Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na ''Koncert kameralny''

28 kwietnia (czwartek) 2016 roku o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Plakat [pdf]

W programie: Cesar Franck, Franciszek Maklakiewicz


Monika Piechaczek - sopran. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej. Już w trakcie studiów podjęła współpracę z „Operą Polską” prowadzoną przez Marka Tracza z którym nieprzerwanie kontynuuje współpracę. Spośród pierwszoplanowych ról operowych wykonywała partię Zuzanny z „Wesela Figara” W.A. Mozarta, partię Anny Reich z „Wesołych kumoszek z Windsoru” O. Nicolaia, partię Anny z „Nabucco” G. Verdiego, partię Lizy z „Krainy uśmiechu” Fr. Lehara. Regularnie koncertuje w repertuarze operetkowym, operowym, sakralnym w kraju i za granicą m. in Niemczech, Austrii, Turcji. Współpracuje z wieloma państwowymi instytucjami kulturalnymi oraz licznymi organizacjami animującymi lokalne życie kulturalne. Jest częstym gościem licznych festiwali m. in Festiwalu Kiepury, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej, Festiwalu Muzyka Epok, Letniego Festiwalu Operowego.

Aldona Markowicz – wrocławska wiolonczelistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie Zdzisława Butora, doktor sztuki muzycznej w dziedzinie artystycznej: instrumentalistyka. Po ukończeniu studiów rozpoczęła współpracę z Wrocławską Orkiestrą Kameralną „Leopoldinum” pod dyrekcją Karola Teutscha.W 1996 roku została współzałożycielem Orkiestry Kameralnej „Wratislavia”, której szefem, do chwili obecnej, jest Jan Stanienda. W latach 2002-2006 piastowała stanowisko koncertmistrza wiolonczel w Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego, a obecnie jest koncertmistrzem w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. Współpracowała z wieloma orkiestrami, a także znakomitymi dyrygentami i solistami. Uczestniczyła w wielu nagraniach płytowych, koncertowała w całej Polsce oraz w wielu krajach świata. Nieprzerwanie występuje jako solista i kameralista. Zajmuje się także dydaktyką. W 1992 roku objęła klasę wiolonczeli w PSM II st. we Wrocławiu, a od 1999 roku prowadzi również zajęcia w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Renata Mieszkiełło - absolwentka wrocławskiej Akademii Muzycznej, obecnie wykładowca w katedrze kameralistyki,doktor w dziedzinie instrumentalistyki. Jako solistka i kameralistka koncertuje w kraju i zagranicą, również w takich krajach jak Indie, Japonia , czy Malezja.