Archiwum - spotkania 2012

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki pt. "Ola. Wspomnienia o Aleksandrze Natalli-Świat"

18 maja (piątek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Aleksandra Krystyna Natalli-Świat urodziła się 20 lutego 1959 r. w Obornikach Śląskich. W 1982 r. ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki , a roku 2004 studia menadżerskie we Wrocławskiej Wyższej Szkole Bankowej.
W czasach studenckich działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.
W latach dziewięćdziesiątych była członkiem Porozumienia Centrum. W 2005 r. z listy Prawa i Sprawiedliwości została posłem V kadencji Sejmu w okręgu wrocławskim. W Sejmie przewodniczyła Komisji Finansów Publicznych. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz drugi uzyskała mandat poselski. 12 stycznia 2008 r. została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.
Zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie polskiego samolotu Tu-154 M w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 16 kwietnia 2010 r. została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Sejmik Województwa Dolnośląskiego nadał jej tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska.


 

Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej zaprasza na spotkanie z ks. Mirosławem Drzewieckim

24 maja (czwartek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Mirosław Drzewiecki urodzony 6 marca 1940 roku w Rudni – ksiądz rzymskokatolicki, poeta. Święcenia kapłańskie otrzymał w 28 czerwca 1964 roku we Wrocławiu. Następnie pracował w Kudowie Zdroju. Od 1966 we Wrocławiu, od 1974 był duszpasterzem akademickim, a od 1983 duszpasterzem środowisk twórczych. W 1974 ukończył studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasłynął kazaniami głoszonymi podczas stanu wojennego głównie we wrocławskiej katedrze. Kazania te zostały później opublikowane w dwóch zbiorach: Naprawdę wolni. Kazania z lat 1982–1988 oraz Ku Wolności. Kazania z lat 1982-1990. W latach 1993-1998 był asystentem kościelnym, a następnie dyrektorem Katolickiego Radia Rodzina we Wrocławiu. Od 1998 roku proboszcz wrocławskiej parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Jest autorem kilku tomików poezji: Bóg kocha góry (1986), Rozmyślania listka figowego (1988), Góry są święte (1988), Szczeliny samotności (1991), A jednak czas (1997)

 

Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia we Wrocławiu, spotkanie

Wykład Eugeniusza Rachwalskiego pn. “Walki 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty na Wołyniu w 1944 roku”
20 września (czwartek) 2012 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, największy partyzancki związek taktyczny na ziemiach polskich. Sformowana z istniejących wcześniej oddziałów partyzanckich i zmobilizowanych żołnierzy konspiracji inspektoratów AK: Kowel, Łuck i Równe. Organizowana od stycznia do marca 1944 z zadanim przeprowadzenia akcji Burza na Wołyniu. Po zakończeniu mobilizacji 27 WDP liczyła 7300 oficerów i żołnierzy. Dowódcy (kolejno) pułkownik K. Bąbiński pseudonim Luboń, major J. Kiwerski pseudonim Oliwa, major T. Sztumberk-Rychter pseudonim Żegota, pułkownik J. Kotowicz pseudonim Twardy.
Dywizja wspomagała samoobronę ludności polskiej w walce z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii, walczyła z niemieckimi siłami przeciwpartyzanckimi i regularnymi oddziałami niemieckich wojsk frontowych. Stoczyła w 1944 kilka większych bojów: pod Włodzimierzem Wołyńskim (23 lutego), w Hołobach (9 marca) i Zasmykach (17 marca). W walkach doszło do współdziałania ze sztabami związków operacyjnych Armii Czerwonej. Dowódca major J. Kiwerski nie skorzystał z propozycji przeorganizowania dywizji w jednostkę wojska regularnego i podporządkowania jej Armii Czerwonej. Okrążona przez Niemców w rejonie Kowla toczyła 2-21 kwietnia ciężkie boje. Nie otrzymawszy obiecanej pomocy radzieckiej, przebijała się w kierunku Włodawy, ponosząc ogromne straty (od 10 do 50 % stanów osobowych poszczególnych oddziałów).
Ponownie okrążona pod koniec maja, częścią sił przedarła się przez Prypeć, wychodząc na tyły frontu radzieckiego, gdzie dowódca zgrupowania został aresztowany, a żołnierze po rozbrojeniu wcieleni do armii Zygmunta Berlinga. Pozostała część dywizji wycofała się na zachód, 7 czerwca przekroczyła Bug i przeszła do Lasów Parczewskich na Lubelszczyźnie, gdzie 21 lipca wyzwoliła Kock, Lubartów i Firleje.
Po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej żołnierze145 27 WDP zostali zmuszeni do złożenia broni. Żołnierzy dywizji rozstrzeliwano m.in. w Kąkolewnicy (na uroczysku Baran), na Zamku w Lublinie. Oficerów 27 WDP w większości zesłano do łagrów na terenie ZSRR lub uwięziono. Część żołnierzy wstąpiła do oddziałów Z. Berlinga, pozostali podzielili los swoich dowódców.
Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia to polska pozarządowa organizacja społeczno-kulturalna. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy zbieranie i propagowanie wiedzy o Wołyniu i Polesiu. Stowarzyszenie wchodzi w skład Światowego Kongresu Kresowian.


