Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na występ chóru ''Kuźniczanie''. Dyrygent Olga Łagowska

2 lutego (piątek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Chór „Kuźniczanie” powstał w 2008 roku przy Radzie Osiedla „Kuźniki” jako jeden z pierwszych tego typu zespołów we Wrocławiu. Zespół wykonuje zróżnicowany repertuar od pieśni pasyjnych, kościelnych, poprzez kolędy, pieśni patriotyczne, kresowe, aż po ludowe i rozrywkowe. W latach poprzednich chór koncertował na Litwie i Ukrainie. W tym roku w maju artyści powrócą za wschodnią granicę, aby ponownie zaprezentować się przed lwowską publicznością. Zespół bierze czynny udział w przeglądach chórów, festiwalach, jak i konkursach. Ostatnim osiągnięciem Chóru jest wyróżnienie specjalne podczas Dolnośląskiego Przeglądu Chórów Senioralnych w 2017 roku. Chór regularnie koncertuje przed wrocławską publicznością i właśnie te występy uważa za najcenniejsze, gdyż może zaprezentować swoje osiągnięcia i dać radość ze słuchania pięknych, często mniej znanych utworów muzycznych. Dyrygentem Chóru „Kuźniczanie” od stycznia 2014 roku. jest Pani Olga Łagowska - absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii wrocławskiej Akademii Muzycznej. Przez wiele lat śpiewała w chórach akademickich, gdzie miała okazję obserwować pracę znakomitych chórmistrzów. Prócz „Kuźniczan” prowadzi także chóry w szkolnictwie muzycznym I stopnia, a także jest także nauczycielem muzyki w szkole podstawowej.