Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na występ chóru ''Młode liście" z Baru na Podolu (Ukraina), pod dyrekcją Ludmiły Chałabudy. Opieka nad zespołem: Małgorzata Miedwiediewa.
Koncert odbędzie się w ramach Festiwalu Kultury Kresowej we Wrocławiu

24 czerwca (piątek) 2016 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]


„Młode liście” - chór kameralny z Baru na Podolu (Ukraina). Działa od 1999 roku. W repertuarze posiada pieśni religijne, młodzieżowe, regionalne śpiewane a’capella i z akompaniamentem. Lata wysiłku i ciężkiej pracy dały efekt w postaci wielu nagród i wyróżnień m.in. na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie.


Małgorzata Miedwiediewa
Wieloletni prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Polaków w Barze, założycielka wszystkich polskich zespołów artystycznych w tym mieście. Inicjatorka budowy Domu Polskiego w Barze.