 

Koło Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Oddział we Wrocławiu zaprasza na spotkanie literackie z cyklu pn. "Herbertiada"

Motto spotkania "...zedrzyj z oczu łuskę powiek niech patrzą"
Moderatorzy Anna Paciorek i Janusz Dariusz Telejko
27 września (czwartek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na II spotkanie z poezją seniorów w ramach "Dni Seniora"

Prowadzenie Ewa Rapacz i Mikołaj Bialik
W części muzycznej Julia Chimiczewska i Dorota Chimiczewska
1 października (poniedziałek) 2012 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu oraz Wydawnictwo Lena zapraszają na prezentację książki Tadeusza Kazimierza Mroza pt. "Młodzi wielcy niepokorni"

Spotkanie poprowadzi - Adam Pleśnar
W części muzycznej przy fortepianie Sławomir Krysa
W programie utwory F. Chopina
2 października (wtorek) 2012 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Tadeusz Kazimierz Mróz - nota biograficzna [pdf]

Tadeusz Kazimierz Mróz urodził się w 1934 r. w Grudziądzu, w rodzinie o silnej tradycji patriotycznej. Za kierowanie tajną organizacją młodzieżową Związek Patriotów Polskich w 1950 r. został skazany na karę ośmiu lat więzienia. Odsiedział cztery lata. Po uwolnieniu był nadal obiektem zainteresowania komunistycznych służb bezpieczeństwa.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, a nadto, zdobywając tytuł magistra, dwuletnie studium ekonomiczne. Choroba uniemożliwiła mu obronę pracy doktorskiej. Pracował jako prawnik i ekonomista.
Po przejściu na rentę inwalidzką i emeryturę udziela bezpłatnych porad prawnych kombatantom i rencistom. Wygłasza liczne prelekcje z dziedziny najnowszej historii Polski. Jest wiceprzewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami. Prezydent RP Lech Kaczyński awansował go w roku 2008 do stopnia podporucznika Wojska Polskiego. 11 listopada 2010 r. odebrał zaś nominację na stopień kapitana Wojska Polskiego.


 

Towarzystwo Miłośników Haftu, spotkanie

6 października (sobota) 2012 roku o godz. 13.00
Wstęp z zaproszeniami

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 7

Aktualności

Koncert kameralny
E. Pachucka-Mazurek – skrzypce
A. Starzec-Makandasis – fortepian

16.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Prezentacja najnowszego numeru dwumiesięcznika „Topos” i wrocławska premiera nowego zbioru wierszy R. Gawłowskiego „Życie wieczne”

17.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Spotkanie transmitowane online

Koncert uczniów klasy fortepianu K. Kaczorowskiej

18.11 (piątek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki K. Czai pt. „Wybieram życie...”

