartek) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny

2.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert uczniów

3.06 (piątek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert na rzecz Domu Polskiego w Barze z cyklu Szumionów

3.06 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Mosty”
M.P. Ülevain – śpiew (Estonia)
D. Julle – gitara (Estonia)

4.06 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów klasy śpiewu i fortepianu Aleksandry Dyrny

6.06 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Wystawa fotografii Janusza Wolniaka pt. „Nasze serca dla Ukrainy”

do 6.06 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert studentów klasy skrzypiec dra hab. Ch. Danowicza

7.06 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów I. Porębskiego

8.06 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z M. Pacholakiem pt. „Dawne przewodniki po Nowogródczyźnie”

9.06 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławskie Wieczory Coolturalne

9.06 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów

10.06 (piątek) br. o godz. 16.00, 17.15
Wstęp wolny. Zapraszamy

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert artystów i honorowych gości Festiwalu A. German „Eurydyki” pt. „Żeby szczęśliwym być”

11.06 (sobota) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

13.06 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

14.06 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert gitarowy

15.06 (środa) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

15.06 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki W. Okonia pt. „Dniewnik”
Prowadzenie spotkania K. Rudowski

22.06 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki J. Strządały „Z ciemności ciała”
Prowadzenie spotkania R. Gawłowski

23.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki A. Konarskiego pt. „654 zagadki o Wrocławiu”
W części muzycznej S. Stembalski

30.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca”

do 29.08 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy