Reklama

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Prof. Marii Zduniak we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na koncert uczniów

27 kwietnia (czwartek) 2017 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program [pdf]


OSM i SM I STOPNIA IM. PROF. MARII ZDUNIAK WE WROCŁAWIU
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 3 i Szkoła Muzyczna I st. nr 3 we Wrocławiu rozpoczęły działalność 1 września 2006 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, która powołała w połączeniu ze Szkołą Podstawową nr 65 Zespół Szkół nr 20. Inicjatorem tego wydarzenia był Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Okres 10 lat, to czas, w którym szkoła rozwijała swoją działalność, umożliwiając edukację muzyczną coraz większej liczbie uczniów, także dzieciom niewidomym. Dziś gry na instrumentach muzycznych, takich jak: flet, klarnet, waltornia, trąbka, perkusja, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, harfa, fortepian, uczy się w niej ponad 300 uczniów, wśród nich stypendyści Prezydenta Wrocławia oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Istotną rolę w budowaniu tożsamości szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 20 odegrało nadanie im imienia Prof. Marii Zduniak (11 marca 2014r.) – uznanej badaczki śląskiej kultury muzycznej oraz wybitnego teoretyka muzyki, postaci szczególnie ważnej dla wrocławskiej kultury. Wydarzenie to zainicjowało współpracę z uczelniami, z którymi związana była patronka szkoły: Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu i Uniwersytetem Wrocławskim. Mimo, że jest to najmłodsza szkoła muzyczna we Wrocławiu, zapisała się już w krajobrazie artystycznym miasta. Pierwsza dekada jej działalności to czas zainicjowania ważnych przedsięwzięć, takich jak np.: Organizacja Festiwalu Śpiewających Dzieci Wrocławskiego Krasnala Wokalka, Festiwalu Muzyki Dawnej, Szkolnego Festiwalu „Violinofon”, Szkolnego Konkursu Kompozytorskiego „Komponutek”, Turnieju Wiedzy o F. Chopinie i in.; Współorganizacja Dolnośląskiego Konkursu Akordeonowego, któremu przewodniczy prof. Klaudiusz Baran, Rektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, Międzyszkolnych Konkursów Miniatur (wszystkich sekcji instrumentalnych), ogólnopolskiego projektu "Musica Nova w interpretacji najmłodszych - w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu w 100-lecie urodzin kompozytora" oraz "Koncertu Wrocławskich Szkół Muzycznych" połączonego z kwestą na rzecz Fundacji "Mam Marzenie", która pomaga zrealizować marzenia nieuleczalnie chorych dzieci; Nagrywanie i wydawanie płyt CD, DVD z udziałem solistów, zespołów kameralnych i chóru szkolnego; organizowanie profesjonalnych sesji zdjęciowych z udziałem absolwentów szkoły, wydawanie kalendarza artystycznego; tworzenie filmów dydaktycznych o prawidłowym zachowywaniu się na koncertach i in.
Stałym elementem życia muzycznego szkół są koncerty organizowane w Klubie Muzyki i Literatury (np. „Koncert rodzinny”, „Koncert wiosenny”, „Koncert uczniów – laureatów konkursów” i in.) oraz w auli szkolnej (np. „Koncert kolęd”, koncerty perkusyjne, popisy sekcyjne Sekcji Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu, „Mój pierwszy koncert”, „Koncert z Przytulanką” i inne koncerty Sekcji Fortepianu, „Kocham kino”, „Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka” i inne Sekcji Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy). Nasi uczniowie mięli także możliwość koncertowania w salach koncertowych: Filharmonii Wrocławskiej im. W. Lutosławskiego, Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego, Sali Wielkiej Muzeum Miejskiego Wrocławia, Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sali Głównej KGHM Narodowego Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego.