Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, Społeczne Ognisko Artystyczne w Sobótce przy Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym zapraszają na ''II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny WroClavile''

27 maja (sobota) 2017 roku o godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Harmonogram [pdf]

Strona główna wydarzenia na FB


Wśród setek konkursów pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim próżno szukać takiego, który byłby dedykowany wyłącznie pianistom - pasjonatom, czyli wszystkim tym, którym nie dane było chodzić do szkoły muzycznej, choć nauka gry na fortepianie stała się z biegiem lat ich pasją: uczniom i absolwentom społecznych ognisk artystycznych, domów kultury lub samoukom. Ci pianiści osiągnęli pewną biegłość techniczną i wrażliwość muzyczną ucząc się gry już dobrych kilka czy kilkanaście lat, ale z racji specyfiki ich toku nauczania lub wieku, bardzo rzadko mogliby stanąć w szranki z uczniami państwowych i prywatnych szkół muzycznych.
Ponieważ trudno odnaleźć taki konkurs w Polsce, postanowiliśmy go stworzyć. Konkurs, na którym miłośnicy gry na fortepianie mogliby skonfrontować swoje umiejętności z innymi pianistami pochodzącymi z całej Polski i całego świata, przedstawić się szerszej publiczności oraz przyczynić się do rozwoju kultury muzycznej w Polsce i w regionie.
Uczestnicy mają 15 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności. Wykonują 3 utwory: utwór obowiązkowy dla wszystkich, utwór kompozytora polskiego oraz utwór dowolny wybrany przez samego wykonawcę. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przeżyć tę przygodę razem z nami.
Paweł Melka - Dyrektor Artystyczny Konkursu