Archiwum - spotkania 2012

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki pt. "Ola. Wspomnienia o Aleksandrze Natalli-Świat"

18 maja (piątek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Aleksandra Krystyna Natalli-Świat urodziła się 20 lutego 1959 r. w Obornikach Śląskich. W 1982 r. ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki , a roku 2004 studia menadżerskie we Wrocławskiej Wyższej Szkole Bankowej.
W czasach studenckich działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.
W latach dziewięćdziesiątych była członkiem Porozumienia Centrum. W 2005 r. z listy Prawa i Sprawiedliwości została posłem V kadencji Sejmu w okręgu wrocławskim. W Sejmie przewodniczyła Komisji Finansów Publicznych. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz drugi uzyskała mandat poselski. 12 stycznia 2008 r. została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.
Zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie polskiego samolotu Tu-154 M w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 16 kwietnia 2010 r. została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Sejmik Województwa Dolnośląskiego nadał jej tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska.


 

Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej zaprasza na spotkanie z ks. Mirosławem Drzewieckim

24 maja (czwartek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Mirosław Drzewiecki urodzony 6 marca 1940 roku w Rudni – ksiądz rzymskokatolicki, poeta. Święcenia kapłańskie otrzymał w 28 czerwca 1964 roku we Wrocławiu. Następnie pracował w Kudowie Zdroju. Od 1966 we Wrocławiu, od 1974 był duszpasterzem akademickim, a od 1983 duszpasterzem środowisk twórczych. W 1974 ukończył studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasłynął kazaniami głoszonymi podczas stanu wojennego głównie we wrocławskiej katedrze. Kazania te zostały później opublikowane w dwóch zbiorach: Naprawdę wolni. Kazania z lat 1982–1988 oraz Ku Wolności. Kazania z lat 1982-1990. W latach 1993-1998 był asystentem kościelnym, a następnie dyrektorem Katolickiego Radia Rodzina we Wrocławiu. Od 1998 roku proboszcz wrocławskiej parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Jest autorem kilku tomików poezji: Bóg kocha góry (1986), Rozmyślania listka figowego (1988), Góry są święte (1988), Szczeliny samotności (1991), A jednak czas (1997)

 

Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia we Wrocławiu, spotkanie

Wykład Eugeniusza Rachwalskiego pn. “Walki 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty na Wołyniu w 1944 roku”
20 września (czwartek) 2012 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, największy partyzancki związek taktyczny na ziemiach polskich. Sformowana z istniejących wcześniej oddziałów partyzanckich i zmobilizowanych żołnierzy konspiracji inspektoratów AK: Kowel, Łuck i Równe. Organizowana od stycznia do marca 1944 z zadanim przeprowadzenia akcji Burza na Wołyniu. Po zakończeniu mobilizacji 27 WDP liczyła 7300 oficerów i żołnierzy. Dowódcy (kolejno) pułkownik K. Bąbiński pseudonim Luboń, major J. Kiwerski pseudonim Oliwa, major T. Sztumberk-Rychter pseudonim Żegota, pułkownik J. Kotowicz pseudonim Twardy.
Dywizja wspomagała samoobronę ludności polskiej w walce z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii, walczyła z niemieckimi siłami przeciwpartyzanckimi i regularnymi oddziałami niemieckich wojsk frontowych. Stoczyła w 1944 kilka większych bojów: pod Włodzimierzem Wołyńskim (23 lutego), w Hołobach (9 marca) i Zasmykach (17 marca). W walkach doszło do współdziałania ze sztabami związków operacyjnych Armii Czerwonej. Dowódca major J. Kiwerski nie skorzystał z propozycji przeorganizowania dywizji w jednostkę wojska regularnego i podporządkowania jej Armii Czerwonej. Okrążona przez Niemców w rejonie Kowla toczyła 2-21 kwietnia ciężkie boje. Nie otrzymawszy obiecanej pomocy radzieckiej, przebijała się w kierunku Włodawy, ponosząc ogromne straty (od 10 do 50 % stanów osobowych poszczególnych oddziałów).
Ponownie okrążona pod koniec maja, częścią sił przedarła się przez Prypeć, wychodząc na tyły frontu radzieckiego, gdzie dowódca zgrupowania został aresztowany, a żołnierze po rozbrojeniu wcieleni do armii Zygmunta Berlinga. Pozostała część dywizji wycofała się na zachód, 7 czerwca przekroczyła Bug i przeszła do Lasów Parczewskich na Lubelszczyźnie, gdzie 21 lipca wyzwoliła Kock, Lubartów i Firleje.
Po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej żołnierze145 27 WDP zostali zmuszeni do złożenia broni. Żołnierzy dywizji rozstrzeliwano m.in. w Kąkolewnicy (na uroczysku Baran), na Zamku w Lublinie. Oficerów 27 WDP w większości zesłano do łagrów na terenie ZSRR lub uwięziono. Część żołnierzy wstąpiła do oddziałów Z. Berlinga, pozostali podzielili los swoich dowódców.
Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia to polska pozarządowa organizacja społeczno-kulturalna. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy zbieranie i propagowanie wiedzy o Wołyniu i Polesiu. Stowarzyszenie wchodzi w skład Światowego Kongresu Kresowian.


 

Koło Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Oddział we Wrocławiu zaprasza na spotkanie literackie z cyklu pn. "Herbertiada"

Motto spotkania "...zedrzyj z oczu łuskę powiek niech patrzą"
Moderatorzy Anna Paciorek i Janusz Dariusz Telejko
27 września (czwartek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na II spotkanie z poezją seniorów w ramach "Dni Seniora"

Prowadzenie Ewa Rapacz i Mikołaj Bialik
W części muzycznej Julia Chimiczewska i Dorota Chimiczewska
1 października (poniedziałek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu oraz Wydawnictwo Lena zapraszają na prezentację książki Tadeusza Kazimierza Mroza pt. "Młodzi wielcy niepokorni"

Spotkanie poprowadzi - Adam Pleśnar
W części muzycznej przy fortepianie Sławomir Krysa
W programie utwory F. Chopina
2 października (wtorek) 2012 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Tadeusz Kazimierz Mróz - nota biograficzna [pdf]

Tadeusz Kazimierz Mróz urodził się w 1934 r. w Grudziądzu, w rodzinie o silnej tradycji patriotycznej. Za kierowanie tajną organizacją młodzieżową Związek Patriotów Polskich w 1950 r. został skazany na karę ośmiu lat więzienia. Odsiedział cztery lata. Po uwolnieniu był nadal obiektem zainteresowania komunistycznych służb bezpieczeństwa.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, a nadto, zdobywając tytuł magistra, dwuletnie studium ekonomiczne. Choroba uniemożliwiła mu obronę pracy doktorskiej. Pracował jako prawnik i ekonomista.
Po przejściu na rentę inwalidzką i emeryturę udziela bezpłatnych porad prawnych kombatantom i rencistom. Wygłasza liczne prelekcje z dziedziny najnowszej historii Polski. Jest wiceprzewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami. Prezydent RP Lech Kaczyński awansował go w roku 2008 do stopnia podporucznika Wojska Polskiego. 11 listopada 2010 r. odebrał zaś nominację na stopień kapitana Wojska Polskiego.


 

Towarzystwo Miłośników Haftu, spotkanie

6 października (sobota) 2012 roku o godz. 13.00
Wstęp z zaproszeniami

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 7

Aktualności

„Wieczór pieśni i arii”

4.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wiosenny koncert wokalny

5.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Sesja poświęcona Panoramie Siedmiogrodzkiej

7.05 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

9.05 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert malowany fletem

10.05 (wtorek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

10.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Prezentacja książki I. Żelazowskiej pt. „Kraina wielu bogów. Meksyk – Gwatemala – Kostaryka”
W części muzycznej zespół Serenata Peregrina
Julieta González-Springer – sopran
Maciej Posłuszny – gitara

11.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów

12.05 (czwartek) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki J. A. Jucewicza „Moje Soplicowo”
O twórczości pisarza odpowiadać będzie M. Pacholak

12.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert wokalny
M. Datskova – sopran
M. Stypułkowski – bas–baryton
M. Blum – fortepian

12.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert fortepianowy F. Litwin i K. Dębosza

13.05 (piątek) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny

14.05 (sobota) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja filmu pt. „Odra, poezja rzeki”
Słowo wstępne R. Sławczyński

14.05 (sobota) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” recital fortepianowy P. Banasika pt. „Appassionata i perły romantyzmu”

16.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

„Koncert dyplomantów”

17.05 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wiosenny koncert muzyki polskiej

17.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Dyskusja panelowa pt. „O współczesnych powinnościach społecznych inteligencji”

18.05 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki M. Świerczek pt. „Po wertepach współczesnego świata. Eseje”

19.05 (czwartek) br. o godz. 10.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie literacko-muzyczne pt. „O Matce pieśń”

19.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny zespołu Scream Duo
M. Król – trąbka
I. Sukienik – fortepian

20.05 (piątek) br. o godz. 13.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Dusza śpiewa z romansem”

20.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

21.05 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów mgr M. Kotas

21.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, walne zebranie członków

22.05 (niedziela) br. o godz. 9.00
Wstęp z zaproszeniami

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Poloneza czas... poznać”

22.05 (niedziela) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.


Koncert wokalny
K. Wiewióra – mezzosopran
D. Kudełko – tenor
J. Litwin-Fenc – fortepian

23.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wręczenie nagrody ZASP J. Postrożnej

24.05 (wtorek) br. o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert gitarowy

25.05 (środa) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

25.05 (środa) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca”

26.05 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki poetyckiej K. Kasprzyka pt. „Zmienne nastroje”
Prowadzenie spotkania K. Rudowski

26.05 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Spotkanie z A. Janko promujące najnowszą książkę autorki pt. „Finalistka”
Prowadzenie R. Gawłowski

27.05 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Podwieczorek muzyczno-literacki pt. „Dobrze że jesteś”

28.05 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pt. „Kompozytorzy zapomniani. Czy słusznie?”

30.05 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert studentów

31.05 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert w wykonaniu uczniów z Ogniska Muzycznego Allegro we Wrocławiu

1.06 (środa) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert w wykonaniu uczniów z Ogniska Muzycznego Allegro we Wrocławiu

1.06 (środa) br. o godz. 19.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Pianiści. Solo i kameralnie”

2.06 (czwartek) br. o godz. 15.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert kameralny

2.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert uczniów

3.06 (piątek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert na rzecz Domu Polskiego w Barze z cyklu Szumionów

3.06 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Mosty”
M.P. Ülevain – śpiew (Estonia)
D. Julle – gitara (Estonia)

4.06 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów klasy śpiewu i fortepianu Aleksandry Dyrny

6.06 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Wystawa fotografii Janusza Wolniaka pt. „Nasze serca dla Ukrainy”

do 6.06 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert studentów klasy skrzypiec dra hab. Ch. Danowicza

7.06 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów I. Porębskiego

8.06 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z M. Pacholakiem pt. „Dawne przewodniki po Nowogródczyźnie”

9.06 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławskie Wieczory Coolturalne

9.06 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów

10.06 (piątek) br. o godz. 16.00, 17.15
Wstęp wolny. Zapraszamy

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert artystów i honorowych gości Festiwalu A. German „Eurydyki” pt. „Żeby szczęśliwym być”

11.06 (sobota) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

13.06 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu, spotkanie

14.06 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert gitarowy

15.06 (środa) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

15.06 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki W. Okonia pt. „Dniewnik”
Prowadzenie spotkania K. Rudowski

22.06 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki J. Strządały „Z ciemności ciała”
Prowadzenie spotkania R. Gawłowski

23.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Prezentacja książki A. Konarskiego pt. „654 zagadki o Wrocławiu”
W części muzycznej S. Stembalski

30.06 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa pt. „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca”

do 29.08 (poniedziałek) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy