Reklama

I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny ''Wroclavile''

21 maja (sobota) 2016 roku o godz. 12.30
Wstęp z zaproszeniami

Plakat [pdf]

Zaproszenie [pdf]

Harmonogram WroClavile 2016 [pdf]

Przesłuchania - część 1 : 13:00 // część 2 : 15:30


Wśród setek konkursów pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim próżno szukać takiego, który byłby dedykowany wyłącznie pianistom - pasjonatom, czyli wszystkim tym, którym nie dane było chodzić do szkoły muzycznej, choć nauka gry na fortepianie stała się z biegiem lat ich pasją: uczniom i absolwentom społecznych ognisk artystycznych, domów kultury lub samoukom. Ci pianiści osiągnęli pewną biegłość techniczną i wrażliwość muzyczną ucząc się gry już dobrych kilka czy kilkanaście lat, ale z racji specyfiki ich toku nauczania lub wieku, bardzo rzadko mogą stanąć w szranki z uczniami państwowych i prywatnych szkół muzycznych. Ponieważ trudno odnaleźć taki konkurs w Polsce, postanowiliśmy go stworzyć. Konkurs, na którym miłośnicy gry na fortepianie mogliby skonfrontować swoje umiejętności z innymi pianistami pochodzącymi z całej Polski, przedstawić się szerszej publiczności oraz przyczynić się do rozwoju kultury muzycznej w Polsce i w regionie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przeżyć tę przygodę razem z nami.
Dyrektor Artystyczny Konkursu,
Paweł Melka