Reklama

I Metodyczne Spotkania dla nauczycieli szkół muzycznych Dolnego Śląska. Warsztaty w zakresie gry na skrzypcach prowadzić będzie Małgorzata Skorupa (OSM I i II st. w Gdańsku, AM w Gdańsku)

4 kwietnia (poniedziałek) 2016 roku o godz. 10.00
Możliwość biernego uczestnictwa w warsztatach

Plakat [pdf]

Nota [pdf]


Wykładowcami kursu będą nauczyciele legitymujący się znakomitymi osiągnięciami dydaktycznymi potwierdzonymi licznymi osiągnięciami konkursowymi uczniów.
Harmonogram I Metodycznych Spotkań każdego dnia będzie składał się z lekcji otwartych z reprezentantami szkół muzycznych oraz wykładów połączonych z pytaniami słuchaczy. Projekt skierowany jest do nauczycieli.

W godz. od 10.00-20.00 warsztaty w zakresie gry na skrzypcach prowadzić będzie Małgorzata Skorupa (OSM I i II st. w Gdańsku, AM w Gdańsku).

Harmonogram I Metodycznych Spotkań:
10.00-13.00 - Warsztaty cz. I
13.00-14.30 - Przerwa obiadowa
14.30-17.30 - Warsztaty cz. II
18.00-20.00 - Wykład metodyczny połączony z dyskusją
20.00 - Zakończenie I dnia Metodycznych Spotkań