18.11 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

19.11 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert Chóru Capella Ecumenica

19.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Przesłuchania eliminacyjne do „VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego WroClavile”

20.11 (niedziela) br. o godz. 12.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” koncert Trio Con Piacere pt. „Od Chopina do Różyckiego”

21.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Zdarzenie performatywne na podstawie tekstu A. Urbańskiego pt. „HCM”

22.11 (wtorek) br. o godz. 20.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie wspomnieniowe T. Tellera

23.11 (środa) br. o godz. 11.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

23.11 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie z R.M. Łuczyńskim pt. „Rezydencje arystokratyczne w Sudetach polskich i czeskich po II wojnie światowej”

24.11 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Koncert zespołu Art Chamber Duo
J. Pietrzak – skrzypce
J. Przybylska-Nowak – fortepian

25.11 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wykład M. Dyżewskiego pt. „Poloneza czas... poznać”.
Reżyseria dźwięku Z. Jędrych

26.11 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Spotkanie z cyklu Dowód Tożsamości. Gościem będzie Ł. Iwaniuk

28.11 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prezentacja książki J. Węglowskiego pt. „Przodem do tyłu, czyli postęp wsteczny”

29.11 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa malarstwa Anny Marii Fusaro pt. „Demaskarada”

do 30 listopada (środa) br.
Wstęp wolny. Zapraszamy

Finisaż wystawy prac M. Żelechower-Aleksiun oraz wierszy M. Olbromskiego z ksiażki "Wieża czasu"

30.11 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

V Spotkanie inicjatorów budowy pomnika T. Różewicza we Wrocławiu

1.12 (czwartek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Spotkanie z K. Nieborakiem pn. „Gitara i poezja”

2.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Prelekcja R. Sławczyńskiego pn. "Śladami Polaków - samochodem przez Syberię"

5.12 (poniedziałek) br. o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert mikołajkowy

6.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wernisaż wystawy A. Mkhitaryana pt. „Granice piękna”
W części muzycznej I. Groblica Kmiecik

7.12 (środa) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie opłatkowe

8.12 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Spotkanie prezentujące kwartalnik artystyczny „Format Literacki”

8.12 (czwartek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online

Próba do projektu pn. Koncert Wiedeński pierwszej na świecie Orkiestry Księżniczek

9.12 (piątek) br. o godz. 8.15 – 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Zebranie zarządu Towarzystwa im. Ferenca Liszta we Wrocławiu

10.12 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert uczniów mgr M. Kotas

10.12 (sobota) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Nagranie wywiadu z Sybiraczką – Afrykanką panią M. Dutkiewicz

11.12 (niedziela) br. o godz. 11.00 – 15.00

Wrocławski Klub Stanisławowian, spotkanie

12.12 (poniedziałek) br. o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Koncert pn. ''Młodzi zdolni''

12.12 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów

13.12 (wtorek) br. o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pt. „Gwieździsta Noc”
P. Rogóż-Migacz – sopran
A. Tashkinova – fortepian

13.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

14.12 (środa) br. o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wrocławskie Wieczory Coolturalne

15.12 (czwartek) br. o godz. 19.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert uczniów E. Weps-Duffy

16.12 (piątek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

17.12 (sobota) br. o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

„Przedświąteczny Wieczór Muzyczny” w ramach cyklu „Koncert Muzyki Polskiej”

19.12 (poniedziałek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Zimowy koncert charytatywny

20.12 (wtorek) br. o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert w wykonaniu uczniów z Ogniska Muzycznego Allegro we Wrocławiu

21.12 (środa) br. o godz. 17.30
Wstęp wolny. Zapraszamy

Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch., spotkanie

22.12 (czwartek) br. o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert pn. „Płynące dźwięki harfy”

3.01 (wtorek) 2023 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Koncert transmitowany online

Koncert uczniów z cyklu „Młodzi wykonawcy”

11.01 (środa) 2023 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie

12.01 (czwartek) 2023 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

VI Spotkanie inicjatorów budowy pomnika T. Różewicza we Wrocławiu

12.01 (czwartek) 2023 roku o godz. 17.00
Wstęp z zaproszeniami

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych Oddział we Wrocławiu, spotkanie

14.01 (sobota) 2023 roku o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Koncert Jazzowy Kamil Abt & Andrzej Michalak

17.01 (wtorek) 2023 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Wystawa A. Mkhitaryana pt. „Granice piękna”

do 31 stycznia 2023 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy