Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na recital wokalny Katarzyny Czekanowskiej (sopran) i Oleny Lapko (sopran liryczny)

Akompaniament Aleksandra Milcarz
27 stycznia (sobota) 2018 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Program [pdf]


Katarzyna Czekanowska (sopran). W 2005 roku ukończyła Eksperymentalną Szkołę Artystyczną w Tarnopolu (muzyka, teatr, rysunek), następnie (2005 - 2009) studia licencjackie im. S. Kruszelnickiej (wokal). W latach 2010 - 2012 studiowała muzykologię i dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Pedagogicznym im. W. Hnatiuka w Tarnopolu. W latach 2005-2013 pracowała jako solistka w domu kultury ''Kolejowy'' Tarnopol, jednocześnie (2011-2013 r.) jako solistka Galickiej Orkiestry Kameralnej. Od 2013 r. mieszka we Wrocławiu, gdzie założyła zespół muzyki ludowej ''Śpiewogra'' oraz współorganizowała chór ''Psalterion'' przy Kościele greckokatolickim. Jest laureatką międzynarodowych i krajowych konkursów wokalnych. m. in. Grand-prix im. S.A. Kruszelnickiej Tarnopol (2008, 2009 ). Współorganizuje koncerty i festiwale pieśni ukraińskich. Jako aktorka brała udział w ''Wrocław-Europejska Stolica Kultury 2016''.


Olena Lapko (sopran liryczny). W latach 1983-1990 kształciła się w Szkole Muzycznej w Chmielnicku, następnie (1990-1993) ukończyła Kolegium Muzyczne im. W. Zaremby w Chmielnicku (klasa bandury i śpiewu solowego). W roku 1998 ukończyła Akademię Muzyczną im. A. Niezdaniowej w Odessie (klasa bandury i śpiewu solowego), gdzie uzyskała specjalizację wokalistki, pedagoga wokalnego, nauczyciela gry na bandurze oraz kierownika zespołu wokalnego. W latach 1990-2016 została solistką Akademickiego Chóru Kameralnego w Chmielnicku. Brała udział w koncertach filharmonii w Chmielnicku (1992-1993 r.). Wykonywała partie solowe z orkiestrą kameralną i zespołem artystycznym ''Kozacy Podola'' (2005-2013 r.). Od 2000 do 2016 r. zatrudniona była w Kolegium Muzycznym im. W. Zaremby w Chmielnicku, jako nauczyciel śpiewu solowego. Brała udział w licznych międzynarodowych konkursach i festiwalach m. in. w Belgii, Francji, Bułgarii, Austrii, Polsce, Czechach, Hiszpanii, Włoszech oraz na Serbii. Otrzymała liczne nagrody powiatowego i miejskiego urzędu kultury oraz prezydenta miasta.


Aleksandra Milcarz ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w klasie prof. Grzegorza Kurzyńskiego we wrocławskiej Akademii Muzycznej. Swoje umiejętności doskonaliła na wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez polskich i zagranicznych pedagogów, m.in. prof. Aleksieja Orłowieckiego, prof. Pawła Skrzypka, prof. Petera Waasa, prof. Dmitri Soreanu, prof. Walerego Szackiego i prof. Patricka Ayrtona. Koncertowała m.in. w Dusznikach Zdroju, Poznaniu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Wrocławiu (VII Forum Chopinowskie, Festiwal Muzyki Amerykańskiej, Koncerty Ziemi Wrocławskiej). We współpracy z Magdaleną Pilch nagrała płytę z fletowym repertuarem dziecięcym pt. „Flecięce lata”, a wraz ze skrzypkiem Tomaszem Bolsewiczem – album z dziełami austriackiego kompozytora Hugona Reinholda. Uczestniczyła też w nagraniach płyt z muzyką chóralną z akompaniamentem fortepianu. Jako pianistka-kameralistka wielokrotnie zapraszana do współpracy na instrumentalnych i dyrygenckich kursach mistrzowskich (m.in. Letnia Akademia Muzyki we Wrocławiu, projekt "Polski Narodowy Chór Młodzieżowy") oraz przy międzynarodowych projektach chóralnych w ramach Lago di Garda Music Festial oraz Toscana Music Festival. Wraz z uczniami Szkoły Muzycznej nr 2 we Wrocławiu wystąpiła na kilkudziesięciu regionalnych i ogólnopolskich konkursach fletowych, skrzypcowych i wiolonczelowych.