Reklama

XXIV Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny

Wrocław 13-25 sierpnia 2017
Zajęcia prowadzą: Andrzej Jasiński, Roman Salyutov (w zastępstwie chorego Aleksieja Orłowieckiego)
Wykłady teoretyczne: Andrzej Jasiński, Juliusz Adamowski, Maurycy Kin
Tłumaczenie: Maria Serafin, Dariusz Adamowski
Stroiciel fortepianów Stefan Pilcer
Kierownik Kursu Juliusz Adamowski

Plakat [pdf]

Uczestnicy kursu [pdf]

Informator dla uczestników kursu [pdf]


Kurs, organizowany przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta przy współpracy: Narodowego Centrum Muzyki, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Buddy Collette Musical Arts Foundation, realizowany jest dzięki pomocy finansowej: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Gminy Wrocław

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kandydatów przygotowujących się do międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych, nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistyczny, lub w zakresie duetów fortepianowych.

Kwalifikacja do udziału w kursie odbyła się na podstawie biografii artystycznej kandydata, oceny jego udziału w poprzednich edycjach kursu i kolejności zgłoszenia.

Publiczne zajęcia kursu odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury www.klubmil.pl przy placu T. Kościuszki 10 oraz w Sali koncertowej Filharmonii Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu www.nfm.wroclaw.pl przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19. Zajęcia tłumaczone będą w zależności od potrzeb na język polski, angielski.

Koncerty - odbędzie się 5 publicznych koncertów uczestników kursu:
14 sierpnia - koncert inauguracyjny w Klubie Muzyki i Literatury
19 sierpnia - koncert w Narodowym Forum Muzyki (Sala Filharmonii) we Wrocławiu
20 sierpnia - koncert w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju
22 sierpnia - koncert w w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu
24 sierpnia - krótki koncert w Klubie Muzyki i Literatury (przed wręczeniem dyplomów).

Koncert w Dusznikach Zdroju będzie transmitowany w internecie pod linkiem
www.ustream.tv/channel/Ew9EYUjx7xW

Programy wszystkich koncertów zawierać będą zdjęcia wykonawców i profesorów kursu.
Ponadto, w miarę potrzeb, mogą się odbyć koncerty zamknięte, przeznaczone tylko dla kursantów.

Dyplomy - wszyscy uczestnicy kursu otrzymają dyplomy aktywnego lub biernego uczestnictwa na spotkaniu towarzyskim w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 24 sierpnia.

Dodatkowe informacje: www.liszt.art.pl/?xxiv-miedzynarodowy-mistrzowski-kurs-pianistyczny-2017,1304