Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Grażyny Komincz

8 paździenika (czwartek) 2015 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program koncertu [pdf]


Grażyna Komincz urodziła się w Lidzie nie Białorusi w polskiej rodzinie. W latach 1996-2006 uczęszczała do polskiej klasy szkoły średniej N 16 w Lidzie, będąc równocześnie uczennicą szkoły muzycznej I stopnia klasy skrzypiec. W latach 2006-2009 była studentką studium muzycznego, gdzie kontynuowała swą grę na skrzypcach. Jest członkiem polskiego zespołu „Kresowiacy” (jeden z pierwszych polskich zespołów na Białorusi), który w roku 2015 skończył 25 lat. Od 2010 roku jest studentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na wydziale wokalnym.