Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert fortepianowy Wiktor Ptak, Julianna Wira, Dominika Wrembel

29 maja (poniedziałek) 2017 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Wiktor Ptak - urodzony w Bydgoszczy w 2001 r. Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu w klasie fortepianu Małgorzaty Rona. Brał udział w mistrzowskich kursach pianistycznych, kształcąc się pod kierunkiem wybitnych pianistów. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych jako solista bądź kameralista. Na swoim koncie ma szereg sukcesów artystycznych, z których wśród najważniejszych możemy wymienić: II nagroda w VIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Gdańsku; II nagroda w VIII Muzycznych Spotkaniach Najmłodszych Pianistów w Sieradzu, III nagroda w IV Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, III miejsce w XIX Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im. Haliny Czerny-Stefańskiej w Żaganiu, nagroda Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego „Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy” w Siedlcach, III miejsce w V Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym w Szczecinie, I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Duetów Fortepianowych w Jeleniej Górze, I miejsce w XI i XII Ogólnopolskim Konkursie Kameralistyki Fortepianowej w Toruniu, I miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Duetów Fortepianowych organizowanych przez CEA, I miejsce w XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. J. Zarębskiego Izabelin-Łomianki-Warszawa, II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych w Ełku, III nagroda w V Ogólnopolskim Konkursie Duetów Fortepianowych „Grajmy Razem” w Zamościu. Zainteresowania kameralistyką rozwija wykonując utwory muzyki współczesnej autorstwa inowrocławskich kompozytorów A.Brejzy i M. Kopczyńskiego. Występując wielokrotnie z Inowrocławską Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Aleksandra Grefa wykonywał utwory klasyczne na fortepian i orkiestrę, jak również współczesne autorstwaMarcina Kopczyńskiego i Krzysztofa Herdzina.