Reklama

Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, spotkanie

5 czerwca (niedziela) 2016 roku o godz. 9.00
Wstęp z zaproszeniami

Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne to wyjątkowe społecznikowskie stowarzyszenie muzyczne, które kształtowało muzyczny i edukacyjny pejzaż powojennego Wrocławia i regionu. Jego twórcami byli ludzie o wielkiej pasji, którzy z uporem tworzyli podwaliny dla muzycznej oświaty, wierzyli w edukację poprzez sztukę, i którym bliskie były idee animowania szeroko zakrojonego ruchu, ożywiającego umysły, budującego muzyczno-kulturalną ofertę miasta i Dolnego Śląska. Wśród tych ludzi – społeczników tworzących dynamiczną grupęinicjatywną dla powoływanego do życia w grudniu 1945 roku stowarzyszenia – byli m.in. ks. dr Hieronim Feicht, Kazimierz Wiłkomirski, Zbigniew Liebhart, Ryszard Bakst, Piotr Łoboz, Ryszard Bukowski - znane i cenione nazwiska, które wpisały się w późniejsze dzieje szkolnictwa muzycznego oraz życia artystycznego miasta. Na pierwszym organizacyjnym zebraniu, które odbyło się dnia 6 czerwca 1946 roku przyjęto statut Towarzystwa i wybrano władze. W statucie tym odnajdujemy znamienne słowa: „Towarzystwo ma na celu krzewienie i rozwój kultury muzycznej na terenie województwa dolnośląskiego. Ponadto prowadzi działalność oświatową przez zakładanie szkół muzycznych, nie obliczonych na zysk”. Pierwsze lata działalności były szczególnie owocne - naznaczone odbudową szkolnictwa, organizacją pracy dydaktycznej i działalnością artystyczną. Zacząć trzeba od zasygnalizowania szczególnie cennych inicjatyw edukacyjnych - szkół muzycznych, które wyłaniały się z pozornego chaosu w stronę mocnych struktur, umocowanych prawnie i solidnie opartych na autorytetach pedagogicznych. Były to: szkoła muzyczna imienia Fryderyka Chopina (data uruchomienia 1 lutego 1946) przy ulicy Kościuszki a następnie Mazowieckiej, która rok później kształciła już 1100 słuchaczy, Wyższa Szkoła Muzyczna (dalej PWSM), która zainicjowała swoją działalność z dniem 1 listopada 1948, czy też kolejne, powstające z dalszych pomysłów edukacji muzycznej lub przekształceń istniejących struktur. Z nich właśnie utworzyły się szkoły przy Łowieckiej i Podwalu, stanowiące podwaliny edukacji muzycznej na szczeblach od podstawowego do średniego. O początkach tej organicznej pracy u podstaw wspominał Julian Bidziński w jednym z radiowych wywiadów, przeprowadzonych przez Jadwigę Witek: „Od września 1948 objąłem kierownictwo szkoły muzyczne im. F. Chopina […] organizowałem trzy szkoły, już według jakiś określonych form”.[...]
dr Izabella Starzec-Kosowska
Źródło: www.dtm.org.pl/o-nas/
Dodatkowe informacje: www.dtm.org.pl/