Klub Myśli Państwowej, spotkanie

13 grudnia (wtorek) 2016 roku o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami